PDA

View Full Version : Hỏi đáp về VBA - MacroPages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13

 1. Làm sao để một macro tự chạy?
 2. Cho em hỏi ý nghĩa đoạn CODE truy xuất dữ liệu sau
 3. Tạo mục lục trong Excel
 4. Tạo phần mở rộng trong hàm tự tạo bằng VB (User Defined)
 5. Hỏi về cách đánh số thứ tự cho những ô không ẩn?
 6. load cước vận chuyển hàng hóa
 7. Tạm dừng một macro rồi cho chạy lại
 8. Code lọc dữ liệu
 9. Gọi macro nay từ một macro khác
 10. Khi nhập Textbox bị nhập chữ hoa
 11. Tách chữ số
 12. Chỉnh code VBA
 13. Macro chạy đến ô với địa chỉ thay đổi
 14. Cần giúp đõ về ghi ra dữ liệu file tex
 15. Sử dụng các hàm có sẵn của Execl!!!!!!!!!!
 16. Tạo tên file "liên tục"
 17. khoá chế độ zoom trong excell
 18. Cần sự giúp đỡ để lọc dữ liệu!!!
 19. Hiện Thông Báo Khi Mở File Excel 2003 !
 20. Giúp mình về combo box
 21. Tạo menu trong form VBA
 22. Nhờ các bạn kiểm dùm code
 23. Chống paste trong vùng dữ liệu định dạng bằng Validation
 24. Định thời gian chạy cho form
 25. Mặc định password
 26. Macro viết bằng VBA khi import sang file khác không chạy được ?!
 27. Đếm ô dữ liệu trên 1 dòng trùng nhau bằng code
 28. Xin một thủ tục cho TextBox
 29. Đổi tên cột và dòng trong Excel
 30. Lọc dữ liệu bằng code mà không dùng filter có sẵn
 31. Giúp kiểmn tra hàm giải PT bậc 2
 32. Có thể thêm cột cho ListBox được không?
 33. Định dạng như dòng 1
 34. Code đếm dữ liêu
 35. Gộp Range
 36. Phạm vi tác dụng của Code
 37. Code copy và paste giá trị
 38. Cần hướng dẫn về macro chèn chỉ số trên dưới
 39. Chuyển UserFom của VBA sang VB6
 40. Mầu chữ cho tên sheet
 41. Code xắp xếp thứ tự file trong thư mục ?
 42. Tạo vùng hiển thị và sửa dữ liệu
 43. Nhập dữ liệu có điều kiện
 44. Làm tròn số trong VBA
 45. Giúp em chuyển dữ liệu từ Pivot table này sang Pivot table khác
 46. Tự động thêm số thứ tự và công thức cho ô
 47. Lập trình In liên tục theo page area trong pivottable như thế nào?
 48. Khoá VBA
 49. Giúp mình lọc dữ liệu này với
 50. Hiển thị dữ liệu của một cell trên TextBox
 51. Làm Form Đăng nhập trong Excel
 52. kiểm soát số người truy cập File Excel
 53. Mở file excel theo ngày tháng trong cột chứa trong file
 54. Lọc trích có điều kiện và copy sang sheet mới
 55. Làm thế nào để lập ra bảng tìm kiếm tên khách hàng nhanh ???
 56. Sửa code
 57. xóa hàng có giá trị = 0
 58. ngắt giữa chương trình và nhận vùng selection mới
 59. Đổi màu range
 60. [VBA] Giải PT bậc 2
 61. Hàm chuỗi trong VBA
 62. Tạo code xoá dữ liệu là chữ khi nhập
 63. Chèn thêm cột
 64. Xin được giúp đỡ Copy cell tới địa chỉ xác định
 65. đếm số cột trong một vùng dữ liệu bằng code
 66. Mình cần giúp về "Giới hạn ký tự" trong excel!
 67. Tạo hàm con Goal Seek
 68. Kiểm tra sự tồn tại của một Sheet() và viết công thức SUM trong VBA
 69. Cho em Hỏi thủ tục kết nối FTP trong VBA???
 70. Cho em Hỏi lập trình VBA truy vấn cơ sở dữ liệu trên Sheet Excel
 71. Mình hỏi về nhập từ textbox vào excel
 72. cách nào để sort một cột nào đó nhanh nhất?
