PDA

View Full Version : Hàm NPV!ThuNghi
20-05-08, 03:11 PM
Các bạn HD giúp tôi về hàm NPV. Cám ơn nhiều!
Tôi thấy trên net có HD mà tôi chưa biết áp dụng hàm NPV thế nào trong Excel
trích từ
http://my.opera.com/nmduc/blog/gia-tri-hien-tai-thuan-npv-net-present-value

Ví dụ: một doanh nghiệp dự định đưa ra thị trường một dòng sản phẩm mới. Chi phí ban đầu để sản xuất sản phẩm này (tiền mua sắm máy móc, thiết bị, chi phí đào tạo nhân viên...) là $100,000. Các chi phí quản lý dự kiến là $5,000/năm. Doanh thu từ sản phẩm này dự kiến là $30,000/năm. Tỉ suất hoàn vốn là 10%. Sản phẩm này dự kiến sẽ bán trong vòng 6 năm.
Theo công thức ở trên ta có thể tính toán giá trị hiện tại thuần của dự án là:

NPV = -100000 + (30000-5000)/1.1^1 + (30000-5000)/1.1^2 + (30000-5000)/1.1^3 + (30000-5000)/1.1^4 + (30000-5000)/1.1^5 + (30000-5000)/1.1^6 = $8881.52 > 0


Nhờ HD cụ thể và nhập môn. Mình đang học lại môn này.

Nguyễn Xuân Sơn
20-05-08, 03:25 PM
NPV là giá trị hiện tại thuần của dư án khi dòng tiền (ròng) hàng năm thu về không đều nhau.
Dòng tiền (ròng) thường là: Lợi nhuận sau thuế + KHCB và ở năm cuối của đời dư án có thêm giá trị thanh lý TS và các giá trị lưu động khác ( thu về ) nếu có.
Trong công thức của bạn về cơ bản là đúng. Nhưng hiện nay người ta dùng công thức trên Excel nhiều hơn là thủ công:
NPV=(lãi chiết khấu( TSH/Vốn),Dòng tiền hàng năm( thương bằng số năm của DA),1(hoặc 0 do dòng tiền thu vào đầu năm hay cuối năm, nếu không đánh vào nó mặc định là cuối)) - Đầu tư ban đầu.
Chắc bạn THu Nghị xới xáo vấn đề lên thôi chứ với bạn thì vấn đề này ... bình thường... quá còn gì!

ThuNghi
20-05-08, 03:39 PM
Thú thật là mình chưa hiểu về hàm tài chính nhiều.
Bạn giúp ví dụ trên = hàm NPV của Excel cái.
Thấy ct trên mà chả biết cái nào là value1, value2...NPV(rate,value1,value2, ...)

tigertiger
20-05-08, 03:57 PM
Thú thật là mình chưa hiểu về hàm tài chính nhiều.
Bạn giúp ví dụ trên = hàm NPV của Excel cái.
Thấy ct trên mà chả biết cái nào là value1, value2...NPV(rate,value1,value2, ...)

rate là lãi suất : trong ví dụ của a là 10% , chẳng hạn đặt ở B1
còn value 1, value 2,... là dòng tiền theo thời gian, trong ví dụ trên lần lượt là: -100000, 25000, 25000,... đặt lần lượt các giá trị này vào A1,A2,...,A7

-> tại C1 công thức xác đinh NPV sẽ là: =NPV(B1,A1:A7)
công thức này xđ dòng tiền từ năm 1,2,3,.... (tương ứng -100000, 25000, 25000,...)
KẾT quả khác nhỉ

Tuy vậy tùy theo quan niệm, mà coi cho phí ban đầu bỏ ra ngay tại thời điêm 0 nghĩa là xđ dòng tiền từ năm 0,1,2,3,.... (tương ứng -100000, 25000, 25000,...) -> -100000 k tính lãi vì vậy khi này công thức thế này mới ra KQ như của a thunghi

tại C1 công thức xác đinh NPV sẽ là:
=A1+NPV(B1,A2:A7)

.

ThuNghi
20-05-08, 04:15 PM
Cám ơn nhiều, các bài Tài chính này có nhiều khái niệm khó hiểu thật.
Initial cost of investment one year from today
khác với
Initial cost of investment
Lúc nào rỗi nhờ TigerTiger dịch hộ help của NPV và IRR ra tiếng Việt nhé và có bài tập cơ bản nhé. Cám ơn nhiều! Hậu tạ 5 beer!

dat2007
20-05-08, 09:05 PM
Gửi các bác một chút lý thuyết về các chỉ tiêu trên để các bác hiểu rõ hơn cách tính các chỉ tiêu này trong Excel

Thật ra việc tính các chỉ tiêu trên là một trong những bước cuối cùng khi lập và thẩm định hiệu quả tài chính một dự án đầu tư (gồm rất nhiều bước).

