PDA

View Full Version : Hỏi đáp về VBA - MacroPages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1. Copy và paste theo điều kiện trong VBA
 2. Danh sách các hàm trong vba
 3. Tạo nút nhấn để sắp xếp
 4. Vì sao macro không lưu được
 5. nhờ viết macro lấy dữ liệu
 6. Chép dữ liệu từ nhiều cột thành một cột
 7. Unicode sao dò được
 8. Hỏi code vòng lặp để xóa row
 9. hỏi về cách đếm: có bao nhiêu loại dữ liệu trong cột
 10. PageSetup - Định dạng trang in các sheet trong workbook
 11. Hỏi về lập hàm giải phương trình bậc hai bằng VBA trong Excel
 12. Format số
 13. Add ins không chạy khi nạp vào thư viện
 14. Tạo nút di chuyển ô
 15. Hỏi cách khóa insert và delete collumn
 16. Viết chương trình chọn cặp đấu ngẫu nhiên
 17. Bảng thông báo đang xử lý với file dữ liệu lớn
 18. " xin code VBA cho access "
 19. Lọc và copy dữ liệu từ file khác về
 20. Kiểm tra dữ liệu với 1 mảng
 21. Giúp đỡ: Lỗi về code Copy dữ liệu trong Excel
 22. xin hỏi cách xem một vùng dữ liệu bằng table
 23. Kiểm tra sự liên tục của các số trong 1 cột.
 24. Cho em hỏi làm sao tạo được báo cáo từng cây hàng của từng kho
 25. Chặn Alert Save khi thoát Excel
 26. Em muốn có 1 đoan mã để làm báo cáo kho
 27. Làm sao copy tự động!
 28. Cách làm xuất hiện cửa sổ Immediate trên bảng tính
 29. Ai đang dùng 2 file funcres.xla và atpvbaen.xla cho xin psw
 30. Xin hỏi cách lấy dữ liệu khác rỗng từ nhiều range trong trường hợp này như thế nào?
 31. Lấy danh sách: Địa chỉ của ô có công thức trong sheet
 32. Hỏi về dự toán xây dựng
 33. Cách can thiệp vào Form do Excel tạo trong Sheet ??
 34. Làm sao để khi click vào Form About thì form đó không đóng?
 35. Xin trợ giúp lập Form Phiếu sản xuất
 36. Hàm offset cho nút spin
 37. Một số câu hỏi liên quan đến lập trình VBA: Private, Public sub
 38. Xin trợ giúp cách liên kết các workbook của tôi
 39. Copy name một loạt file trong một thư mục và paste vào row trong excel?
 40. Hỏi cách xóa dòng theo điều kiện
 41. Làm sao để có chữ In của mỗi chữ
 42. Nhập ngày hiện tại ra số thứ tự tuần trong tháng bất kỳ?
 43. Lập trình VBA với Column: chuyển chỉ số cột thành chữ cái
 44. Hỏi về active workbook!
 45. Dung macro lọc dữ liệu nhập vào từ inputbox
 46. làm sao để cho excel sắp xếp tự động khi mình gõ họ & tên vào cell?
 47. Xóa giùm em các dòng đc đánh dấu.
 48. ???Code về Remove unsed empty ending rows/Columns!
