PDA

View Full Version : Tính lương trung bình 5 năm?0904223800
14-05-08, 05:28 PM
Đang phải làm vụ này khó quá, phải tính lương trung bình trong 5 năm trước thời điểm nghỉ thực hiện tinh giản biên chế của khoảng 50 người. Trong vòng 5 năm đấy, mỗi người trung bình được tăng lương 3 lần và nhà nước có 5 lần tăng lương cơ bản.
Ví dụ : Ông Nguyễn Văn A 35 tuổi, thuộc diện tinh giản biên chế, thôi việc từ ngày 01/09/2007, có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội là 8 năm và 8 tháng, hệ số lương ngạch, bậc hiện hưởng theo mã ngạch 01.003, bậc 3 (3,00) từ ngày 01/01/2006.
Tiền lương tháng để tính trợ cấp thôi việc theo thâm niên công tác cho Ông A được tính bằng bình quân tiền lương thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) kể từ 01/9/2002 đến 01/9/2007.
Diễn biến hệ số lương theo ngạch, bậc và mức lương tối thiểu của ông A từ 01/9/2002 đến 01/9/2007 như sau:
- Từ 01/9/2002 đến 31/12/2002 (04 tháng), hệ số lương mã ngạch 01.003, bậc 1 (1,86), mức lương tối thiểu chung là 210.000 đồng.
- Từ 01/01/2003 đến 30/9/2004 (21 tháng), hệ số lương mã ngạch 01.003, bậc 2 (2,1), mức lương tối thiểu chung là 290.000 đồng.
- Từ 01/01/2004 đến 30/9/2005 (12 tháng), hệ số lương mã ngạch 01.003, bậc 2 (2,67), mức lương tối thiểu chung là 290.000 đồng.
- Từ 01/10/2005 đến 31/12/2005 (03 tháng), hệ số lương mã ngạch 01.003, bậc 2 (2,67), mức lương tối thiểu chung là 350.000 đồng.
- Từ 01/01/2006 đến 30/9/2006 (09 tháng), hệ số lương mã ngạch 01.003, bậc 3 (3,00), mức lương tối thiểu chung là 350.000 đồng.
- Từ 01/01/2006 đến 01/9/2007 (11 tháng), hệ số lương mã ngạch 01.003, bậc 3 (3,00), mức lương tối thiểu chung là 450.000 đồng.
Tiền lương bình quân thực lĩnh của 05 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản là: [(1,86 x 210.000 đồng x 04 tháng) + (2,1 x 290.000 đồng x 21 tháng) + (2,67 x 290.000 đồng x 12 tháng) + (2,67 x 350.000 đồng x 03 tháng) + (3,00 x 350.000 đồng x 09 tháng) + (3,00 x 450.000 đồng x 11 tháng)]/60 = 845.775 đồng/tháng.
Như vậy tiền lương tháng để tính trợ cấp thôi việc theo thâm niên công tác cho ông A là : 845.775 đồng.
-----------------------------------
Các bác có cách nào giúp em với, tốt nhất là viết được một hàm nếu nhập ngày tăng lương, hệ số lương và thời điểm nghỉ thì sẽ trả về mức lương cơ bản thì tốt quá.

SA_DQ
14-05-08, 08:47 PM
04/2001 đến 06/2002: 15 tháng (Bậc 3/6KSC hệ số 3,82 ; HS Phụ cấp 0,3)
07/2002 đến 06/2004: 24 tháng (Bậc 4/6KSC hệ số 4,10 ; HS Phụ cấp 0,3)
07/2004 đến 09/2004: 03 tháng (Bậc 4/6CVC hệ số 4,10 ; HS Phụ cấp 0,3)
10/2004 đến 06/2005: 09 tháng (Bậc 4/6CVC hệ số 4,99)
07/2005 đến 03/2006: 09 tháng (Bậc 5/6CVC hệ số 5,32)

4,12 * 350.000 * 15 = 21.630.000 đ
4,40 * 350.000 * 24 = 36.960.000 đ
4,30 * 350.000 * 03 = 4.515.000 đ
4,99 * 350.000 * 09 = 15.718.500 đ
5,32 * 350.000 * 09 = 16.758.000 đ
Cộng 60 tháng : 95.581.500 đ
Lương bình quân: 1.593.025 đ/tháng