 73. "On Error Goto 0" nghĩa là gì?
 74. Kiểm tra sự tồn tại của một Sheet() và viết công thức SUM trong VBA
 75. tạo Code để tự động Insert dòng có điều kiện với
 76. xuất dữ liệu khác nhau trong 1 ô ra nhiều hàng trong 1 cột
 77. Phương pháp tự học VBA
 78. Dùng 1 Sheet để display nội dung của Sheet khác
 79. Tự động ẩn dòng
 80. Chuyển từ số sang chữ UNICODE
 81. hỏi về code mở workbook , nhưng disable macro trong workbook đó
 82. Làm thế nào để lưu Excel 2007 dạng tự động theo ngày ?
 83. xom giúp code trích lọc dữ liệu
 84. Thực hiện macro sau khi nhập liệu vào một ô
 85. Lưu file.xlsx không được?
 86. Làm sao ẩn ở phép dò mà không cần dùng Filter ?
 87. Cần giúp đỡ khi copy nhiều ô khác nhau sang sheet mới
 88. Tạo report tổng hợp từ nhiều sheet
 89. Cho hỏi cách nào hủy bỏ chức năng cắt Cell của phím tắt Ctrl_x trong Excel vậy ?
 90. Sử dụng mảng nhiều cấp trong VBA
 91. Tạo file tổng hợp từ 1 sheet và 2 file ở trong một folder khác.
 92. Xin hỏi về vấn đề trích xuất dòng từ sheet1 sang sheet2
 93. Xin đoạn code upload file lên ftp server!
 94. Tạo macro Print cho một key
 95. Xin code tự động nhập địa chỉ ô của Parameter Value trong Query Excel
 96. Hỏi về lỗi SendKeys vào khung chọn Range của Dialog Box.
 97. Chương trình quản lý công nợ Version 1.0
 98. VBA sử dụng công thức Excel
 99. Textbox trong excell2003
 100. Tạo menu popup trong EXCEL
 101. Tăng tốc code VBA
 102. Giúp mình chuyển file .xla thành .xls với!
 103. Tạo dòng status hiển thị tên công việc
 104. Viết VBA kết nối đẩy dữ liệu từ Excel vào Access
 105. In phiếu thu chi tự động
 106. Cách tạo mẫu phiếu thu chi tự động
 107. Hỏi cách xoá Define Name có điều kiện
 108. Copy và dán điều khiểni combobox
 109. Giúp chỉnh code workbook_changge
 110. Nhận dữ liệu vào Excel từ combobox trong VBA
 111. Viết code như thế nào cho form nhập liệu?
 112. VBA lỗi khi chạy trên version office khác
 113. em muốn tạo một form tìm kiếm các số dựa trên các số muốn tìm
 114. Xin hỏi cách chia chuỗi ra các cell khác nhau nếu vượt quá chiều rộng của cell
 115. Tìm kiếm dữ liệu trên nhiều sheet
 116. Nhờ xem giúp fille quản lý vật tư và phụ tùng
 117. Xin xem giúp file in hóa đơn này
 118. Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array)
 119. Lỗi khi chạy macro
 120. [Giúp đỡ!] Command Button trong Excel?
