PDA

View Full Version : Làm tròn số trong Excelduchoaqbh
22-05-08, 12:15 AM
Trong Excel hỗ trợ các hàm và các định dạng để làm tròn số. Rỏ ràng các số trong bảng tính được làm tròn rất đúng. Tuy nhiên vấn đề ở đây khi ta lấy số đã được làm tròn này để sử dụng vào tính tiếp thì Excel vẫn lấy phần dư (bị ẩn trong hàm làm tròn) để tính tiếp. Vậy khi ứng dụng vào để làm một số bảng tính dẫn đến sai theo quy định của các ứng dụng đó. Tôi lấy một ví dụ: Khi cộng điêm môn Toán của Học kì 1 là 6.5, học kỳ 2 là 6.4, nhưng cả năm là 6.5 lý do là học kỳ 1 nếu không làm tròn thì được 6.54444444444444...., học kỳ 2 là 6.444444444444444444..... nên cả năm là 6.50000001.... Cái này sai với quy chế cho điểm.
Vậy làm thế nào để khắc phục được vấn đề này? Ai biết có cách nào hay chỉ dùm với!
P/s: Không dùng copy hoặc đánh lại số đã được làm tròn.+-+-+-+

tigertiger
22-05-08, 12:29 AM
Trong Excel hỗ trợ các hàm và các định dạng để làm tròn số. Rỏ ràng các số trong bảng tính được làm tròn rất đúng. Tuy nhiên vấn đề ở đây khi ta lấy số đã được làm tròn này để sử dụng vào tính tiếp thì Excel vẫn lấy phần dư (bị ẩn trong hàm làm tròn) để tính tiếp. Vậy khi ứng dụng vào để làm một số bảng tính dẫn đến sai theo quy định của các ứng dụng đó. Tôi lấy một ví dụ: Khi cộng điêm môn Toán của Học kì 1 là 6.5, học kỳ 2 là 6.4, nhưng cả năm là 6.5 lý do là học kỳ 1 nếu không làm tròn thì được 6.54444444444444...., học kỳ 2 là 6.444444444444444444..... nên cả năm là 6.50000001.... Cái này sai với quy chế cho điểm.
Vậy làm thế nào để khắc phục được vấn đề này? Ai biết có cách nào hay chỉ dùm với!
P/s: Không dùng copy hoặc đánh lại số đã được làm tròn.+-+-+-+

bạn nên sử dụng hàm ROUND để làm tròn cả cho kỳ 1 và kỳ 2 thay vì bạn chỉ định dạng số thập phân (hiện 1 chữ số -> khi này excel hỉu có phần dư)


Ví dụ
A1 =ROUND(6.54444444444444,1) -> KQ là 6.5 (kỳ 1)
A2 =ROUND(6.444444444444444444.,1) -> KQ là 6.4 (kỳ 2)

cả hai kỳ thì:
=ROUND((A1+A2*2)/3,1) -> kq là 6.4
như mong mún

xem thêm hàm ROUND tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=52148&postcount=2)

0904223800
22-05-08, 08:32 AM
Vấn đề là số thực sự và số hiển thị khác nhau do format. Muốn cho đúng thì bạn sử dụng hàm round để làm tròn. Tôi làm nhiều bảng tính chỉ vì việc này mà cộng lên khong khớp

BNTT
22-05-08, 10:50 AM
Trong Excel hỗ trợ các hàm và các định dạng để làm tròn số. Rỏ ràng các số trong bảng tính được làm tròn rất đúng. Tuy nhiên vấn đề ở đây khi ta lấy số đã được làm tròn này để sử dụng vào tính tiếp thì Excel vẫn lấy phần dư (bị ẩn trong hàm làm tròn) để tính tiếp. Vậy khi ứng dụng vào để làm một số bảng tính dẫn đến sai theo quy định của các ứng dụng đó. Tôi lấy một ví dụ: Khi cộng điêm môn Toán của Học kì 1 là 6.5, học kỳ 2 là 6.4, nhưng cả năm là 6.5 lý do là học kỳ 1 nếu không làm tròn thì được 6.54444444444444...., học kỳ 2 là 6.444444444444444444..... nên cả năm là 6.50000001.... Cái này sai với quy chế cho điểm.
Vậy làm thế nào để khắc phục được vấn đề này? Ai biết có cách nào hay chỉ dùm với!
P/s: Không dùng copy hoặc đánh lại số đã được làm tròn.+-+-+-+
Excel có nhiều cách để làm tròn số.
Bạn có thể tham khảo tại đây: Tìm hiểu vấn đề làm tròn số trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=52148&postcount=2)

phamduylong
23-05-08, 05:00 PM
Toán của Học kì 1 là 6.5, học kỳ 2 là 6.4, nhưng cả năm là 6.5 lý do là học kỳ 1 nếu không làm tròn thì được 6.54444444444444...., học kỳ 2 là 6.444444444444444444..... nên cả năm là 6.50000001.... Cái này sai với quy chế cho điểm.
Vậy làm thế nào để khắc phục được vấn đề này? Ai biết có cách nào hay chỉ dùm với!
P/s: Không dùng copy hoặc đánh lại số đã được làm tròn.+-+-+-+
Cái vụ này bên giáo dục bị nhiều vì phải tính trung bình (thường lấy 1 số thập phân). Excel hoàn toàn đúng nhưng người dùng không hiểu nó nên mới xãy ra trường hợp dỡ khóc, dỡ cười. Kết quả môn Toán 6,4 hay 6,5 ảnh hưởng đến xếp loại. Nhưng điểm trung bình thi là 5 mà công thức báo hỏng thì mới chết. Công thức hoàn toàn đúng nhưng kết quả không thể chấp nhận !
Đây là kinh nghiệm bản thân (các bạn nào biết rồi bỏ qua):
Phải kết hợp đồng bộ giữa định dạng (hiển thị trên màn hình và in) với làm tròn số. Tùy yêu cầu số thập phân cần lấy theo quy chế mà quy định format và dùng hàm ROUND làm tròn. Ví dụ cột TB cần lấy 1 số thập phân thì:
- Định dạng toàn bộ dữ liệu cột TB bằng Format > Cells > Number: Decimalplaces: 1
- Dùng hàm ROUND lấy 1 số thập phân ROUND((F5+G5*2)/3,1)
Hai cái này mà không khớp thì hậu quả khó lường !