Lúc nào có đủ thời gian em sẽ Post lên một bài hoàn chỉnh vì cũng có khá nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này mà em chưa kịp trả lời.

http://nhanh.vinaanh.com/ph/abd81524832d8a785021.jpg

http://nhanh.vinaanh.com/ph/68d30a94832d8b434e14.jpg

http://nhanh.vinaanh.com/ph/0d0fd7c4832d8bc5bae9.jpg

http://nhanh.vinaanh.com/ph/69421f04832d8c98808f.jpg

http://nhanh.vinaanh.com/ph/f0adc884832d8dd24ecc.jpg

ThuNghi
21-05-08, 08:24 AM
Gửi các bác một chút lý thuyết về các chỉ tiêu trên để các bác hiểu rõ hơn cách tính các chỉ tiêu này trong Excel

Thật ra việc tính các chỉ tiêu trên là một trong những bước cuối cùng khi lập và thẩm định hiệu quả tài chính một dự án đầu tư (gồm rất nhiều bước).

Lúc nào có đủ thời gian em sẽ Post lên một bài hoàn chỉnh vì cũng có khá nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này mà em chưa kịp trả lời.


Rất cám ơn Dat2007 về bài trên, mong bạn tiếp tục. Tiện đây xin hỏi thêm
1- Theo như bài trên thì áp dụng hàm NPV như sau
=NPV(0.1,-1000,150,250,350,450,300,200)=193.15
Vậy khi nào thì dùng như sau:
=-1000+NPV(0.1,150,250,350,450,300,200)=212.46
Đang lấn cấn về năm thứ 0 và năm thứ 1.
2- Mình thấy trong các trong các bài phân tích dự án có phần tính độ nhạy. Và có hàm
{table(...)}
Chỉ hiểu là theo tỉ suất thay đổi thì NPV thay đổi mà chưa hiểu lắm. Dat2007 hướng dẫn và cho ví dụ thêm về hàm Table nhé.
Cám ơn nhiều!

BNTT
21-05-08, 08:28 AM
Mấy cái này em dịch từ Help của Excel nên có thể không thích hợp lắm với Việt Nam, nhưng bác xem đỡ nha: Hàm NPV (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=58297&postcount=38)(), hàm IRR (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=58306&postcount=39)().

ptm0412
21-05-08, 09:19 AM
Gởi ThuNghi thí dụ về NPV năm 0 và NPV năm 1
Phần dưới là Table() phân tích độ nhạy
Ghi chú: table() không hẳn là 1 hàm, đó là 1 chức năng, vì tham số của nó chỉ có row và column là các tiêu chí phân tích, không có tham số chỉ tiêu cần phân tích. Chỉ tiêu cần phân tích phải đặt đúng vị trí quy định thì table() mới làm việc.

ThuNghi
21-05-08, 10:08 AM
Ui, làm gì có bài tập nào! ThuNghi cứ xóa đi làm lại vài lần, rồi làm với dữ liệu mẫu khác là xong!
Học phải hành chứ, mà không Thầy đố mày làm nên.
Em diễn nôm về {table} có phải vậy không?
Ta có:
D1=0%; D2=0%
NPV=1000
Vậy {=table(D1,D2} có phải là tính kết quả tăng giảm của NPV theo D1, D2 theo hàng và theo cột. Nếu là 10% thì NPV1= NPV*(1+10%).
Bác giúp em làm sao gắn {table} vào cell tô màu vàng.

ptm0412
21-05-08, 10:48 AM
Các tiêu chí phân tích phải có tham gia vào công thức tính của chỉ tiêu cần phân tích, trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong file thí dụ, đó là
tiêu chí 1: lãi suất nằm trong cell E20, lãi suất này nằm trong công thức NPV
tiêu chí 2: tỷ lệ hoàn thành nằm trong cell E23, E23 không nằm trong công thức NPV nhưng nó làm thay đổi tham số C22:C27 của công thức NPV.
Vậy muốn phân tích theo tiêu chí nào thì tạo 1 range của tiêu chí đó theo ý mình, thường bắt đầu từ 1 số nhỏ hơn số ban đầu và kết thúc bằng 1 số lớn hơn số ban đầu. Trong thí dụ đó là các range dọc G21:G31, J21:J31, ngang F33:M33... ThuNghi sẽ thấy trong các ô đó là số gõ tay. Nếu 1 tiêu chí thì thường là range dọc.

