PDA

View Full Version : Lập Trình với ExcelPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 1. Tạo bảng chọn dữ liệu trong Excel
 2. Một số các thủ tục thông dụng về File, Workbook, Worksheet
 3. Index - Lập trình với Form, controls và Objects
 4. Dùng VBA để xác định vị trí của Form
 5. Hỏi đáp về VBA
 6. Lập trình với menus và toolbars
 7. Tạo công cụ trợ giúp Help cho File của bạn
 8. Excel VBA Form Resize
 9. Sắp xếp trong Excel sử dụng Form
 10. Sắp xếp các Sheet - Bài toán sắp xếp
 11. DatePicker trên Form trong môi trường Excel
 12. Hỏi về RefEdit trong VBA
 13. Chập chững đến VBA!
 14. Xin hỏi về các vấn đề của ListBox trong VBA!
 15. Kỹ thuật lọc dữ liệu bằng AdvancedFilter.
 16. Hỏi về nút " CommandButton"
 17. Hỏi về commandbutton
 18. Module thao tác với form.
 19. Phân biệt các điều khiển trên ConTrolToolbox Toolbars và trên Form Toolbar
 20. Chia sẻ ControlForOffice - Bộ công cụ điều khiển Office/Excel
 21. Xin giúp giùm tôi về commandbutton
 22. Vô hiệu hóa phím Shift
 23. Phím Tắt
 24. Newvalue của ComboBox
 25. Nhờ giúp đỡ lập trình Combo Box trong Excel
 26. Canh chỉnh độ rộng trong listbox
 27. Tạo hình cho nút lệnh
 28. Hỏi về cách tạo form nhập liệu trong Excel
 29. Tách số trong textbox
 30. Lập trình WINDOWS API trên VB/VBA
 31. Hiển thị form
 32. Xin chỉ giúp cách lập FORM trong Excel
 33. Vô hiệu hóa nút X trong UserForm
 34. Nhập và xử lý dữ liệu trên UserForm
 35. Format date trong Form
 36. Format trong UserForm
 37. Giúp đỡ tìm từ bất kỳ trong List View
 38. Làm sao để chỉ nhập nội dung vào textbox1 sẽ hiện ở TextBox2?
 39. Hỏi về ListBox
 40. Giúp tạo form nhập HĐ Mua Hàng!
 41. Tìm một sheet bất kỳ trong môt workbook ntn????
 42. Không tìm thấy form nhập liệu
 43. Bật tắt command button?
 44. Font Unicode trong VBA không viết được tiếng Việt
 45. Tạo userform nằn ngay trong worksheet
 46. TextBox xuất hiện bung to dần
 47. Thêm các đối tượng vào Form
 48. Chỉnh sửa dữ liệu từ userform
 49. Hiện form quảng cáo.
 50. Tắt nút close của userform
 51. Lọc dữ liệu vào textbox
 52. Tạo Liên kết Help cho chương trình
 53. Thao tác với ListBox
 54. Thêm một thủ thuật cũng hay hay về ListBox...
 55. File Excel quản lý công văn
 56. Tạo ListView từ OficeXP!
 57. Chọn toàn bộ dữ liệu từ Listbox ...
 58. Hỏi thêm về Combobox
 59. Làm sao cập nhật đường dẫn khi mở file trong VBA
 60. Làm việc với Ribbon trong Excel 2007
 61. Giúp tạo fom nhập liệu
 62. Hiện hộp thoại Browse for folder
 63. Tạo textbox nhập mật khẩu
 64. Đánh số thứ tự theo tháng !