 49. Nhập và xuất dữ liệu dạng bảng VBA
 50. Nhờ sửa code Copy nối nhiều sheet
 51. XIn hỏi lệnh để chạy được từ Run
 52. Chỉnh lại Marco đổi số thành chữ!
 53. Làm sao để tự động sắp xếp danh sách
 54. Hàm trả giá trị thực??
 55. Hiển thị dữ liệu cũ đã nhập (ý tưởng) !
 56. Hiện trang web ngay trong cửa sổ excel ?
 57. Chuyển từ mảng 2 chiều qua mảng 1 chiều
 58. Kết nối C# và excel
 59. Nhờ trợ giúp code để áp dụng goal seak nhiều lần?
 60. Làm sao để hiện Userform khi các đoạn code đang chạy
 61. Hỏi cách nhập dữ liệu trong excel.
 62. Tạo Macro trích lọc dữ liệu
 63. Làm sao để kiểm tra chế độ Auto Filter trên Worksheet?
 64. Cho em hỏi về hàm Formula trong VBA
 65. lấy dữ liệu từ nhiều sheet
 66. Rắc rối Hàm chuyển lịch Âm lịch Dương!
 67. Vẽ mặt cắt ngang dầm bê tông mặt cắt chữ T
 68. Tạo Macro lọc dữ liệu và autosum
 69. Tạo form đăng nhập người dùng
 70. Update dữ liệu theo từng cột
 71. Code nhập liệu hợp lý chưa?
 72. Gán macro cho button
 73. Cho mình hỏi về address
 74. làm sao để làm một VBA nhập xuất hàng hoá
 75. xóa khoảng trắng dữ liệu trong excel
 76. Nhập xuất hàng hóa bằng VBA
 77. Tách quá trình công tác thành từng năm
 78. Trích lọc kết quả từ file.MDB
 79. Cần Macro để xử lý dữ liệu Text sau
 80. range 1 vùng trong 1 file khác?