letuongqt
23-05-08, 10:17 PM
Bạn dùng kết hợp 2 hàm VALUE(TEXT(....) thì sẽ khắc phục được tình trạng trên - Vấn đề này tôicũng đã gặp phải - Ví dụ : =VALUE(TEXT((hk1+hk2*2)/3;"0,0"))) , cần lưu ý "0,0" phụ thuộc vào định dạng dấu thập phân là "." hoặc "," .

duchoaqbh
15-06-08, 04:01 PM
Bạn dùng kết hợp 2 hàm VALUE(TEXT(....) thì sẽ khắc phục được tình trạng trên - Vấn đề này tôicũng đã gặp phải - Ví dụ : =VALUE(TEXT((hk1+hk2*2)/3;"0,0"))) , cần lưu ý "0,0" phụ thuộc vào định dạng dấu thập phân là "." hoặc "," .
Cảm ơn bạn!
Tức là hàm Value thay thế cho hàm Round phải ko bạn, nó chuyển kiểu Num thành Text à?
Nhưng hàm VALUE có sử dụng để tính tiếp được ko? Ví dụ dùng hàm value để tính điểm TB môn Toán Sau đó sử dụng ĐTB này để tính điểm cả học kì được ko?
Bạn thử làm vài ví dụ cho mình rỏ với

Ai có chiêu nào hay nữa thì cho mình biết với nghe%#^#$

ndu96081631
15-06-08, 07:19 PM
Cảm ơn bạn!
Tức là hàm Value thay thế cho hàm Round phải ko bạn, nó chuyển kiểu Num thành Text à?
Nhưng hàm VALUE có sử dụng để tính tiếp được ko? Ví dụ dùng hàm value để tính điểm TB môn Toán Sau đó sử dụng ĐTB này để tính điểm cả học kì được ko?
Bạn thử làm vài ví dụ cho mình rỏ với
Là thế này đây:
-Bạn có 1 số 6.12345 , bạn dùng hàm Text(6.12345,"0.0") nó sẽ biến số vừa rồi thành 6.1 dưới dạng Text (là chử 6.1 chứ không phải số 6.1). Vậy cũng gần giống làm tròn nhưng về mặc ý nghĩa thì không phải là làm tròn
-Tiếp theo bạn dùng thêm hàm VALUE là để biến Text thành Number (với mục đích làm cho nó có thể tính toán được)
Chỉ đơn giản vậy thôi

sonluan77
17-06-08, 10:12 AM
Nếu chỉ là một môn thì đơn giản. Nhưng vấn đề nảy sinh ở điểm TBCM cơ. Bởi vì chỉ cần có 5 đến 6 môn có điểm cần làm tròn thì điểm TBCM sẽ bị vênh đến 0.1.
Tôi đã phải sử dụng Macro để vừa che giấu công thức vừa tính toán và biến dữ liệu điểm từ dạng công thức sang dạng số.
VD: Bạn viết công thức tính để Macro ghi, sau đó Protect sheets lại, copy vùng điểm TBM rồi dán lại đúng vào cột đó. Đương nhiên lúc đó điểm không phải là dạng công thức nữa mà là dạng số bình thường. Tạo một nút lệnh để gọi Macro là xong. Nếu cần thì liên hệ với tôi qua thcshungtien@gmail.com. Còn các cách trên của các bạn cũng được nhưng theo tôi để khắc phục điểm TBCM của cả kì 1, kì 2 và cả năm thì hơi khó.

letuongqt
26-06-08, 09:59 PM
Bạn cứ up 1 ví dụ cụ thể nào đó lên , để mọi người giúp . Cách kết hợp 2 hàm text và value nêu trên khắc phục được tốt vấn đề này - Đã áp dụng và thực tế ở nhà trường (khoảng 30 lớp) sử dụng nhưng chưa có sai sót như bạn nêu .

buuloc100667
27-06-08, 02:04 PM
Bạn vào Tools --> Options --> Calculation --> đánh dấu vào mục Precision as displayed --> OK

hung007007
27-06-08, 08:33 PM
Lỗi làm tròn, đôi khi không hoàn toàn do công cụ (Excel), mà là cách xử lý.
Ví dụ:
1.15 làm tròn thành 1.2
3.45 làm tròn thành 3.5
Cộng cả 2 lại
Cộng trước làm tròn mà thì được 4.6
Cộng sau làm tròn mà thì được 4.7

Cái này nguy hiểm khi số toán hạng là lớn, vậy nên các bạn cần cân nhắc giữa làm tròn theo nguyên tắc nào.

daheqbh
28-06-08, 09:48 PM
Bạn cứ up 1 ví dụ cụ thể nào đó lên , để mọi người giúp . Cách kết hợp 2 hàm text và value nêu trên khắc phục được tốt vấn đề này - Đã áp dụng và thực tế ở nhà trường (khoảng 30 lớp) sử dụng nhưng chưa có sai sót như bạn nêu .
Căn cứ vào đâu mà bạn khẳng định không sai? Cái này ở trường mình đã gặp rồi, và một số trường khác nữa. Tuy nhiên ví dụ hiện giờ vẫn nhưng giờ lục lại đóng sổ điểm đó thì lâu lắm. Mình khẳng định là có đó bạn.