1. Khi muốn phân tích 1 tiêu chí dọc: thí dụ đã tạo range G21:G31 theo lãi suất, chỗ của chỉ tiêu cần phân tích là ô H20, trực tiếp hoặc gián tiếp. trong file thí dụ là gián tiếp (= E21 với E21 là ô chứa công thức NPV). Chọn khối G20:H31, vào menu data - table, chọn ô lãi suất 10% (E20) trong textbox column.

2. Khi muốn phân tích theo 1 tiêu chí ngang, thí dụ đã tạo range F33:M33 theo tỷ lệ hoàn thành, chỗ của chỉ tiêu cần phân tích là ô E34, trực tiếp hoặc gián tiếp. trong file thí dụ là gián tiếp (= E21 với E21 là ô chứa công thức NPV). Chọn khối E33: M34, vào menu data - table, chọn ô tỷ lệ hoàn thành 100% (E23) trong textbox row.

3.Khi muốn phân tích 2 tiêu chí thì tạo 2 range 1 dọc 1 ngang. Cell giao của 2 mảng này là chỗ của chỉ tiêu cần phân tích, trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong file thí dụ là gián tiếp (E36 = E21 với E21 là ô chứa công thức NPV). Chọn khối E36: M47, vào menu data - table, chọn ô tỷ lệ hoàn thành 100% (E23) trong textbox row, chọn ô lãi suất 10% (E20) trong textbox column.

Ui! 1 thùng Ken đấy.

ptm0412
21-05-08, 11:07 AM
D1=0%; D2=0%
NPV=1000
Vậy {=table(D1,D2} có phải là tính kết quả tăng giảm của NPV theo D1, D2 theo hàng và theo cột. Nếu là 10% thì NPV1= NPV*(1+10%).


Không phải vậy. Ý nghĩa của table() là:
Khi đưa D1, D2 vào table(), NPV được tính lại với tham số D1i, D2j, thay đổi theo dòng và cột mới tạo.
Chính vì vậy D1 và D2 phải có tham gia vào công thức tính NPV, trực tiếp hoặc gián tiếp. Thì khi D1, D2 thay đổi, NPV sẽ thay dổi tương ứng.
Mỗi Giá trị NPV trong bảng ứng với D1i và D2j trong toàn bảng
hay nói cách khác, mỗi NPV trong bảng table() được tính với giá trị D1 và D2 tương ứng theo cột và dòng.
Thêm đĩa mồi bự!

ThuNghi
21-05-08, 11:26 AM
Không phải vậy. Ý nghĩa của table() là:
Khi đưa D1, D2 vào table(), NPV được tính lại với tham số D1i, D2j, thay đổi theo dòng và cột mới tạo.
Chính vì vậy D1 và D2 phải có tham gia vào công thức tính NPV, trực tiếp hoặc gián tiếp. Thì khi D1, D2 thay đổi, NPV sẽ thay dổi tương ứng.
Mỗi Giá trị NPV trong bảng ứng với D1i và D2j trong toàn bảng
hay nói cách khác, mỗi NPV trong bảng table() được tính với giá trị D1 và D2 tương ứng theo cột và dòng.
Thêm đĩa mồi bự!
Em làm thử bài này về table, Bác xem hộ có OK? Cứ xem NPV là biến (Lãi=Giá bán - giá thành) tại t0. Giá thành=3/4 giá bán.
Em lập thử bảng độ nhạy theo giá thành và giá bán.
Chấm điểm nhé.

ptm0412
21-05-08, 11:42 AM
9,5 điểm.
0,5 điểm là do tiêu đề không rõ dẫn đến công thức lãi gộp khó hiểu:
- B1 nên là "tỷ lệ tăng giảm giá bán"
- B2 nên là "tỷ lệ tăng giảm giá thành"
Công thức lãi gộp sẽ dễ hiểu hơn.

TB: bán thứ gì mà giá thành KH có 25% giá bán? 1 vốn 3 lời?
---------
Edit bài rồi à? trừ thêm 0.5 điểm vì giá thành bằng 3/4 giá bán mà lấy giá bán nhân 0.25!