0904223800
15-05-08, 10:07 AM
04/2001 đến 06/2002: 15 tháng (Bậc 3/6KSC hệ số 3,82 ; HS Phụ cấp 0,3)
07/2002 đến 06/2004: 24 tháng (Bậc 4/6KSC hệ số 4,10 ; HS Phụ cấp 0,3)
07/2004 đến 09/2004: 03 tháng (Bậc 4/6CVC hệ số 4,10 ; HS Phụ cấp 0,3)
10/2004 đến 06/2005: 09 tháng (Bậc 4/6CVC hệ số 4,99)
07/2005 đến 03/2006: 09 tháng (Bậc 5/6CVC hệ số 5,32)

4,12 * 350.000 * 15 = 21.630.000 đ
4,40 * 350.000 * 24 = 36.960.000 đ
4,30 * 350.000 * 03 = 4.515.000 đ
4,99 * 350.000 * 09 = 15.718.500 đ
5,32 * 350.000 * 09 = 16.758.000 đ
Cộng 60 tháng : 95.581.500 đ
Lương bình quân: 1.593.025 đ/tháng
--------------------------
Các tính này không ổn bác ạ, vấn đề là trong 60 tháng đó nhà nước tăng lương cơ bản, cụ thể như sau:
Từ 1/1/01: Lương 210
Từ 1/10/2004: Lương 290
Từ 1/10/2005: Lương 350
Từ 1/10/06: Lương 450
Từ 1/1/08: Lương 540
Nếu tính theo mức lương 350 là không ổn bác à

SA_DQ
15-05-08, 10:44 AM
Cách tính này không ổn bác ạ, vấn đề là trong 60 tháng đó nhà nước tăng lương cơ bản, cụ thể như sau:
Từ 1/1/01: Lương 210
Từ 1/10/2004: Lương 290
Từ 1/10/2005: Lương 350
Từ 1/10/06: Lương 450
Từ 1/1/08: Lương 540
Nếu tính theo mức lương 350 là không ổn bác à
Thì ta chia nhỏ ra nữa để tính;
Ví dụ trong 5 năm đó anh được tắng lương 2 lần;
Vào tháng 6/2003 được tăng từ 3,55 lên 4,09 & & tháng 6/2006 thì lên 5.19
sẽ như sau
* 4/2001 - 5/2003 (25 tháng): 25 * 3,55 * 210.000 đ
* 6/2003 - 9/2004 (15 tháng): 15 * 4,09 * 210.000 đ '<= được tăng lương
* 10/2004 - 9/2005 (12 tháng): 12 * 4,09 * 290.000 đ ' <= Tăng hệ số lương
* . . . .
Chẳng lẽ BHiểm tỉnh Đồng nai tính sai sao?
Chỉ có bạn thiếu suy luận thôi! Cứ khi nào được tăng hoặc HSL hay tăng lương tối thiểu thì phải lấy mốc í để tính thôi'
Tựu chung là trong 60 tháng í anh được lãnh bao nhiêu từ bảng lương cơ bản.

DOSNET
15-05-08, 11:25 AM
Em không hiểu về cách tính lương của nhà nước lắm (tạm bỏ qua phụ cấp)
Áp dụng cho từng mức lương cơ bản tối thiểu :Tổng lương = (Hệ số lương)*(lương cơ bản)*(số tháng)
- Có một chỗ em không hiểu ở bài #3 của bác S_A : tất cả thời điểm đều lấy mức lương cơ bản là 350.000. Nhưng bài #5 thì có thấy thay đổi mức lương cơ bản của từng giai đoạn. Mong đc giải thích !
- Nếu tính theo cách của chủ topic, bạn cần cung cấp thêm thông tin thời điểm tăng lương của nhà nước, thời điểm tăng hệ số của từng người, thời điểm thôi việc một cách đầy đủ tôi nghĩ cũng đơn giản thôi !

chibi
15-05-08, 11:54 AM
Xin mô tả cụ thể thêm câu hỏi câu hỏi của 0904223800 trong file đính kèm
Cho: Quá trình lương và mức lương tối thiểu từng giai đoạn
Cần tìm: Mức lương trung bình trong 5 năm tính đến thời điểm cuối.