letuongqt
29-06-08, 11:22 AM
Căn cứ vào đâu mà bạn khẳng định không sai? Cái này ở trường mình đã gặp rồi, và một số trường khác nữa. Tuy nhiên ví dụ hiện giờ vẫn nhưng giờ lục lại đóng sổ điểm đó thì lâu lắm. Mình khẳng định là có đó bạn.
Bạn cứ lấy 1 ví dụ mà theo bạn khi thực hiện tính là sai đưa lên xem sao ! mình cũng chưa phát hiện có sai sót nào khi tính toán theo cách trên .

philip
29-06-08, 11:54 AM
Lỗi làm tròn, đôi khi không hoàn toàn do công cụ (Excel), mà là cách xử lý.
Ví dụ:
1.15 làm tròn thành 1.2
3.45 làm tròn thành 3.5
Cộng cả 2 lại
Cộng trước làm tròn mà thì được 4.6
Cộng sau làm tròn mà thì được 4.7

Cái này nguy hiểm khi số toán hạng là lớn, vậy nên các bạn cần cân nhắc giữa làm tròn theo nguyên tắc nào.
Theo mình nghĩ, bạn đã dùng hàm ROUND() để làm tròn. nếu bạn cần độ chính xác cao thì ko nên dùng đến nó, bạn chỉ cần định dạng 1,2,3,.. số ở phần thập phân là được mà. Chắc chắn kết quả ko sai

boyxin
29-06-08, 12:29 PM
Trong Excel hỗ trợ các hàm và các định dạng để làm tròn số. Rỏ ràng các số trong bảng tính được làm tròn rất đúng. Tuy nhiên vấn đề ở đây khi ta lấy số đã được làm tròn này để sử dụng vào tính tiếp thì Excel vẫn lấy phần dư (bị ẩn trong hàm làm tròn) để tính tiếp. Vậy khi ứng dụng vào để làm một số bảng tính dẫn đến sai theo quy định của các ứng dụng đó. Tôi lấy một ví dụ: Khi cộng điêm môn Toán của Học kì 1 là 6.5, học kỳ 2 là 6.4, nhưng cả năm là 6.5 lý do là học kỳ 1 nếu không làm tròn thì được 6.54444444444444...., học kỳ 2 là 6.444444444444444444..... nên cả năm là 6.50000001.... Cái này sai với quy chế cho điểm.
Vậy làm thế nào để khắc phục được vấn đề này? Ai biết có cách nào hay chỉ dùm với!
P/s: Không dùng copy hoặc đánh lại số đã được làm tròn.+-+-+-+
QUY CHẾ
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Tại Điều 12 khoản 3: Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số

Để đảm bảo đúng yêu cầu này thì chỉ cần dùng hàm ROUND(number,1).
Tôi vẫn dùng cách này, chưa thấy trường hợp nào bị sai cả
-----------------------------------
Trường hợp như bạn nêu

|)/ếu không làm tròn thì được
học kỳ 1 là 6.54444444444444....,
học kỳ 2 là 6.444444444444444444.....
nên cả năm là 6.50000001.... sai với quy chế
)/ậy áp dụng công thức trên để làm tròn
học kỳ 1 = ROUND(6.54444444444444,1) = 6.5
học kỳ 2 = ROUND(6.44444444444444,1) = 6.4
nên cả năm là = ROUND((6.5+(6.4 x 2))/3,1) = 6.4 KHÔNG sai với quy chế nữa
+)ảm bảo 100% Không dùng copy hoặc đánh lại số đã được làm tròn

nguyenbalai
01-07-08, 02:42 PM
Có giải pháp nào để làm tròn khi một số lẻ như ví dụ sau:
5.25 đến 5.74 thì làm tròn 5.5
5.24 thì làm tròn 5.0
5.75 trở lên thì làm tròn 6.0
có nghĩa là làm tròn chỉ 0.25 chứ không làm tròn như hàm round
???????????????????????????

salam
01-07-08, 03:40 PM
Có giải pháp nào để làm tròn khi một số lẻ như ví dụ sau:
5.25 đến 5.74 thì làm tròn 5.5
5.24 thì làm tròn 5.0
5.75 trở lên thì làm tròn 6.0
có nghĩa là làm tròn chỉ 0.25 chứ không làm tròn như hàm round
???????????????????????????
Trong file bạn xem xem nhé.

BNTT
01-07-08, 04:00 PM
Có giải pháp nào để làm tròn khi một số lẻ như ví dụ sau:
5.25 đến 5.74 thì làm tròn 5.5
5.24 thì làm tròn 5.0
5.75 trở lên thì làm tròn 6.0
có nghĩa là làm tròn chỉ 0.25 chứ không làm tròn như hàm round


Bạn dùng hàm MROUND (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=81660&postcount=3)() với đối số thứ hai là 0.5

Ví dụ:

MROUND(5.24, 0.5) = 5.0
MROUND(5.25, 0.5) = 5.5
MROUND(5.74, 0.5) = 5.5
MROUND(5.75, 0.5) = 6.0@Salam: Sao lại phải cực khổ thế. Excel có sẵn mà.

sonluan77
18-12-08, 09:26 AM
QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Tại Điều 12 khoản 3: Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số

Để đảm bảo đúng yêu cầu này thì chỉ cần dùng hàm ROUND(number,1).
Tôi vẫn dùng cách này, chưa thấy trường hợp nào bị sai cả
-----------------------------------

Trường hợp như bạn nêu
|)/ếu không làm tròn thì được

học kỳ 1 là 6.54444444444444....,
học kỳ 2 là 6.444444444444444444.....
nên cả năm là 6.50000001.... sai với quy chế