Nguyễn Xuân Sơn
26-05-08, 03:11 PM
Lại nói về table:
Trong việc tính độ nhạy dự án ta dùng table để xem xét độ nhạy của dự án ở mức độ đơn giản. Table có hai loại:
- Table 1 chiều và table 2 chiều. Với TB 1 chiều có nghĩa là ứng với sự biến đổi của một laọi dữ liệu ( Chi phí tăng, giảm 10%; 20%; -5% ... chẳng hạn .... ) thì một số chỉ tiệu khác biến động thế nào...... Table hai chiều là ứng với biến động của hai loại dữ liệu thì một chỉ tiiêu ( cốt lõi ) như NPV chẳng hạn sẽ biến động thế nào.
Các phân tích trên nhằm để thấy mức độ chịu đựng của dự án đối với tác động ngaoi cảnh ra sao. Ngoài ra ta còn có mô hình về " Sôl Vơ " để phân tích sự biến đổi của nhiều laọi dữ liệu thì nhiều chỉ tiêu liên quan biến đổi thế nào .... . Nhưng ở đây ta đang bàn về Table nên đi sâu vào Table trước đã .
Trong Exel dùng bảng Table như sau:
Ôi ta bàn cái này sau một tý nhé lại bận rồi, mình sễ quay lại ngay

Nguyễn Xuân Sơn
28-05-08, 09:19 AM
Về Table ta sử dung như sau: ( xem file đính kèm)

ptm0412
28-05-08, 10:02 AM
Sơn cho hỏi:
- tại sao chi phí năm 1 có tính khấu hao và bằng 2.100 trong khi các năm sau không tính và chỉ bằng 1.850?
- Tại sao dòng tiền thu bằng khấu hao cộng thuế thu nhập?

Cám ơn trước.

Nguyễn Xuân Sơn
28-05-08, 10:22 AM
Ồ ...... Xin lỗi vì vội mình đặt nhầm công thức ..... chứ dòng tiền phải bằng KH + TH sau thuế. Còn .... các mục khác nữa chỉ mang tính minh họa nếu không chuẩn các bạn tính lại hộ.

ptm0412
28-05-08, 11:43 AM
Bổ sung:
tất cả các ô có tác động đến kết quả của chỉ tiêu cần phân tích (trực tiếp hoặc gián tiếp) đều có thể lấy làm tiêu chí phân tích. Muợn file của Xuan Sơn, minh hoạ như sau:
http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/Excel/Precedence.jpg

Các ô có nút tròn đầu là những ô có thể dùng làm tiêu chí phân tích.

nqmy080300
28-05-08, 03:22 PM
Đọc tới đọc lui nhiều chủ đề, các hướng dẫn mà tôi vẫn tính NPV không chính xác,. Tôi kèm file các dữ liệu, các anh chị tính NPV dùm, và nhớ để công thức nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.

ptm0412
28-05-08, 04:07 PM
Thu Nghi đâu rồi nhỉ?
- nếu tính từng bước như trong file thì phải là 1/(1+i)^n
- Năm phải theo thứ tự: sao lại có 2 năm 2?

Công thức thì chờ Thu nghi nhé!

TranThanhPhong
28-05-08, 04:41 PM
Đọc tới đọc lui nhiều chủ đề, các hướng dẫn mà tôi vẫn tính NPV không chính xác,. Tôi kèm file các dữ liệu, các anh chị tính NPV dùm, và nhớ để công thức nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.


Bạn xem mình tính như thế nào nhé! Trong file mình qui dòng tiền về hiện tại theo 3 cách và nếu làm đúng thì kết quả phải giống nhau.

TP.

ThuNghi
29-05-08, 02:52 PM
Cám ơn Phong và Bác PTM nhiều lắm, nhờ Phong và Bác PTM nêu ý nghĩa của 2 bài toán trên giúp. Có thể làm được nhưng lùng bùng thế nào. Mình đang học từ bài tập (ngược).
Cụ thể như với ds bán ra là x ->LNTT là y với LS 0.18 thì NPV sẽ là ...trong năm thứ...
Xin chân thành cảm tạ! Do không còn kiên nhẫn mở giáo trình.