SA_DQ
15-05-08, 11:55 AM
Em không hiểu về cách tính lương của nhà nước lắm (tạm bỏ qua phụ cấp)
Áp dụng cho từng mức lương cơ bản tối thiểu :Tổng lương = (Hệ số lương)*(lương cơ bản)*(số tháng)
- Có một chỗ em không hiểu ở bài #3 của bác S_A : tất cả thời điểm đều lấy mức lương cơ bản là 350.000. Nhưng bài #5 thì có thấy thay đổi mức lương cơ bản của từng giai đoạn. Mong đc giải thích !
- Nếu tính theo cách của chủ topic, bạn cần cung cấp thêm thông tin thời điểm tăng lương của nhà nước, thời điểm tăng hệ số của từng người, thời điểm thôi việc một cách đầy đủ tôi nghĩ cũng đơn giản thôi !
Đúng là chưa về hưu, chưa biết!
Ví dụ tháng 6/2008 anh/chi An nào đó về hưu;
Thì phải tính cộng từng tháng anh/ chị An này lãnh bao nhiêu lương trong 60 tháng đó ( kể từ tháng 7/2003;
Nhưng như ông bà xưa đã làm; thay vì phép cộng với các thừa số giống nhau thì ta làm phép nhân;
Ở đây thừa số là tích của HSL & mức lương tối thiểu

Ví dụ trong thời điểm bài #3 là tôi lấy từ 1 sổ BHXH của 1 người về hưu để đưa ra; Tiếc thay trong khoảng đó không có tăng mức lương tối thiểu;
Còn bài sau là tôi dẫn ra cách tính, một khi trong giai đoạn đó có tăng mức lương tối thiểu
Trong 60 tháng đó, khi nào có tăng/giảm 1 trong 2 thừa số thì lấy thời điểm đó làm mốc để tính;
Tăng HSL là do phụ trách đơn vị quyết định cho ta;
Tăng mức lương tối thiểu lá 'Quốc hội' duyệt cho ta;
. . . . Hai ví dụ mình đưa ra không mâu thuẩn gí nhau đâu!

DOSNET
15-05-08, 12:14 PM
Thôi đã dốt thì phải cố hỏi cho ra. Vì chỗ này nên mới gây ra thắc mắc

...Tiếc thay trong khoảng đó không có tăng mức lương tối thiểu;
Nhưng từ 2001-2006 em thấy có một số lần tăng mức lương tối thiểu cơ mà. Chẳng nhẽ BHXH Đồng nai tính có mức lương riêng?

SA_DQ
15-05-08, 02:11 PM
Thôi đã dốt thì phải cố hỏi cho ra. Vì chỗ này nên mới gây ra thắc mắc Nhưng từ 2001-2006 em thấy có một số lần tăng mức lương tối thiểu cơ mà. Chẳng nhẽ BHXH Đồng nai tính có mức lương riêng?
Tìm trên Google với từ khóa "Nghị định số 118/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung do Chính phủ ban hành ngày 15/9."
mình thấy: http://www.phuyen.info.vn/tintuc/tintuc_detail.asp?NID=4653
có đoạn:
Nghị định số 177/NĐ-CP cũng hướng dẫn chi tiết về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần và mức điều chỉnh lương hưu đối với người hưởng lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu, hưởng trợ cấp BHXH từ ngày 1/10/2005 đến 30/9/2006. Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu và trợ cấp BHXH được quy định như sau: đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1/10/2004: cơ quan có thẩm quyền sẽ tính theo mức tiền lương đã hưởng và đóng BHXH theo quy định tại Nghị quyết số 35/NQ năm 1993 của UBTV Quốc hội, Quyết định số 69-QĐ/TW ban hànhnăm 1993 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 25/CP và Nghị định số 26/CP năm 1993 của Chính phủ.
Thì ra tính lương hưu, hay gì gì . . . khác cũng có Nghị định hướng dẫn từng thời kì khác nhau.
Như vậy 'Quốc doanh" & ngoài 'Quốc danh' khác nhau đã đành, mà trong cùng 'Quốc doanh' cũng lúc này lúc kia có cách tính cụ thể khác nhau;
. . . .
:=\+