)/ậy áp dụng công thức trên để làm tròn

học kỳ 1 = ROUND(6.54444444444444,1) = 6.5
học kỳ 2 = ROUND(6.44444444444444,1) = 6.4
nên cả năm là = ROUND((6.5+(6.4 x 2))/3,1) = 6.4 KHÔNG sai với quy chế nữa

+)ảm bảo 100% Không dùng copy hoặc đánh lại số đã được làm tròn
Nhưng chỉ cần 5 môn trong phần tổng kết các môn là không thể được:
VD: Toán: 6.54444444....; Văn: 6.44444444..; Lý, Hoá, Sinh... các môn khác cũng cần làm tròn thì khi tính ra TB các môn không chính xác được/.

boyxin
18-12-08, 09:35 AM
Nhưng chỉ cần 5 môn trong phần tổng kết các môn là không thể được:
VD: Toán: 6.54444444....; Văn: 6.44444444..; Lý, Hoá, Sinh... các môn khác cũng cần làm tròn thì khi tính ra TB các môn không chính xác được/.

Sặc, chính xác hay không chính xác ở đây còn tùy thưộc vào quy chế

Mời bạn xem lại

Tại Điều 12 khoản 3: Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn sốXem Quy chế yêu cầu lấy Điểm trung bình chính xác hay chỉ là số gần đúng (đã làm tròn)

nganco8284
17-03-09, 06:45 PM
có ai biết cách làm tròn số theo sau không giúp mình với !!!!!!!!!
Nếu từ 100 đến 500 thì là 500, còn nếu là 600 đến 900 thì là 1000
VD : 1,500,100 vnd thì làm tròn là 1,500,500 vnd Còn 1,500,600 vnd thì làm tròn là 1,501,000 vnd
Cảm ơn rất nhiều !!!

BNTT
17-03-09, 07:35 PM
có ai biết cách làm tròn số theo sau không giúp mình với !!!!!!!!!
Nếu từ 100 đến 500 thì là 500, còn nếu là 600 đến 900 thì là 1000
VD : 1,500,100 vnd thì làm tròn là 1,500,500 vnd Còn 1,500,600 vnd thì làm tròn là 1,501,000 vnd
Cảm ơn rất nhiều !!!
Bạn dùng cái này: =CEILING(Con số, 500)

anhduciapa
05-05-11, 03:35 PM
Để làm tròn số trong Exell ta dùng hàm ROUND.
Ví dụ: Muốn làm tròn số: 52.905 thành số 53.000 tânập hàm như sau: =Round(52905;-3). OK!

mimili
26-05-11, 03:18 PM
Các bạn giúp mình công thức dùng để làm tròn số như yêu cầu sau nhé!

Minh muốn lấy 2 số dư cuối.
VD: Nếu là 10.55 = > 10.55
10.56 => 10.6
10.49 => 10.5

=> như bình thường 10.55 sẽ làm tròn thành 10.6, nhưng yêu cầu ở đây là nếu số cuối cùng là số 5 thi vẫn giữ nguyên số 5 không làm tròn.

Mong được sự giúp đỡ,
Cảm ơn,

Ếch Xanh
26-05-11, 04:11 PM
Bạn thử làm công thức sau đây:
Giả sử cột A chứa các giá trị của bạn, tại cột B chứa công thức:
VD: A1 có giá trị 10.55, A2 có giá trị 10.56 v.v...
Tại B1 bạn gõ công thức:

=IF(ROUND(A1-INT(A1),2)-0.5=0.05,ROUND(A1,2),INT(A1)+ROUND(A1-INT(A1),1))

Không biết các cao thủ có cao kiến gì không.

ndu96081631
26-05-11, 04:23 PM
Bạn thử làm công thức sau đây:
Giả sử cột A chứa các giá trị của bạn, tại cột B chứa công thức:
VD: A1 có giá trị 10.55, A2 có giá trị 10.56 v.v...
Tại B1 bạn gõ công thức:

=IF(ROUND(A1-INT(A1),2)-0.5=0.05,ROUND(A1,2),INT(A1)+ROUND(A1-INT(A1),1))

Không biết các cao thủ có cao kiến gì không.
Đoạn này =IF(ROUND(A1-INT(A1),2)-0.5=0.05 sao không viết là IF(ROUND(MOD(A1,1),2)=0.55 cho nó khỏe
Ẹc... Ẹc...
Ngoài ra, dùng CEILING sẽ ngắn hơn chút

=IF(ROUND(MOD(A1,1),2)=0.55,A1,CEILING(A1, 0.1))
Không biết có rút gọn được nữa không

Ếch Xanh
26-05-11, 04:28 PM
Đoạn này =IF(ROUND(A1-INT(A1),2)-0.5=0.05 sao không viết là IF(ROUND(MOD(A1,1),2)=0.55 cho nó khỏe
Ẹc... Ẹc...
Ngoài ra, dùng CEILING sẽ ngắn hơn chút

=IF(ROUND(MOD(A1,1),2)=0.55,A1,CEILING(A1, 0.1))
Không biết có rút gọn được nữa không

Nếu tác giả muốn từ 0.XY với Y là số bất kỳ khác 5 đều làm tròn số lên, ví dụ 0.33 thành 0.4 thì công thức của Thầy là OK, tuy nhiên nếu thành 0.3 thì phải xem lại ạ!

ptm0412
26-05-11, 05:06 PM
Nếu dùng ceiling thì dùng như vầy:

=Ceiling(A1,0.05)


10,49
|
10,50
|

10,50
|
10,50
|

10,51
|
10,55
|

10,52
|
10,55
|

10,53
|
10,55
|

10,54
|
10,55
|

10,55
|
10,55
|

10,56
|
10,60
|

10,57
|
10,60
|

10,58
|
10,60
|
Nếu tác giả không muốn vậy, thì phải cho mẫu nhiều lên.