 81. macro đổi màu 1 ô thành nhiều màu theo điều kiện
 82. Ẩn macro đã tạo trong excel
 83. Hỏi về cách kích hoạt VBA trong Excel
 84. Hỏi cách viết VBA tạo số thứ tự
 85. Macro lọc dữ liệu
 86. Hỏi về khóa Sheet mà vẫn chạy được lệnh
 87. Hỏi về lệnh trở lại Menu
 88. Dùng code gì để kiểm tra Sheet có bị Protect hay không?
 89. Cấp mật khẩu cho từng người sử dụng
 90. Dùng hàm VBA gì để tách ký tự theo một điều kiện cho trước?
 91. Nhờ rút gọn dùm thủ tục ẩn hiện các Object
 92. Tạo mật khẩu đăng nhập
 93. Hỏi cách hiển thị file PDF trog Excel
 94. Textbox trong Excel
 95. Làm mất warning.. khi đóng file excel
 96. tạo mảng trong vba excel
 97. Hỏi về Copy sau khi lọc
 98. Chỉ giúp code VBA import dữ liệu từ excel vào access
 99. Hỏi về sử dụng lệnh Range cho nhiều mảng khác nhau
 100. Hỏi câu lệnh tạm thời vô hiệu hoá Sub Worksheet_Change
 101. Tại sao VBA không hiển thị trong Win2000
 102. hỏi về cách xử lý ngày tháng trong VBA
 103. Giúp đỡ về code cho CT nhập xuất tồn kho
 104. Xóa dòng theo điều kiện
 105. Nhờ góp ý để hoàn thiện việc trích lọc dữ liệu có điều kiện
 106. Hướng dẫn trust file có chứa macro
 107. Lập dự toán CT
 108. Lập dự toán công trình
 109. Tạo command button chuyển về sheet khác như thế nào?
 110. lọc dữ liệu
 111. Xin hỏi lọc DL sang sheet khác theo ký tự đầu
 112. Viết mật khẩu cho nút lệnh (Command button)
 113. Macro in trang theo điều kiện
 114. Lồng ghép dữ liệu
 115. Giúp vẽ đồ thị bằng dữ liệu cho trước bằng Macro
 116. Tách chữ và số
 117. hướng dẫn viết code để tách dữ liệu
 118. Hướng dẫn cách làm cho file này chạy
 119. chạy macro cho pivottable trên 1 sheet cố định
 120. Cách lọc số liệu trong list box
 121. Tạo tên (Name) tự động
 122. Hỏi về lọc duy nhất tại 1 cột
 123. Hỏi câu lệnh làm việc với Name objects
 124. Hỏi câu lệnh Assign Macro cho Custom Menu Item
 125. Hỏi cách tạo nút chuyển trang theo điều kiện
 126. Làm sao để lấy dữ liệu từ file word từ hyperlink trong Excel
 127. Nhờ sửa câu lệnh xác định độ rộng của dãy cột
 128. Dùng Macro chèn công thức vào ô
 129. Nhập Ngày Tháng Nhanh Và Chính Xác?
 130. Gán giá trị cho lệnh copy.
 131. Nhập dữ Liệu KH bằng VB
 132. Hỏi: Làm thế nào để hiện giờ trên UserForm1?
 133. Làm sao để copy value từ input form vào database một các nối tiếp
 134. Tạo danh sách trong combobox
 135. VBA và Cú pháp lệnh For Next
 136. Xin code tìm kiếm theo 2 điều kiện
 137. hỏi code VBA tạo danh sách duy nhất
 138. tao file từ sheet và lưu tên theo ngày
 139. Code tự động lưu Excel
 140. hỏi về công thức trong VBA
 141. Tìm Kiếm Dữ Liệu
 142. Lưu giữ kết quả của optionbutton
 143. Xuất vùng dữ liệu ra file txt
 144. Làm sao xóa Macro khi nút delete bị ẩn?
 145. VBA _Tham chiếu trị dòng của Cell chọn
 146. Có code lọc dữ liệu nhanh hơn không ?
 147. Làm một nút có lệnh thoát khỏi sheet mà ko cần click vào nút close (Post giúp bạn)
 148. Hỏi về tạo list danh sách như Ô B1
 149. Xử lý code: Tìm giá trị trùng 2 cột và tính kết quả
 150. Làm thế nào đưa dữ liệu từ TextBox xuống ListBox -> Sh!
 151. Một số hàm chọn Ô trong VBA
 152. VBA_Hàm đếm số Record đã sử dụng
 153. lọc dữ liệu theo hai điều kiện
 154. Tạo code insert dòng tự động
 155. Làm thế nào xuống dòng khi dùng Public!
 156. Trong VBA code có sự kiện Before & After không?
 157. Autosum
 158. Giúp đoạn code VBA chuyển số liệu dạng cột sang dạng hàng
 159. Lập trình với các sự kiện của bàn phím
 160. Giúp code marco cập nhật dữ liệu !!!
 161. Sửa giúp Code: Chia tiền trả nợ
 162. Tối ưu hóa trong VBA.
 163. Hỏi cách làm tròn số trong VBA
 164. Nhờ giúp sử dụng nút cuộn (của chuột) trong combobox ?