 65. Lấy giá trị trong ListView
 66. Không cho chạy sự kiện Change??
 67. Sử dụng worksheet_change
 68. Kỹ thuật yêu cầu người sử dụng file phải enable
 69. Nhập Nhanh Dữ Liệu Từ Listbox
 70. File Excel có thể tự xoá.
 71. Áp dụng kỹ thuật TreeView
 72. Đặt tên cho textbox
 73. Tham số Worksheet ???
 74. Liên kết nút lệnh với các sheet khác
 75. Đếm số list được chọn trong listbox
 76. tạo form đăng nhập trong excel
 77. Lại Menu, nhưng trên form trong VBA
 78. Add List vào Combobox !!
 79. Doi Adv sang vòng lặp lấy dữ liệu.
 80. Vọc chơi với Popup Menu !!!
 81. Thêm 1 dạng PicForm
 82. Hỏi về cách làm Hộp Thoại Username & Password ?
 83. Sử dụng User và Pass
 84. Một ví dụ tổng hợp về Menu
 85. Sắp xếp tên tự động từ A-Z
 86. Cách tạo ComBobox: 1 cột, nhiều cột, link, 1 combobox di động cho nhiều ô, ...
 87. Nhờ các cao thủ ngâm cứu giùm UserForm này!
 88. Một ví dụ về tạo form với Skin của người dùng
 89. Pick From List !
 90. Giúp tạo 1 nút khi nhấn vào sẽ thoát Excel
 91. Tạo và dùng Class Module
 92. Class module - Kỹ thuật Tạo và Wrap đối lượng
 93. Hướng dẫn tìm chuỗi ký tự trong Cell
 94. Combobox tham chiếu tới 3 Dynamic Name(Cần sự giúp đỡ)
 95. Cách tạo Form cho file
 96. Lập trình tạo file
 97. Save file dạng giá trị
 98. Gởi tin nhắn từ Excel
 99. Cách save file excel có thời gian nhanh nhất
 100. XIN CHO HỎI LÀM SAU CÓ THỂ REMOVE TẮT CẢ CÁC (modul+from) thành một file tự chạy?
 101. Tự động chuyển dữ liệu giữa 2 sheet!
 102. Vô hiệu hóa một số menu và nút trong Toolbar
 103. Vô hiệu và Khôi phục các phím tắt
 104. Chọn cell trống trong vùng đã chọn bằng VBA?
 105. Format Date
 106. Chuyển từ Range -> Array
 107. Không hiểu vì sao nút lệnh (commandButton) lại không thấy xuất hiện?
 108. Giải pháp default value TextBox
 109. Lọc và xóa dữ liệu trùng nhau với 4 điều kiện
 110. clsTextBoxNum - Chỉ nhập số trên TextBox control
 111. Thay đổi Unprotect sheet
 112. Thay đổi ListFillRange khi Range thay đổi
 113. Nhập mã hàng đến đâu tự động hiện ra đến đó
 114. Zoom Form & Sheet
 115. Có cách nào gõ vào Menu có dấu không?
 116. Header và Footer với giá trị một cell
 117. Em mong các bác hướng dẫn cách lấy lập công thức và chuyển số liệu vào một Sheet
 118. làm thế nào để sử dụng Selection_box ?
 119. "HookExcelMessageA"- Thay thế những cảnh báo của Excel bằng nhiều ngôn ngữ
 120. Sắp xếp sơ đồ tổ chức bằng hình
 121. Gọi hộp thoại của Excel.
 122. Xóa button bằng VBA trong Excel (continuous)
 123. có phím nóng nào để đóng Form không?
 124. có cách nào loại trừ "Menusheet" của mình trên Form không?
 125. tạo control trôi theo màn hình
 126. Textbox để nhập số hiện giống như máy tính bỏ túi
 127. cho mình hỏi file.xla của mình bị lỗi gì xóa "Form" được không?
 128. Thực tập tạo Form từ A->Z
 129. Entry Property
 130. Form nọ có thể lấy dữ liệu từ Form kia đc không?
 131. Không hiện được nội dung trong listbox khi nhấn nút ghi tạm
 132. cần giúp đỡ về Excel to Autocad
 133. Ẩn hết những gì Excel có ?
 134. Hỏi về việc tạo Menu
 135. xin cho hỏi giới hạn khi ghi macro chỉ làm việc trên sheet,không làm việc trên Form?
 136. có cách nào nhập số bằng hình ảnh không?
 137. "Trang điểm" thêm cho form
 138. Hỏi về cách làm form liên kết với các form khác?
 139. Gán phím nóng đặc biệt F1, F2,... như thế nào?
 140. Kiểm soát ký tự trong textbox?
 141. Làm sao có thể Remove Page Break hàng loạt được?
 142. Hỏi cách xây dựng chương trình trắc nghiệm trong Excel (hợp lý nhất)
 143. Thiết lập Timer trong Forrm
 144. Hỏi về cách tạo menu?
 145. Cần file Vb6control.reg trong CD Visual Studioo
 146. Gọi form từ file khác (……Form.show)
 147. Cách tạo menu tiếng Việt bằng VBA trên Excel
 148. Ẩn đi những dòng không cần thiết bắng VBA
 149. Lại 1 câu hỏi liên quan đến PicForm
 150. Khi protect VBA thì không Save được (Các anh giúp tôi một tay)
 151. Điều khiển quay AutoShape?
 152. Giải bài toán về sắp xếp tối ưu các hình chữ nhật
 153. Giải bài toán sắp xếp tối ưu các hình chữ nhật?
 154. Bảo mật file excel
 155. Thay đổi kích thước form tự động theo chế độ màn hình
 156. Gán giá trị cho textbox hoặc combox của form từ giá trị trên sheet
 157. Giúp mình viết code bẫy lỗi "On error go to.."
 158. Làm thể nào để tự động tổng cộng theo thuế suất?
 159. Tính số lần mở File
 160. Đóng Excel VBA Editor bằng Macro (Alt-Q Macros)