Ba Tê
26-05-11, 06:17 PM
Các bạn giúp mình công thức dùng để làm tròn số như yêu cầu sau nhé!

Minh muốn lấy 2 số dư cuối.
VD: Nếu là 10.55 = > 10.55
10.56 => 10.6
10.49 => 10.5

=> như bình thường 10.55 sẽ làm tròn thành 10.6, nhưng yêu cầu ở đây là nếu số cuối cùng là số 5 thi vẫn giữ nguyên số 5 không làm tròn.

Mong được sự giúp đỡ,
Cảm ơn,
Đọc kỹ yêu cầu của tác giả thì tôi hiểu như thế này có đúng không nhỉ?
------------
@@@: Hình như nó còn dài hơn của ptm..
Mà hổng phải, 10.51 của ptm... thành 10.55, mà tác giả muốn 10.51 thành 10.5 mà.

xuanlinhtdt
28-05-11, 02:48 PM
Mình mới tham gia diễn đàn, cho mình hỏi một vấn đề trong excel 2007 bị mất hai số 0 phía sau.
Ví dụ: mình đánh vào ô một số "10000" thì trong excel hiện "100" mất đi hai số 0.
Mong mọi người giúp cho, mình đã xói Ofice 2007 và đã cài lại mà không được luôn.

Thanh Hường
16-06-11, 06:03 PM
Cho mình hỏi: Mình muốn làm tròn số trong excel. ví dụ: Có số 256.364 mình muốn làm tròn thành 256.400 và 256.343 thì làm tròn thành 256.300. Có nghĩa là nếu hàng chục là <5 thì làm tròn thành 0 còn nếu hàng chục >5 thì làm tròn thành 1. tại vì cột bảng tính có rất nhiều số này mà mình chỉ biết sử dụng công thức roundup và rounddown, nhưng nếu như làm lần lượt thì rất lâu. Các bạn chỉ cho mình công thức để mình có thể làm tròn được nhé. Cảm ơn nhiều.

nghiaphuc
16-06-11, 06:06 PM
Cho mình hỏi: Mình muốn làm tròn số trong excel. ví dụ: Có số 256.364 mình muốn làm tròn thành 256.400 và 256.343 thì làm tròn thành 256.300. Có nghĩa là nếu hàng chục là <5 thì làm tròn thành 0 còn nếu hàng chục >5 thì làm tròn thành 1. tại vì cột bảng tính có rất nhiều số này mà mình chỉ biết sử dụng công thức roundup và rounddown, nhưng nếu như làm lần lượt thì rất lâu. Các bạn chỉ cho mình công thức để mình có thể làm tròn được nhé. Cảm ơn nhiều.
Nghiên cứu hàm ROUND đi bạn, tham số thứ 2 (Num_digits) là -2. Mình chỉ giúp được đến đó thôi, vì chắc chắn rằng topic này sẽ bị đưa vào hậu viên nghỉ mát (lộn Box rồi bạn ơi!)

ceddtu
21-10-11, 04:17 PM
sẵn đây anh chị cho mình hỏi là làm sao làm tròn về 1 số nguyên lớn hơn vậy
ví dụ: 1.1 sẽ làm tròn lên 2 ( chứ ko làm tròn về 1)

leonguyenz
21-10-11, 04:21 PM
sẵn đây anh chị cho mình hỏi là làm sao làm tròn về 1 số nguyên lớn hơn vậy
ví dụ: 1.1 sẽ làm tròn lên 2 ( chứ ko làm tròn về 1)
Bạn dùng hàm ROUNDUP(1.1,0) sẽ cho kết quả tròn lên 2.

ceddtu
21-10-11, 05:07 PM
Bạn dùng hàm ROUNDUP(1.1,0) sẽ cho kết quả tròn lên 2.

KO được đâu bạ ah, nếu dùng hàm round thì khi số thập phân nhỏ hơn 0.5 nó sẽ là tròn về 0. còn nếu phần thập phân lớn hơn 0.5 nó sẽ làm tròn thêm 1 đơn vị.

theo ví dụ trên thì ROUNDUP(1.1,0) sẽ trả về kết quả là 1 chứ ko phải là 2.

ý mình muốn hỏi là bất kỳ phần thập phân nào đều làm tròn về số nguyên lớn hơn
như 1.2, 1.2, 1.6 hoặc 1.9 đều làm tròn về 2 ấy.

Hoàng Trọng Nghĩa
21-10-11, 07:04 PM
KO được đâu bạ ah, nếu dùng hàm round thì khi số thập phân nhỏ hơn 0.5 nó sẽ là tròn về 0. còn nếu phần thập phân lớn hơn 0.5 nó sẽ làm tròn thêm 1 đơn vị.

theo ví dụ trên thì ROUNDUP(1.1,0) sẽ trả về kết quả là 1 chứ ko phải là 2.

ý mình muốn hỏi là bất kỳ phần thập phân nào đều làm tròn về số nguyên lớn hơn
như 1.2, 1.2, 1.6 hoặc 1.9 đều làm tròn về 2 ấy.

Bạn nên dùng hàm CEILING:

=CEILING(1.1,1)

Lê Duy Thương
21-10-11, 07:55 PM
KO được đâu bạ ah, nếu dùng hàm round thì khi số thập phân nhỏ hơn 0.5 nó sẽ là tròn về 0. còn nếu phần thập phân lớn hơn 0.5 nó sẽ làm tròn thêm 1 đơn vị.

theo ví dụ trên thì ROUNDUP(1.1,0) sẽ trả về kết quả là 1 chứ ko phải là 2.