ptm0412
29-05-08, 03:52 PM
Vậy là phải quay về ABC thôi. (mà quay về ABC thì cũng lại là 1 giáo trình! Rồi lại làm biếng mở ra coi!)
1. Giá trị hiện tại (PV = Present value)

a. bài toán xuôi:
- Giả sử có 1 khoản tiền A gởi tiết kiệm hoặc đầu tư với lãi suất i, sau 1 năm sẽ có:
A­1­ = A­­­­­­o x (1+i)
- Nếu không rút lãi ra để tiếp 1 năm nữa: A2 = A1 x (1+i) = Ao x (1+i)­­^2
- Tiếp tục đến cuối năm n: An = Ao x (1+i)^n

b. bài toán ngược: tính A0:
Ao = An / (1+i)^n
Đây là công thức tính PV. Và là công thức tính từng ô dòng thứ nhất bài 1 cuả Thanh Phong. Tổng của nó là B11 = SUM(C11:H11)

Excel cũng có hàm PV, (xem bài của BNTT). Và là công thức tính từng ô dòng thứ 2 bài 1 của Thanh Phong.

2. Giá trị hiện tại ròng (NPV) 1 khoản đầu tư: (công thức lý thuyết)

Công thức NPV = Σ từ 1 đến n ( An / (1+i)^n )
= tổng các ô dòng thứ 2 = B12 = SUM(C12:H12)

3. hàm NPV của Excel là ô B13

Ba ô B11:B13 bằng nhau vì tính theo những cách khác nhau nhưng cùng 1 bài toán.

4. Giải thích thêm về năm 0:
Trong công thức sigma của lý thuyết, để đơn giản người ta coi khoản đầu tư hiện tại là đầu năm 1, các khoản thu về là cuối các năm tương ứng kể từ cuối năm 1. Vậy người ta đổi khoản đầu tư hiện tại (đầu năm 1) thành cuối năm 0. Để làm gì? Để đưa luôn vào bên trong dấu sigma ( từ 0 đến) cho gọn vì (1+i)^0 = 1

Nhưng hàm NPV của Excel không có khái niệm năm 0, các khoản thu bắt đầu từ cuối năm 1 nên Ao phải để ngoài.

5. Giải thích thêm bài 2:
- Khoản đầu tư kéo dài 2 năm, từ năm 0 đến hết năm 1. Doanh thu 2 năm này nếu có chỉ tượng trưng và chưa bù ngay vào chi phí đầu tư năm đó. Mà cũng có thể không hề có doanh thu trong 2 năm đầu (đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc, lắp đặt… chưa xong)

PS:
Một chút hiểu biết không thể coi là giáo trình, vậy ThuNghi ráng đọc. Hiểu được thì cộng thêm bia cho mình, cuối năm tổng kết mình mở đại lý.

meovang
12-08-08, 12:49 AM
Khi "Phân tích độ nhạy một chiều: Doanh thu thay đổi với Mặt hàng A"... (bảng Excel phân tích độ nhạy)

Nhờ anh (chị) nói rõ hơn cách làm sao ra được KQ như trên. Em cảm ơn

ptm0412
12-08-08, 09:12 AM
Xem lại bài 13, sử dụng file đính kèm ở bài 9.

cathangtu1104
15-12-08, 11:02 AM
xin chao
mong các bạn giải thích jùm mình đơn vị tính của NPV là gì vậy?
trong excel khi mình tính hàm NPV cho dự án lúc thì ra đơn vị tiền tệ ($), lúc lại ra ký hiệu đơn vị phần trăm (%)

dat2007
15-12-08, 12:38 PM
xin chao
mong các bạn giải thích jùm mình đơn vị tính của NPV là gì vậy?
trong excel khi mình tính hàm NPV cho dự án lúc thì ra đơn vị tiền tệ ($), lúc lại ra ký hiệu đơn vị phần trăm (%)

NPV là giá trị hiện tại thực của một dự án nên đơn vị tính của NPV là đơn vị tiền tệ: đ, USD, € v.v...

solomon2211
15-12-08, 01:14 PM
Xin đưa ra 1 ví dụ cho các bạn hiểu thêm 1 cách thự tế:

Giả sử bạn có 50,000$, bạn đang phân vân là nên bỏ mua 1 xe hơi cho thuê. Giả sử mua xe cho thuê với tỷ lệ sinh lãi hiện thời là 10%/năm, bạn cho thuê trong vòng 4 năm sau đó bán xe đi. Mỗi năm bạn phải chi để sửa chữa là 2,000$ và thu nhập là 15,000$. Vậy bạn dự định mua xe hay không.
Năm 0: NPV= -50,000; Năm 1: 11,818.18; năm 2: 10,743.80; năm 3: 9,767.09; năm 4: 8,879.17
Tổng cộng: -8,791.75