 161. Tạo nút mở và đóng VBA Editor trên bảng tính Excel
 162. Bảo mật VBA Excel bằng Add-ins
 163. Tạo nút command button hình oval trên form
 164. Vài Vấn đề Lập trình trong excel - UserForm
 165. Code dò tìm dữ liệu trong nhiều workbooks đang open
 166. Button trên thanh Control Toolbox và Hyperlink
 167. Tạo comboBox động trên UserForm
 168. Tạo file help
 169. VBA Copy công thức từ dòng trên khi thêm dòng.
 170. Giúp tôi mở file có macro
 171. Cho hỏi cách tạo tiptext kiểu Window
 172. Tạo 1 cmd sử dụng cho nhiều Macro
 173. Làm quả địa cầu xoay trên UserForm
 174. Password trong Excel
 175. Thiết kế ảnh động trên UserForm
 176. Hỏi về InputBox trong Excel
 177. Hỏi về cách tạo CommonDialog trong Excel
 178. Lá cờ tung bay trên UserForm của Excel
 179. Điều khiển nhảy ô khi nhấn phím Enter
 180. VBA tự động insert dòng và copy công thức từ trên xuống
 181. Caption của OptionButton đổi màu khi click vào
 182. Đưa Data từ Listbox vao combobox
 183. Lập Macro để Add Nhân viên thực hiện(Code 3 ký tự) được quy trình chỉ ra vào CNV
 184. Vô hiệu hóa nút View Code trong Excel
 185. Tự động save as với VB
 186. Ý tưởng GiapphapExcel
 187. Đối tượng Command Button
 188. Tạo phím nóng và chỉnh kích cỡ form
 189. Giúp đỡ về commboBox!
 190. Lỗi Font chữ trong Msgbox
 191. Em găp trục trặc với chương trình c# khi thao tác với office
 192. Tạo control khi thực thi chương trình.
 193. làm nổi bật control có dấu nháy
 194. Đóng VBA Excel trong Office 2003 không được
 195. Khóa bảo vệ VBA Editor 2 lần
 196. Đoạn Code quay về đầu dòng trong Excel
 197. Bảo mật Excel bằng Login (new)
 198. Kiểu tra dữ liệu nhập vào trên Form VBA for Excel.
 199. .MatchFound
 200. Tạo tiêu đề cho Listbox?
 201. File Lịch bằng userform
 202. Thay đổi định dạng số và ngày tháng?
 203. Lấy item từ listbox ?
 204. Vô hiệu hóa Menu Toolbar và nút Customize
 205. Lấy thông tin Summary của File Excel
 206. Copy công thức từ trên xuống khi delete dòng
 207. tạo nút nhấn trên giao diện excel
 208. Hỏi về cách tạo form nhập liệu?
 209. giao tiếp với người dùng qua MSGBOX
 210. ComboBox tùy chọn
 211. Hỏi về việc kiểm tra giá trị nhập trong table
 212. Truy cập TextBox
 213. Cách tạo phím tắt cho menu tự tạo
 214. Tìm giúp lỗi ở trong file này
 215. Copy dữ liệu từ nhiều file sang 1 file mới
 216. Giúp đỡ về không cho đổi tên File *.xls
 217. Nhập số vào textbox
 218. Mục tiêu di chuyển theo con trỏ được ko?
 219. Hoàn thiện nốt Macro ghi Công nợ
 220. Hàm Intersect()
 221. Giới thiệu Cơ bản về vòng lặp For . . . next
 222. Hỏi về cách tạo nút lệnh?
 223. Có nên dùng sheet nhập tạm để nhập liệu?
 224. Thuộc tính UsedRange
 225. Hỏi về thuộc tính End()
 226. Lỗi "Operation must use an updateable query"
 227. Password cho Lock for wiewing
 228. Lọc ẩn dòng trống tự động bằng Autofilter + VBA
 229. Không cho xóa công thức trong bảng tính Excel
 230. Hỏi về Caption của Userform
 231. Tạo nút nhấn tiếng Việt trên giao diện Excel
 232. Tự động thoát khỏi Excel khi nhập sai VBAProject password
 233. Bảo mật VBA Excel (khóa Alt+F11& Alt+F8)
 234. Nút nhập này viết lệnh như thế nào?
 235. Cách hạn chế người dùng tiếp cận VBA Code (Rightclick)
 236. Có cách nào UNDO sau khi chạy VBA?
 237. Module hiển thị tiếng việt Unicode!
 238. Lọc dữ liệu 2 điều kiện
 239. Tạo chữ ký điện tử trên file word và excel?
 240. Chia sẽ về lập trình hướng đối tượng
 241. điều kiện là 1 cell thay đổi
 242. Click vào 1 cell để chạy lệnh
 243. Làm sao chọn thêm dòng hoặc cột
 244. Bỏ nút CLOSE trong User Form
 245. làm thế nào để tạo một nút chọn dòng liên tục
 246. Tạo Combobox giống như trang Web này
 247. Select all khi focus lên textbox thì dùng hàm gì?
 248. Nạp dữ liệu vào control dạng Table, làm thế nào là nhanh nhất?
 249. Làm sao để chọn Sheet CodeName trong vòng lặp for.
 250. làm sao double-click vào 1 ô để chạy 1 macro