ý mình muốn hỏi là bất kỳ phần thập phân nào đều làm tròn về số nguyên lớn hơn
như 1.2, 1.2, 1.6 hoặc 1.9 đều làm tròn về 2 ấy.
bạn đã không test kỹ mà nói không được
hàm roundup thì bạn có gõ 1.01 cũng thành 2 mà. kết quả của leonguyenz là không sai

ceddtu
22-10-11, 08:09 AM
bạn đã không test kỹ mà nói không được
hàm roundup thì bạn có gõ 1.01 cũng thành 2 mà. kết quả của leonguyenz là không sai
sorry bạn mình ko thấy chữ up, mình nhầm là round

VietDaSau
28-11-11, 05:04 AM
Có giải pháp nào để làm tròn khi một số lẻ như ví dụ sau:
5.25 đến 5.74 thì làm tròn 5.5
5.24 thì làm tròn 5.0
5.75 trở lên thì làm tròn 6.0
có nghĩa là làm tròn chỉ 0.25 chứ không làm tròn như hàm round
???????????????????????????
Theo như mô tả của anh NguyenBaLai, thì đó là làm tròn theo hệ số 0,5.

Công thức như sau:
=ROUND ([Số cần làm tròn]/0.5;0)*0.5
Công thức vẫn đúng khi bạn hoán vị 2 phép toán nhân chia.
Công thức đưọc mở rộng với một hệ số làm tròn bất kỳ khác như: 0.25; 0.125.... Chỉ cần thay số 0.5 ở công thức trên thành hệ số tương ứng.

Có 02 bài trả lời câu hỏi này của anh Lai, tuy nhiên, một câu dùng hàm lồng. Một câu dùng hàm MROUND mà có lẽ do máy mình chưa cài đầy đủ, nên mình tìm không ra hàm ấy.

Công thức càng đơn giản, càng tốt phải không các bạn? Mặc dù để giải thích tường tận cái sự đơn giản ấy hẻm đơn giản he. :P
Vẻ đẹp của Excel nói riêng, Toán học nói chung chính là ở sự đơn giản ấy...


Cho mình hỏi: Mình muốn làm tròn số trong excel. ví dụ: Có số 256.364 mình muốn làm tròn thành 256.400 và 256.343 thì làm tròn thành 256.300. Có nghĩa là nếu hàng chục là <5 thì làm tròn thành 0 còn nếu hàng chục >5 thì làm tròn thành 1. tại vì cột bảng tính có rất nhiều số này mà mình chỉ biết sử dụng công thức roundup và rounddown, nhưng nếu như làm lần lượt thì rất lâu. Các bạn chỉ cho mình công thức để mình có thể làm tròn được nhé. Cảm ơn nhiều.
Bạn Thanh Hường có thể vào topic "Làm tròn số trong Excel", ở box "Excel và Giáo dục", các bạn đã thảo luận khá đầy đủ về vấn đề này. Mình cũng đã trả lời một câu tương tụ tại topic đó, tuy nhiên ở đây nếu trả lời lại không biết có vi phạm nội quy diễn đàn không nhỉ? Nếu có thì các mod vui lòng nhắc nhở giùm :))


Có giải pháp nào để làm tròn khi một số lẻ như ví dụ sau:
5.25 đến 5.74 thì làm tròn 5.5
5.24 thì làm tròn 5.0
5.75 trở lên thì làm tròn 6.0
có nghĩa là làm tròn chỉ 0.25 chứ không làm tròn như hàm round
???????????????????????????
Theo như mô tả của anh NguyenBaLai, thì đó là làm tròn theo hệ số 0,5.

Công thức như sau:
=ROUND ([Số cần làm tròn]/0.5;0)*0.5
Công thức vẫn đúng khi bạn hoán vị 2 phép toán nhân chia.
Công thức đưọc mở rộng với một hệ số làm tròn bất kỳ khác như: 0.25; 0.125.... Chỉ cần thay số 0.5 ở công thức trên thành hệ số tương ứng.

Có 02 bài trả lời câu hỏi này của anh Lai, tuy nhiên, một câu dùng hàm lồng. Một câu dùng hàm MROUND mà có lẽ do máy mình chưa cài đầy đủ, nên mình tìm không ra hàm ấy.

Công thức càng đơn giản, càng tốt phải không các bạn? Mặc dù để giải thích tường tận cái sự đơn giản ấy hẻm đơn giản he. :P
Vẻ đẹp của Excel nói riêng, Toán học nói chung chính là ở sự đơn giản ấy...


Các bạn giúp mình công thức dùng để làm tròn số như yêu cầu sau nhé!

Minh muốn lấy 2 số dư cuối.
VD: Nếu là 10.55 = > 10.55
10.56 => 10.6
10.49 => 10.5

=> như bình thường 10.55 sẽ làm tròn thành 10.6, nhưng yêu cầu ở đây là nếu số cuối cùng là số 5 thi vẫn giữ nguyên số 5 không làm tròn.

Mong được sự giúp đỡ,
Cảm ơn,
Theo mô tả của bạn mimili, thì mình hiểu yêu cầu của bạn là làm tròn theo hệ số 0.05.
Đã có các câu trả lời về vấn đề này, tuy nhiên, đa số các bạn dùng hàm lồng hoặc hàm phức, hoặc một hàm nào đó mà Excel 97 không có (xin thông cảm vì 10 năm nay mình không đụng đến các phần mềm văn phòng). Ở đây xin giới thiệu một cách giải quyết khác, cho các bạn có thêm sự lựa chọn ấy mà:

Công thức như sau:
=ROUND ([Số cần làm tròn]/0.05;0)*0.05
Công thức vẫn đúng khi bạn hoán vị 2 phép toán nhân chia.
Công thức đưọc mở rộng với một hệ số làm tròn bất kỳ khác như: 0.25; 0.125.... Chỉ cần thay số 0.05 ở công thức trên thành hệ số tương ứng.