 121. Giúp em tô màu kết quả bảng tính bằng Macro
 122. Giúp em Macro về Advanced filter với !!!!
 123. Chạy 1 lúc nhiều command button
 124. Tạo form ngày tháng năm.
 125. Chạy tự động hàm vlookup
 126. Hide và Unhide Cột có điều kiện
 127. Chay tự động cho Ma Trận
 128. Cả nhà giúp em tối ưu hóa file này với!
 129. Hỏi cách nhập dữ liệu Sheet 1, sheet 2 tự cập nhật
 130. Bị lỗi "Error loading DLL" - Nhờ GPE
 131. Xin hỏi về vòng lặp trong textbox
 132. Tai sao Sự kiện Worksheet_Caculate không thực hiện
 133. Giúp về vấn đề Code tự động lọc dữ liệu có điều kiện sang Sheet khác
 134. Tạo nút tự động ẩn/hiện cột
 135. Xin hỏi về Macro chép dữ liệu từ các file
 136. Xin hỏi về protect sheet
 137. Lọc dữ liệu
 138. Xin code chạy sự kiện DblClick của 1 TextBox từ một sự kiện khác
 139. Thiết lập chạy Marco
 140. Gán thuộc tính Rowsource của combobox theo sự kiện sheet active?
 141. Viết như thế nào là đúng cú pháp
 142. Hỏi cách viết code cho form nhập hàng hóa
 143. Hỏi về cách tắt tính năng báo lỗi trong excel
 144. ẩn cột
 145. Hỏi về code VBA cho file excel
 146. Học tập viết code VBA trong excel
 147. Thoát khỏi excell hiện ra form thông báo
 148. Cách làm mất nút close trong Form
 149. giúp đỡ sửa sai trong hàm VBA
 150. Xin code xóa dòng
 151. Đánh lại số thứ tự sau khi lọc
 152. Tạo đường link từ các command Button
 153. Chạy tự động hàm vlookup
 154. Password for VBA
 155. Tạo Code copy tên tiêu đề sang ngang và xóa cột giữa
 156. Chuyển hình thức dữ liệu
 157. giúp đỡ về việc tạo vòng lặp "for each" cho chuỗi giá trị
 158. Xin code unlock theo điều kiện
 159. Bắt đầu học viết Macro như thế nào? ( từ đâu?)
 160. Tính diện tích phần dương và phần âm của đồ thị
 161. ẩnđòng theo điều kiện
 162. Gộp dữ liệu từ nhiều file excel trong cung một folder, Các Anh Chị giúp giùm với ạ
 163. Tổ hợp phím Ctrl+ <--
 164. Ngăn không cho con trỏ di chuyển sang Textbox khác
 165. tao bộ sổ kế toán bằng VBA
 166. Dùng code nào để vẽ 1 CommandButton lên bảng tính
 167. Cần giúp: Cell không tự động update kết quả khi thay đổi giá trị trong UserForm
 168. Cách tạo công thức trong mảng VBA
 169. Tự động đổi tên của sheet
 170. Giúp tạo macro copy data
 171. Macro lọc dữ liệu trùng lập
 172. Protect sheet không chạy được macro
 173. Lập trình vba trong xay dung
 174. Lỗi Macro bị gạch chéo đỏ ô ngày tháng
 175. Hỏi cách tạo macro gọi Format Cells
 176. Xin hỏi Cách Xóa dòng trùng bằng macro trên Excel 2003
 177. Nhờ check hộ tại sao đoạn Code trên của mình lại không chạy (Đưa bài dùm 1 bạn.)
 178. Cho hỏi về đếm dữ liệu trong excel bằng vba
 179. Tự động cập nhật
 180. Sự khác nhau khi đặt macro tại Sheet1, sheet2, sheet3, workbook và module là gi?
 181. Không cho nhấn chuột phải vào List
 182. Thiết lập chạy marco
 183. macro viết Hoa Đầu Từ
 184. Cần hướng dẫn ngăn chặn Copy dữ liệu trong Excel
 185. Cần giúp đỡ về code VBA
 186. Nhập liệu từ form xuông sheet đúng vị trí và copy, insert dòng
 187. Ai chỉ giúp Làm sao đọc được nội dung VBA có sẵn trong File
