PDA

View Full Version : Lọc Mã Theo Nhómnhatthai
15-05-08, 03:45 AM
Nhờ các bác giúp.
Với 1 bảng tính như thế này, nếu tôi muốn LỌC CÁC MÃ THEO MỘT NHÓM (DỰA VÀO SỐ LƯỢNG MÃ CÓ TRONG 1 NHÓM)
TÔI MUỐN SỬ DỤNG CÔNG THỨC, KHÔNG MUỐN SỬ DỤNG AUTO FILTER

anhtuan1066
15-05-08, 08:13 AM
Bạn xem file này thế nào nhé!
Mến

hoangdanh282vn
15-05-08, 12:12 PM
Một cách nữa để bạn tham khảo nè

huyenduong
15-05-08, 06:08 PM
Trên diễn đàn có rất nhiều người giỏi, hiểu sâu về excel nhưng cũng còn có nhiều người mới bắt đầu học hay còn nhiều điều chưa biết.
Như tớ đây nhiều lúc xem hướng dẫn của mọi người cũng không hiều hết được về công thức khi mà moị người sử dụng các thủ thuật. Ví dụ thế này nhé:
IF(J7="","",INDEX(MA,SMALL(STT,J7),1))
và OFFSET('1'!$I$1,,,MAX('1'!$A:$A),1) còn rất nhiều nữa.
Mọi người có thể giúp giải thích hay chỉ cho những người mới "","" nó thay thế cho cái gì và tại sao trong cấu trúc hàm OFFSET trên lại có thể sử dụng khoảng trống thay cho ba đối số.
Mọi người có thể hướng dẫn thêm một số cái khác nữa được k?

BNTT
15-05-08, 06:29 PM
Trên diễn đàn có rất nhiều người giỏi, hiểu sâu về excel nhưng cũng còn có nhiều người mới bắt đầu học hay còn nhiều điều chưa biết.
Như tớ đây nhiều lúc xem hướng dẫn của mọi người cũng không hiều hết được về công thức khi mà moị người sử dụng các thủ thuật. Ví dụ thế này nhé:
IF(J7="","",INDEX(MA,SMALL(STT,J7),1))
và OFFSET('1'!$I$1,,,MAX('1'!$A:$A),1) còn rất nhiều nữa.
Mọi người có thể giúp giải thích hay chỉ cho những người mới "","" nó thay thế cho cái gì và tại sao trong cấu trúc hàm OFFSET trên lại có thể sử dụng khoảng trống thay cho ba đối số.
Mọi người có thể hướng dẫn thêm một số cái khác nữa được k?
Căp dấu "" đại diện cho một ô rỗng (không có gì trong đó cả, chứ không phải là = 0)

IF(J7="","",INDEX(MA,SMALL(STT,J7),1))
có nghĩa là:
nếu ô J7 rỗng, thì kết quả trả về là rỗng (nói nôm na là không làm gì hết), còn nếu như ô J7 không rỗng, thì kết quả trả về là kết quả của INDEX(...)

Hàm OFFSET (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=49765&postcount=16) có 5 đối số: OFFSET(reference, rows, cols [, height] [, width])
Nếu như muốn bỏ qua các đối số rows và cols, mà lại muốn sử dụng đối số height và width, thì ta phải dùng kiểu viết như bạn đã hỏi, là phẩy 3 cái liên tiếp (thay cho hai đối số thôi, chứ không phải thay cho ba đối số đâu).

tigertiger
15-05-08, 06:51 PM
Trên diễn đàn có rất nhiều người giỏi, hiểu sâu về excel nhưng cũng còn có nhiều người mới bắt đầu học hay còn nhiều điều chưa biết.
Như tớ đây nhiều lúc xem hướng dẫn của mọi người cũng không hiều hết được về công thức khi mà moị người sử dụng các thủ thuật. Ví dụ thế này nhé:
IF(J7="","",INDEX(MA,SMALL(STT,J7),1))
và OFFSET('1'!$I$1,,,MAX('1'!$A:$A),1) còn rất nhiều nữa.
Mọi người có thể giúp giải thích hay chỉ cho những người mới "","" nó thay thế cho cái gì và tại sao trong cấu trúc hàm OFFSET trên lại có thể sử dụng khoảng trống thay cho ba đối số.
Mọi người có thể hướng dẫn thêm một số cái khác nữa được k?

Tốt nhất bạn tìm hỉu kỹ các hàm này, theo các link sau

Sử dụng hàm xem IF (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47201&postcount=2) INDEX (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48591&postcount=6) SMALL (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54870&postcount=10)

sử dụng hàm Offset: OFFSET (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=49765&postcount=16)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...0&postcount =59 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=32820&postcount=59)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...ead.php?t=7 188 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=7188)

cám ơn các tác giả BNTT, ttphong2007 - tác giả của các bài viết trên

anhtuan1066
15-05-08, 07:23 PM
Nói gọn: Cái nào mà người ta chả viết gì cả thì có nghĩa là lấy theo mặc định
Ví dụ: Match(trị dò, bảng dò, kiểu dò) thường phải có cả 3 tham số
Nhưng nếu nếu ta chỉ viết Match(trị dò, bảng dò) thì có nghĩa là kiểu dò dc lấy theo mặc định
Còn mặc định nó là bao nhiêu thì cứ thử từ từ sẽ biết... Như trong trường hợp ví dụ trên, nếu ko có kiểu dò thì xem như nó =1
Ví dụ thêm:
=DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),)
Có nghĩa là năm này, tháng này, ngày 0 (thiếu DAY xem như =0)
Và kết quả trả về cho thời điểm hiện tại của hàm trên sẽ = 30/04/2008
Mến
ANH TUẤN

HuuThanh
15-05-08, 10:50 PM
Trên diễn đàn có rất nhiều người giỏi, hiểu sâu về excel nhưng cũng còn có nhiều người mới bắt đầu học hay còn nhiều điều chưa biết.
Như tớ đây nhiều lúc xem hướng dẫn của mọi người cũng không hiều hết được về công thức khi mà moị người sử dụng các thủ thuật. Ví dụ thế này nhé:
IF(J7="","",INDEX(MA,SMALL(STT,J7),1))
và OFFSET('1'!$I$1,,,MAX('1'!$A:$A),1) còn rất nhiều nữa.
Mọi người có thể giúp giải thích hay chỉ cho những người mới "","" nó thay thế cho cái gì và tại sao trong cấu trúc hàm OFFSET trên lại có thể sử dụng khoảng trống thay cho ba đối số.
Mọi người có thể hướng dẫn thêm một số cái khác nữa được k?

Bạn cứ đọc kỹ các bài đã có trên diễn đàn và thực hành thường xuyên là bạn sẽ nhớ rất nhanh các hàm trong excel. Những gì không hiểu bạn cứ gửi bài lên diễn đàn, các bạn trên diễn đàn sẽ giúp bạn. Mình trước cũng vậy không biết nhiều về excel lắm. Mình đọc các bài của các bạn trên diễn đàn và hỏi các bạn đến nay cũng biết một chút. Thực tình ban đầu không biết lên rất ngại hỏi. Nhưng các bạn cứ mạnh dạn lên nhé không phải ngại gì cả. Kiến thức là vô hạn mà có ai mà biết cả đâu.
Chúc bạn thành công !

trungnamdan
06-02-09, 02:08 PM
hi !!! Mình mới học EXCEL nên vẫn chưa hiểu về phương pháp LỌC Mong các bạn hướng dẫn cụ thể giúp mình một tý THANK nhìu
Đây là bài tập mình cần nhờ

cop_kh
06-02-09, 03:12 PM
hi !!! Mình mới học EXCEL nên vẫn chưa hiểu về phương pháp LỌC Mong các bạn hướng dẫn cụ thể giúp mình một tý THANK nhìu
Đây là bài tập mình cần nhờ

B1: Tô đen bảng dữ liệu cần lọc từ A3:H11.
B2: Chọn menu Data>>Sort.
B3: Ô Sort đầu tiên chọn [Tên hàng] với tiêu chí Ascending; Ô Sort thứ hai chọn [Số lượng] với tiêu chí Descending.

Po_Pikachu
06-02-09, 04:21 PM
Đây là file đã hoàn tất?

@cop_kh: Bạn xem tất cả dữ liệu điều nằm trong cái mã số đó.
Ví dụ: C37N7
C: thì chỉ loại hoa
37: chỉ số lượng
N: chỉ ngoại thành (ngược lại thì "T" là nội thành)
7: là 7Km ngoại thành.
Thân.

cop_kh
06-02-09, 04:24 PM
Bạn nhìn chổ số lượng chẳn ,số lượng lẻ đó .
Mình suy nghỉ mãi mà không có ra ,tại không biết làm +-+-+-++-+-+-+
Cái này không biết là đề thi nghe gì mà khó quá ...

Theo ý mình thì cái này là Số lượng là 905 cây, với mỗi bó là 10 cây thì cho KQ là SL chẵn là 90, SL lẽ là 5 (dùng hàm INT và MOD là được).


Đây là file đã hoàn tất?

@cop_kh: Bạn xem tất cả dữ liệu điều nằm trong cái mã số đó.
Ví dụ: C37N7
C: thì chỉ loại hoa
37: chỉ số lượng
N: chỉ ngoại thành (ngược lại thì "T" là nội thành)
7: là 7Km ngoại thành.
Thân.