Công thức càng đơn giản, càng tốt phải không các bạn? Mặc dù để giải thích tường tận cái sự đơn giản ấy hẻm đơn giản he. :P
Vẻ đẹp của Excel nói riêng, Toán học nói chung chính là ở sự đơn giản ấy...

ptm0412
28-11-11, 09:03 AM
Gởi Viet DaSau,
Cám ơn bạn đã đóng góp cho GPE 1 ý kiến chuẩn xác: Công thức càng đơn giản càng tốt.

Cách đây mấy năm, GPE cũng đã nói về cách làm tròn đơn giản như bạn nói: chia, làm tròn, rồi nhân.
Tuy nhiên bạn nói:

Công thức vẫn đúng khi bạn hoán vị 2 phép toán nhân chia.
Tôi nghĩ bạn đã nhầm rồi. Bạn thử test xem sao?

Ngoài ra, từ khi có hàm MRound, và từ khi GPE nói về hàm này tháng 1/2008 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?7538-Excel-s-Math-Functions-Các-Hàm-về-Toán-học&p=52162#post52162), một số người đã không còn dùng cách trên nữa, mà dùng MRound(Số cần làm tròn, hệ số làm tròn)
Càng đơn giản càng tốt, đúng không bạn?

Nhân tiện, tôi gộp 3 topic thành 1, và 3 bài của bạn thành 1 luôn.

nhanlk_lk
24-06-12, 12:01 AM
vấn đề là chỗ này bạn ơi !
mình làm điểm thi môn trắc nghiệm 50 câu 10 điểm, vị chi 0.2 điểm cho 1 câu đúng
1 học sinh có số điểm là 5.80 nếu sử dụng hàm trên thì e này lên 6.00 điểm. nhưng như vậy không được chỉ được 5.75 mà thôi. vì ở đây mình cho học sinh thi thử đại học nên số điểm đưa ra phải giống như cách tính ở các kỳ thi đại học. mình mới làm lần đầu nên mình đa số phải làm thủ công.
mong các bạn gần xa chì giáo !
THANK !!!!!

Ba Tê
24-06-12, 12:34 AM
vấn đề là chỗ này bạn ơi !
mình làm điểm thi môn trắc nghiệm 50 câu 10 điểm, vị chi 0.2 điểm cho 1 câu đúng
1 học sinh có số điểm là 5.80 nếu sử dụng hàm trên thì e này lên 6.00 điểm. nhưng như vậy không được chỉ được 5.75 mà thôi. vì ở đây mình cho học sinh thi thử đại học nên số điểm đưa ra phải giống như cách tính ở các kỳ thi đại học. mình mới làm lần đầu nên mình đa số phải làm thủ công.
mong các bạn gần xa chì giáo !
THANK !!!!!
Xem kết quả trong file này coi có vừa ý không.

vntiger686
30-12-13, 12:56 PM
114733114734
Cho em hỏi thế này là bị làm sao vậy?

nghiaphuc
30-12-13, 01:32 PM
114733114734
Cho em hỏi thế này là bị làm sao vậy?
Có điều gì đó không ổn trong việc sử dụng các dấu phân cách của bạn. Trước hết bạn thử chọn Tools\Options, chọn tab International, chọn Use system separators, nhấn OK và khởi động lại Excel. Ngoài ra bạn cũng nên kiểm tra thiết lập các dấu phân cách trong Control Panel (tại mục Regional and Language options --> Number).

vntiger686
30-12-13, 05:17 PM
114742114743
Thế này chuẩn chưa anh,nhưng em làm vẫn báo lỗi đó,em đã cài lại mấy bản office rồi nhưng vẫn vậy.

ptm0412
30-12-13, 10:41 PM
=Round(E8.3)

Thay dấu chấm bằng dấu phẩy là xong.

nghiaphuc
31-12-13, 01:55 PM
=Round(E8.3)

Thay dấu chấm bằng dấu phẩy là xong.
Thầy nhìn lại hình thứ 2 trong bài #44 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?10361-L%C3%A0m-tr%C3%B2n-s%E1%BB%91-trong-Excel&p=554216#post554216), ở đó cho thấy dấu phân cách các tham số đúng là dấu chấm. Chính vì vậy mà em nghĩ là có sự xung đột nào đó giữa các dấu phân cách (dấu thập phân, dấu phân cách nhóm).

@vntiger686 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?865864-vntiger686): Bạn nhấn nút Customize (ở hộp thoại 1, bài #46 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?10361-L%C3%A0m-tr%C3%B2n-s%E1%BB%91-trong-Excel&p=554273#post554273)) và xem tab Number xem nó ra sao.

ptm0412
31-12-13, 09:15 PM
Thầy nhìn lại hình thứ 2 trong bài #44 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?10361-L%C3%A0m-tr%C3%B2n-s%E1%BB%91-trong-Excel&p=554216#post554216), ở đó cho thấy dấu phân cách các tham số đúng là dấu chấm. Chính vì vậy mà em nghĩ là có sự xung đột nào đó giữa các dấu phân cách (dấu thập phân, dấu phân cách nhóm).

Chính trong hình 2, tôi thấy dấu chấm trên thanh công thức, và sinh ra lỗi. Còn dấu phẩy thì tôi nhìn trong cái tip hiện ra khi gõ công thức.

114797

vntiger686
02-01-14, 12:18 PM
=Round(E8.3)

Thay dấu chấm bằng dấu phẩy là xong.


114833
Hay do virus hả các anh?

nghiaphuc
02-01-14, 08:17 PM
Chính trong hình 2, tôi thấy dấu chấm trên thanh công thức, và sinh ra lỗi. Còn dấu phẩy thì tôi nhìn trong cái tip hiện ra khi gõ công thức.