 188. Giúp em so sánh dữ liệu trong sheet tổng hợp Pivot table với một sheet khác
 189. Cách tìm toạ độ trong excel
 190. Tạo Index cho các sheet!
 191. Macro chèn hình ảnh ...
 192. Làm sao thêm item trong combo box ?
 193. Tự học lập trình trên VBA
 194. " Run time error 1004"
 195. Tạo Marco Tự động điền Ký tự đầu cuối cho 1 chuỗi trong cell thực thi
 196. Cho e hỏi hàm VB để tạo 1 sheet mới, hàm hiện 1 sheet mặc định mỗi khi mở excel
 197. Vấn đề lọc dữ liệu trùng nhau trong 1 file có nhiều cột
 198. macro không chạy được ở 2007 và không nhìn thấy code
 199. Tạo liên kết cho ra ket qua USD - EUR & macro
 200. Macro error at cell : [DT972000.XLA]Main!F110
 201. Viết code để tự động tìm kiếm trong sheet
 202. Viết code để tự động tìm kiếm trong sheet lần 2
 203. Trích lọc dữ liệu có điều kiện
 204. Link nội dung hai cell trong word
 205. Làm thế nào chuyển file excel sang file csv có font unicode
 206. Giấu cột với hàm IF
 207. Tìm kiếm phần tử chung của nhiều mảng
 208. Help! Hàm tách họ và tên
 209. Các câu hỏi về Create Object
 210. Nhóm dữ liệu
 211. đánh số thứ tự bằng vba
 212. Code chạy báo lỗi! Mong Anh Hữu Thắng Giúp đỡ em
 213. Cách tìm hồ sơ hs
 214. Xóa dữ liệu, code báo lỗi
 215. Không chạy được hàm mới tạo bằng VBA
 216. Tạo VBA cho bảng tính ẩn hoặc hiện
 217. Hỏi về tạo ghi chú cho code VBA
 218. Tạo Nút lênh trong excel có thể assign marco
 219. Trình bày nhiều định dạng trong cùng một cell!
 220. Lọc và chỉnh sửa data trực tiếp trên form
 221. Help_Copy dữ liệu từ nhiều file vào 1 file
 222. Đặt tên cho module?
 223. Giúp giùm mình giải quyết cái vấn đề về Advance Filter (VBA code)
 224. [HỎI] Cách lấy button hiện tại của sự kiện click (giống sender trong .net)
 225. Dùng code để làm sống lại công thức
 226. Tự động update/thay thế data trong VBA
 227. về comment
 228. Nhập dữ liệu từ 1 sheet tổng hợp..
 229. Xin các bài tập cơ bản EXCEL- VBA
 230. Xin hỗ trợ Bước đầu học VBA
 231. Chèn hai đoạn code vào cùng một worksheet
 232. Viết code VB để lọc dữ liệu có điều kiện
 233. Rút gọn thủ tục xử lý mảng như thế nào?
 234. Hỏi về sửa đoạn Code cho bảng Theo dõi công?
 235. Để INPUTBOX khi nhập Pass sẽ có dấu *
 236. Cần giúp đỡ VBA lấy địa chỉ dòng và cột khi click chuột
 237. Hỏi đáp VBA trong chủ đề "Chập chững đến VBA"
 238. Xin giúp công thức cho bảng công ?
 239. Xoá file Excel sử dụng VBA trong thời gian 7 ngày
 240. Hỏi về code so sánh vùng tiêu chuẩn với tiêu chuẩn đưa ra
 241. Xin chỉnh dùm code để làm superscript và subscript
 242. Giúp mình 1 chút về vấn đề về chương "trình kiểm tra thông tin" này nhé các bạn
 243. Viết code để Nhập cột "E2 - E50000" những ký tự in hoa, không dấu
 244. Hỏi cách ẩn màn hình excel khi form xuất hiện
 245. Tự động xóa dữ liệu trong sheet.
 246. Ẩn hiện dòng theo màu
 247. Giúp sửa Code
 248. Code copy và paste bị lỗi
 249. Chỉnh độ rộng cột, hàng, định dạng nhiều trang theo một trang bằng mã lệnh trong VBA
 250. dòng lệnh range bị lỗi nhờ các pro giúp giùm