 165. Ô kết quả hiện lỗi #NAME
 166. Cập nhật dử liệu!
 167. Chép dữ liệu của nhiều sheet vào một sheet
 168. Di chuyển đến workbook
 169. cách viết hàm trong VBA
 170. Sách VBA for Autocad (tiếng Việt)
 171. sao lưu dữ liệu
 172. Ghép các mã lại vơi nhau.
 173. Sửa giúp Code đọc ngày
 174. Hỏi xóa hàng khi có điều kiên
 175. Change trong sheets (tự động kích hoạt macro)
 176. VBA để thực hiện 1 hàm có sẵn
 177. Sửa giúp file bị giựt.
 178. Nhờ viết code tìm kiếm theo điều kiện
 179. Dấu những dòng không có dữ liệu
 180. Cách chạy 1 đoạn code có sẵn???
 181. Di chuyển (copy)-xóa dữ liệu cũ và copy dữ liệu từ 1 file khác theo điều kiện
 182. Hỏi cách kiểm tra số nguyên hoặc số thập phân
 183. Hỏi về code tạo Paste Link
 184. Hỏi về Filter
 185. Bỏ protect các sheet trong file!
 186. Viết vba copy công thức của dòng trên cho các dòng dưới
 187. Macro tạo Report!!!
 188. code VBA combobox trong Form
 189. Hỏi về combobox cho Excel
 190. Xin giúp đỡ mở file .xla để lập trình lại
 191. Tạo Code cho Object di chuyển?
 192. Tạo cmb copy vùng này sang sheet khác có điều kiện
 193. Copy tất cả các file excel trong 1 folder (mỗi file excel có 1 sheet) vào 1 file exce
 194. Làm sao tạo số thứ tự theo ô?
 195. Đưa danh sách có sẵn vào listbox trong VBA
 196. Code chọn ô cuối cùng trên 1 range gồm nhiều loại cells
 197. hỏi về viết vba để gọi chức năng solver
 198. Cách xem các công thức trong VBA
 199. Làm sao để giấu textbox đi??????
 200. tổng hợp hóa đơn từ phần mềm
 201. Không xóa sheet
 202. nhờ tạo macro in sheet2 khi đang ở sheet1
 203. Cách viết code tìm kiếm
 204. hỏi cách lưu bản ghi(record) vào form
 205. Hỏi về Kiểu dữ liệu
 206. File không thể sử dụng được nút mũi tên???
 207. Làm sao điều khiển Sheet1 khi đang ở Sheet2?
 208. Viết code cho Scrollbar như thế nào?
 209. Chi tiết hóa đơn
 210. Textbox nhập ngày tháng năm?
 211. Chép công thức bằng macro
 212. Tô mầu cho từng ký tự trong Cells
 213. Tạo macro in Sổ Cái từng tài khoản ?
 214. Sort text trước rồi tới number ?
 215. Sửa code copy nhiều sheet vào một sheet (Special to Hoangvuluan)
 216. Có bao nhiêu loại thủ tục dùng để bắt lỗi trong VBE?
 217. Thay đổi kích thước mảng không mất dữ liệu ?
 218. Chọn ô có công thức mà đã có giá trị
 219. Nhờ giúp tạo FORM nhập liệu
 220. Gán công thức vào ô của sheet từ code VBA
 221. Cho hỏi hàm Tìm kiếm
 222. Cách tính nội suy khi dữ liệu thay đổi
 223. Làm sao tạo textbox mới khi click commandbuton?
 224. Nhận biết Sheet đã có Pivot Table hay chưa
 225. tạo nút thoát trong Exel
 226. AfterPrint & AfterSave? Excel thiếu. Xin bổ sung?
 227. Tạo code cài đặt bổ xung OCX
 228. Dùng macro có bị nhiễm virus vào máy không?
 229. Cách tạo 1 ô để khi chọn điều kiện, nó sẽ tự động lọc giá trị
 230. Giúp hoàn thành code tạo form nhập liệu
 231. làm thế nào mà để chạy được macro ở sheet2 mà không phải sửa
 232. Làm quen với macro
 233. Đếm số lần file được mở
 234. Làm sao để một ô có thể nhấp nháy
 235. Tạo sổ chi tiết
 236. Hỏi về cách tổ hợp nội lực?
 237. Làm Menu đa lớp trong Excel!
 238. tự sinh thêm hành nhập liệu giống hàng phia trên khi cần
 239. Tự động ngưng khi trùng thời gian
 240. Làm ẩn hoặc hiện Button trên Sheet
 241. Lọc phân đoạn lương tối thiểu
 242. Hỏi cách giới hạn vùng và hiện cột đầu tiên
 243. Cài mật khẩu
 244. Mình không biết file này lập trình như thế nào
 245. Hỏi cách xử lí form nhập liệu bị lỗi
 246. Giải pháp phân vùng nhập liệu - sử dụng PassWord
 247. Nhập dữ liệu từ Form và được lưu trữ vào 1 sheet
 248. Xắp xếp ngẫu nhiên vùng dữ liệu
 249. Trợ giúp về message box
 250. Chuyển chữ thường thành chữ hoa "caplock"