114797
Trong cái tip này thì dấu phân cách là dấu chấm mà thầy. Và cũng theo hình này thì Excel đang chọn đúng tham số thứ 2 của hàm ROUND mà (nhìn số 3 được chọn và num_digits được tô đậm là thấy ngay điều này).

nmhung49
02-01-14, 08:32 PM
Hay do virus hả các anh?
Cái này bạn chuyển thành dấu ; sẽ hết, theo kinh nghiệm đơn giản nhận xét cách dùng phân cách các đối số trong công thức là: Nếu phân cách số hàng ngàn là dâu chấm . thì dấu phân cách các đối số trong công thức là ; còn Nếu phân cách hàng ngàn là dấu phẩy , thì dấu phân cách các đối số trong công thức là , đó là cách đơn giản các bạn có thể nhận biết

lenovominh
23-04-14, 12:15 AM
cả nhà cho em hỏi e tính tổng bằng hàm Sum bây giờ muốn làm tròn số từ hàm này thì làm sao VD sum(1234,456,123) trở thành Sum(1234,456,000).e xin cảm ơn

Hoàng Trọng Nghĩa
23-04-14, 01:13 AM
cả nhà cho em hỏi e tính tổng bằng hàm Sum bây giờ muốn làm tròn số từ hàm này thì làm sao VD sum(1234,456,123) trở thành Sum(1234,456,000).e xin cảm ơn
Nếu muốn kết quả là: 1,234,456,000

thì: =ROUNDDOWN(A1,-3)

Còn muốn kết quả là: 1,234,457,000

thì: =ROUNDUP(A1,-3)

VetMini
23-04-14, 07:56 AM
cả nhà cho em hỏi e tính tổng bằng hàm Sum bây giờ muốn làm tròn số từ hàm này thì làm sao VD sum(1234,456,123) trở thành Sum(1234,456,000).e xin cảm ơn

10 câu hỏi ngắn gọn là hết 9 câu không cho đủ ví dụ:

Muốn hỏi về làm tròn số, luôn luôn đưa ra ít nhất 2 ví dụ: 1234,456,123 và 1234,456,567

Trừ phi chỉ muốn chặt bỏ khúc đuôi, cho ví dụ 1234,456,789 --> 1234,456,000 thì người ta có thể ngầm hiểu cái còn lại.

Làm việc với số liệu thì nên học cách diễn giải trước khi học cách trình bày mẫu mã.

triminhkhai
06-08-14, 10:46 AM
Nghiên cứu hàm Fixed() đi quý vị

hoangduyen2210
03-02-15, 03:18 PM
Bạn cứ up 1 ví dụ cụ thể nào đó lên , để mọi người giúp . Cách kết hợp 2 hàm text và value nêu trên khắc phục được tốt vấn đề này - Đã áp dụng và thực tế ở nhà trường (khoảng 30 lớp) sử dụng nhưng chưa có sai sót như bạn nêu .

Xin chào bạn ! bạn có thể giúp mình chút ko? mình tìm hiểu mãi mà vẫn chưa có đáp án, hàm round chỉ làm tròn sau dấu phẩy thui, mình làm bảng lương và ra số tiền bị lẻ: ví dụ : 4 256 200, làm sao để làm tròn 4 256 200 thành số 4 260 000
xin chân thành cảm ơn bạn nào sớm có câu trả lời giúp mình!

hpkhuong
03-02-15, 04:07 PM
Xin chào bạn ! bạn có thể giúp mình chút ko? mình tìm hiểu mãi mà vẫn chưa có đáp án, hàm round chỉ làm tròn sau dấu phẩy thui, mình làm bảng lương và ra số tiền bị lẻ: ví dụ : 4 256 200, làm sao để làm tròn 4 256 200 thành số 4 260 000
xin chân thành cảm ơn bạn nào sớm có câu trả lời giúp mình!

=ROUND(A1;-4) với A1 là số cần làm tròn

nghiacnshbk
23-10-15, 09:45 AM
Chào các bác. Em dốt Excel nhưng lại đang cần xử lý một trường hợp:
Em muốn làm tròn số: 59,959 thành 59,000 hoặc thành 60,000 thì cần dùng hàm gì ah? Hướng dẫn giúp em chi tiết luôn nhé. Em đang cần gấp
Cám ơn các bác nhiều.

Hong.Van
23-10-15, 10:27 AM
chào các bác. Em dốt excel nhưng lại đang cần xử lý một trường hợp:
Em muốn làm tròn số: 59,959 thành 59,000 hoặc thành 60,000 thì cần dùng hàm gì ah? Hướng dẫn giúp em chi tiết luôn nhé. Em đang cần gấp
cám ơn các bác nhiều.


=rounddown(a2;0)
=roundup(a2;0)

phulien1902
23-10-15, 10:27 AM
Chào các bác. Em dốt Excel nhưng lại đang cần xử lý một trường hợp:
Em muốn làm tròn số: 59,959 thành 59,000 hoặc thành 60,000 thì cần dùng hàm gì ah? Hướng dẫn giúp em chi tiết luôn nhé. Em đang cần gấp
Cám ơn các bác nhiều.Xem File bạn hiểu cách dùng hàm làm tròn

nghiacnshbk
23-10-15, 10:34 AM
Xem File bạn hiểu cách dùng hàm làm tròn

Cám ơn bạn nhiều nhiều, thật súc tích và dễ hiểu.

HuuRyu
31-08-16, 09:32 AM
Xin lỗi vid đã đào mộ nhưng có đứa bạn làm kế toán nhờ hỏi giúp một vấn đề là khi cộng hóa đơn, các giá trị ví dụ như 11,997 được làm tròn thành 12,000. Nhưng khi cần tính tổng các giá trị đã làm tròn thì excel nó vẫn tính phần lẻ đã làm tròn, có cách nào nó chỉ nhận các giá trị đã làm tròn để tính tổng không các anh chị.