DOSNET
15-05-08, 02:56 PM
Lương hưu hay trợ cấp cũng vẫn phải tính được mức bình quân của 5 năm cuối, từ đó lấy làm cơ sở để tính trợ cấp trước khi về hưu.
Em lấy một ví dụ về cách tính lương hưu của Sở GDDT Hà nội
http://hanoi.edu.vn/newsdetail.asp?NewsId=3688&CatId=246

Hỏi: Tôi sinh 6-6-1952, tháng 10 - 2007 được nghỉ hưu theo NĐ 132-CP. Đề nghị toà soạn tính giúp tiền lương hưu của tôi? Vào ngành từ 9-2971 đến 9-2007 đóng BHXH liên tục. Hệ số lương: Từ 10-2002 đến 9-2004 là 3,27; từ 10-2004 đến 9-2006 là 4,06; từ 10-2006 đến 9-2007 là 4,26 (4,06+5%VK).
Nhà giáo Đào Đức Bảo (GV tiểu học, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời:


Nhà giáo đã 55 tuổi 3 tháng 24 ngày (nam từ 55 tuổi trở lên, nữ 50 tuổi trở lên được nghỉ hưu trước tuổi - ĐN 132-CP). Đã có 36 năm đóng bảo hiểm xã hội. Mức lương hưu hàng tháng tính bằng 45% mức bình quân tiền lương của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tính thêm 2% đối với nam và 3% đóng đối với nữ; mức tối đa 75%.
- Từ 10-2002 đến 12-2002 là 3 tháng: (210.000đ x 3,27) x 3 = 2.060.000đ
- Từ 01-2003 đến 9-2004 là 21 tháng: (290.000đ x 3,27) x 21 = 19.914.300đ
- Từ 10-2004 đến 9-2005 là 12 tháng: (290.000đ x 4,06) x 12 = 14.128.800đ
- Từ 10-2005 đến 9-2006 là 12 tháng: (350.000đ x 4,06) x 12 = 17.052.000đ
- Từ 10-2006 đến 9-2007 là 12 tháng: (450.000đ x 4,26) x 12 = 23.004.000đ
Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH trong 5 năm cuối của nhà giáo: 2.060.000 + 19.914.300 + 14.128.800 + 17.052.000 + 23.004.000 = 76.159.100đ.
Mức bình quân tiền lương của 5 năm cuối: 76.159.100đ: 60 tháng = 1.269.320đ.
Mức lương hưu hằng tháng của nhà giáo: 1.269.320 x 75% = 951.990đ
Khi nghỉ hưu người lao động được trợ cấp một lần tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu (Điều 31NĐ152 – CP ngày 22-12-2006).

Quả thật đây là một bài toán cũng ko đơn giản chút nào, tính cho 1 người thì ok, hàng trăm người là cả một vấn đề vì mỗi người có một thời điểm thay đổi hệ số lương khác nhau !

0904223800
15-05-08, 04:41 PM
Cũng không khó lắm các bác ạ, theo em nghĩ chỉ cần cho các thông số sau:
- Thời điểm nghỉ
- Mức lương và các thời điểm tăng hệ số lương
Do các thời điểm tăng lương cơ bản đã được cố định, vì vậy sẽ tính ra được mức lương trung bình 5 năm cuối theo công thức:
Sigma (số tháng x lương cơ bản x hệ số lương)/60

Cụ thể như sau:
Gọi Tổng lương là TL
Số tháng là T
Thời điểm nghỉ là TN
Các thời điểm tăng lương của cán bộ là T1, T2,T3 với hệ số lương tương ứng là k1, k2,K3
Chúng ta có t1, t2,t3, k1, k2, k3 và TN cần tính TL
Nếu T bằng hơn 60 thì kết quả là TL/60 nếu không thì
Nếu 1/2001 <= (TN-T) < 10/2004 thì LCB = 210.000 nếu không chuyển đến phần 2
Nếu t1 <= (TN-T) < t2 thì
TL = TL + LCB x T x k1
......................
......................
................
End
End
End