Vậy là bạn không nên mua xe.

skylineal
19-03-09, 12:47 PM
Rất cám ơn Dat2007 về bài trên, mong bạn tiếp tục. Tiện đây xin hỏi thêm
1- Theo như bài trên thì áp dụng hàm NPV như sau
=NPV(0.1,-1000,150,250,350,450,300,200)=193.15
Vậy khi nào thì dùng như sau:
=-1000+NPV(0.1,150,250,350,450,300,200)=212.46
Đang lấn cấn về năm thứ 0 và năm thứ 1.
2- Mình thấy trong các trong các bài phân tích dự án có phần tính độ nhạy. Và có hàm
{table(...)}
Chỉ hiểu là theo tỉ suất thay đổi thì NPV thay đổi mà chưa hiểu lắm. Dat2007 hướng dẫn và cho ví dụ thêm về hàm Table nhé.
Cám ơn nhiều!
Theo như giải thích của Microsoft về hàm NPV (xem tại đây (http://office.microsoft.com/en-us/excel/HP052091991033.aspx)) thì vấn đề giữa năm 0 và năm 1 là như thế này:
- Nếu tại năm đầu, số tiền bỏ ra đầu tư vào đầu năm thì sẽ không đưa khoản tiền đó vào trong hàm NPV mà cộng thêm bên ngoài.
- Nếu tại năm đầu, số tiền bỏ ra đầu tư vào cuối năm thì sẽ đưa khoản tiền đó vào trong hàm NPV.

Chúng ta thường quy ước với nhau rằng năm 0 chính là đầu năm 1 nên nếu dòng ngân lưu của chúng ta có sử dụng năm 0 thì sẽ không đưa khoản đầu tư này vào trong hàm NPV mà cộng thêm bên ngoài.

kanomi
21-11-09, 05:20 AM
bạn ơi , mình làm sao mà khi tính độ nhạy chỉ ra mỗi 1 số :.,
Câu hỏi:
Công ty ABC kinh doanh vận tải xe buyt với những thông tin về tình họat động cho mỗi chiếc xe như sau:
- Giá nhập khẩu gồm cả thuế là 20000$.
- Xe khai thác chạy trở khách trong 5 năm. Thanh lý vào năm thứ 6, giá trị còn lại là 8000$.
- Mỗi năm, xe chạy 250 ngày và mỗi ngày chạy 3 chuyến.
- Chi phí nhiên liệu mỗi ngày là 9$.
- Số lượng khách phục vụ mỗi chuyến trung bình là 40 người.
- Giá vé là 0,3$.
- Lương nhân công bao gồm lái xe và soát vé là 10$ mỗi ngày (chỉ tính những ngày xe chạy).
- Suất chiết khấu là 10% mỗi năm.
Yêu cầu:
1. Lập bảng phân tích tài chánh mô tả dòng ngân lưu vào, ra, ngân lưu ròng cho họat động kinh doanh của xe buyt trong thời gian hoạt động.
2. Phân tích độ nhạy khi các yếu tố giá vé thay đổi: 0,28$; 0,29; 0,3; 0,31; 0,32. và lương nhân viên thay đổi: 8$, 9$, 10$, 11$, 12$.
3. Phân tích tình huống với 3 trường hợp sau:Giá vé
Lương trả cho nhân viên
Tốt nhất


0,32


8
Kỳ vọng


0,30


10
Xấu nhất


0,28


12

machiep
22-11-09, 11:44 AM
Gởi bạn bảng tính mà tui cho là đúng.
1/ NPV: dùng để tính dòng tiền nên sẽ không bao gồm những khoản không bằng tiền ví dụ như khấu hao.
2/ các thành phần dòng tiền ra, vào phải được tính từ những thành phần cơ bản ban đầu.

Hy vọng đã giúp được bạn.

TranThanhPhong
11-12-09, 10:19 AM
Đọc hoài mà mình vẫn chưa làm được công cụ TABLE mong diễn đàn giúp một bài nào dễ và hướng dẫn từng bước để thực hiện. Nếu có chụp màn hình từng bước thì khá hay. Xin cảm ơn nhiều.

@huynhbinh: Xem chủ đề này và đọc bài 1,2,3
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=210107

TTP

tuyet chinh
14-03-12, 04:28 PM
cho mình hỏi một chút, là cách tính độ nhạy của dự án thì mình tính như thế nào?

phamhongluan
08-10-13, 10:04 AM
Bạn nhầm khi tính npv