Bác nhầm mấy câu thống kê rồi thì phải, theo em phải như thế này:
B29=SUMPRODUCT((LEFT(B4:B11)=A29)*(MID(B4:B11;4;1) ="T")*G4:G11)

volga
06-02-09, 04:31 PM
Xưa nay từ khi sử dụng hai cái hàm này đâu mà biết ,Cám anh Po_Pikachu và bạn cop_kh
nhiều .Mình phải nghiên cứu thêm mấy cái này mới được .
Cái này gọi là chưa biết đi mà đòi chạy nè +-+-+-+
Thanks All!!!!!!!!!!!!!!!1

Po_Pikachu
06-02-09, 04:35 PM
Em nhầm thật! Nhưng bác cũng nhầm tuốt! Kha...Kha....kha.
Bác xem lại xem! Nó bảo là tính cột Thành Tiền mà! Hiii
Em đã gửi lại file trên rồi. Bác xem lại nha!
Thân.

cop_kh
06-02-09, 04:37 PM
Em nhầm thật! Nhưng bác cũng nhầm tuốt! Kha...Kha....kha.
Bác xem lại xem! Nó bảo là tính cột Thành Tiền mà! Hiii
Em đã gửi lại file trên rồi. Bác xem lại nha!
Thân.

Tiêu đề là Bảng thống kê thành tiền mà Po_Pikachu.

Po_Pikachu
06-02-09, 04:41 PM
Thì tính tổng Thành Tiền của loại hàng vận chuyển thôi!
Bác đọc kỹ lại xem!
Người ta thường thống kê như vậy mà!
Chỉ có 2 loại thống kê thôi. Một là đếm xem có bao nhiêu loại. Hai là tổng số tiền từng loại là bao nhiêu.
Vậy thôi.
Còn tiền phí vận chuyển đã có rồi thì thống kê cái nỗi gì nữa chứ?
Thân.

cop_kh
06-02-09, 04:45 PM
Thì tính tổng Thành Tiền của loại hàng vận chuyển thôi!
Bác đọc kỹ lại xem!
Người ta thường thống kê như vậy mà!
Chỉ có 2 loại thống kê thôi. Một là đếm xem có bao nhiêu loại. Hai là tổng số tiền từng loại là bao nhiêu.
Vậy thôi.
Còn tiền phí vận chuyển đã có rồi thì thống kê cái nỗi gì nữa chứ?
Thân.

Hihihi coi kỹ lại bài của Bác rồi: sai ở chỗ này nè:


=SUMPRODUCT((LEFT($B$4:$B$11;1)=A29)*(RIGHT($B$4:$ B$11;1)="T")*$H$4:$H$11)

volga
06-02-09, 04:49 PM
Hihihi coi kỹ lại bài của Bác rồi: sai ở chỗ này nè:


=SUMPRODUCT((LEFT($B$4:$B$11;1)=A29)*(RIGHT($B$4:$ B$11;1)="T")*$H$4:$H$11)

Cuối cùng công thức củng gióng của anh Po_Pikachu mà ?

cop_kh
06-02-09, 04:50 PM
Là sao? Giải thích rõ hơn xem!
Thân.

Bác dùng đk ký tự cuối là T đâu có được, các mã khác có số ở cuối nó trật mất rồi. Vì Vậy khi tính tổng của thống kê không bằng tổng của thành tiền. Đúng vậy không Bác?

Po_Pikachu
06-02-09, 04:53 PM
Thì có sau đâu? Nếu ký tự thứ 4 khác "T" nó có là số thì đã sao? Miễn sao ký tự cuối và thứ 4 là "T" là OK rồi.
Đâu có thể nào ký tự thứ 5 cũng là T được đâu mà sợ. Vì ký tự cuối cùng phải là số cơ. Nếu là "T" nữa thì chẳng nhẻ không có thông số Km à?
Điều này ở trường hợp này không quan trọng.
Đừng quá chú ý đến vị trí chính sát. Hãy nhìn vào kết luận chung ấy!
Chúc vui.
Thân.

cop_kh
06-02-09, 04:56 PM
Thì có sau đâu? Nếu ký tự thứ 4 khác "T" nó có là số thì đã sao? Miễn sao ký tự cuối và thứ 4 là "T" là OK rồi.
Đâu có thể nào ký tự thứ 5 cũng là T được đâu mà sợ. Vì ký tự cuối cùng phải là số cơ. Nếu là "T" nữa thì chẳng nhẻ không có thông số Km à?
Điều này ở trường hợp này không quan trọng.
Đừng quá chú ý đến vị trí chính sát. Hãy nhìn vào kết luận chung ấy!
Chúc vui.
Thân.

Hihihi vậy chắc quan điểm của em với của Bác chưa tìm được đáp số chung rồi, thôi bàn luận đến quan điểm thì chắc hơi lâu, em phải về chứ 5h hơn rồi. Mong được Bác chỉ giáo thêm nhiều. Tranh luận với Bác thật vui, xin cảm ơn Bác nhiều.
Thân!