Kết quả là LTB5nam(chuoi he so luong, chuoi thoi diem tang, thoi diem nghi)

Trước đây học tý foxpro nên chắc chắn là làm được.
Nhưng bây giờ chưa thạo excel lắm nên các bác giúp em nhé

0904223800
16-05-08, 10:26 AM
Account của em chưa được active nên không upfile lên được, lúc nào active thì em sẽ up lên cho các bác xem

phamduylong
18-05-08, 11:01 AM
Cũng không khó lắm các bác ạ, theo em nghĩ chỉ cần cho các thông số sau:
- Thời điểm nghỉ
- Mức lương và các thời điểm tăng hệ số lương
Do các thời điểm tăng lương cơ bản đã được cố định, vì vậy sẽ tính ra được mức lương trung bình 5 năm cuối theo công thức:
Sigma (số tháng x lương cơ bản x hệ số lương)/60

Cụ thể như sau:
Gọi Tổng lương là TL
Số tháng là T
Thời điểm nghỉ là TN
Các thời điểm tăng lương của cán bộ là T1, T2,T3 với hệ số lương tương ứng là k1, k2,K3
Chúng ta có t1, t2,t3, k1, k2, k3 và TN cần tính TL
Nếu T bằng hơn 60 thì kết quả là TL/60 nếu không thì
Nếu 1/2001 <= (TN-T) < 10/2004 thì LCB = 210.000 nếu không chuyển đến phần 2
Nếu t1 <= (TN-T) < t2 thì
TL = TL + LCB x T x k1
......................
......................
................
End
End
End

Kết quả là LTB5nam(chuoi he so luong, chuoi thoi diem tang, thoi diem nghi)

Trước đây học tý foxpro nên chắc chắn là làm được.
Nhưng bây giờ chưa thạo excel lắm nên các bác giúp em nhé
Lập hàm như 0904223800 thấy khó quá:
- trong 60 tháng cuối có người nâng lương 2, 3 lần nên đối số đưa vào không đồng nhất.
- Dùng chuỗi để ghi ngày nâng lương kèm hệ số lương (số thập phân) rất dễ sai vì tùy theo quy định của từng máy mà nhập.
- Kết quả ra là 1 số duy nhất nên khó kiểm tra

Cách tôi làm không được hay lắm, nhưng bí quá thành phải chấp nhận: từ dữ liệu đưa vào, sắp xếp các ngày nâng lương, ngày chỉnh lương cơ bản theo thứ tự rồi tính tiền lương từng mốc thời gian và chỉ tính mỗi lần 1 người. Nhưng nó được cái bảng tính tiền lương rất rõ ràng, có thể in để người về hưu thấy được diễn biến tiền lương 60 tháng cuối của mình.

Cách sử dụng bảng tính:
1. Nhập bảng nâng lương cơ bản (Bảng 1) bên sheet LCB (chỉ nhập 1 lần).
2. Nhập bảng nâng lương của cb về hưu (Bảng 2), có thể nhập bất cứ đâu trong sheet Luong từ cột A đến IL gồm ngày nâng lương, hệ số lương và ngày hưởng lương cuối cùng.
3. Bấm nút Lương BQ > xuất hiện form > chọn chính xác ô ngày nâng lương đầu tiên của Bảng 2 > OK.
Excel sẽ lập 1 bảng bên phải Bảng 2 gồm đầy đủ diễn biến tiền lương, tính lương bình quân và kèm theo 1 chuỗi ghi cách tính.
http://i217.photobucket.com/albums/cc319/pham_duy_long/luongbq.jpg

0904223800
15-06-08, 02:56 PM
Báo cáo các bác, sau nhiều lần gửi email không có tác dụng, hôm qua em gọi điện cho admin mới active được. Vì vậy, hôm nay gửi file em làm cho các bác xem: