PDA

View Full Version : Lập Trình với ExcelPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 1. Nhập dữ liệu VBA excel
 2. xoá dòng thoả điều kiện
 3. In dữ liệu theo tháng hoặc năm không được
 4. Copy dữ liệu từ Sheet1 qua Sheet2 với điều kiện lọc, dùng VB
 5. Giúp em nâng cấp hàm phát ngẫu nhiên
 6. Cập nhật dữ liệu từ bảng tính lên Form?
 7. Ngày hiện không đúng trong Form
 8. Chuột phải lựa chọn nhiều danh sách: khách hàng, nhà cung cấp thì thêm code ntn???
 9. Gán macro vào sự kiện Combo Box Change
 10. Gặp rắc rối với command button!
 11. copy sang sheet đã khóa, bằng Macro
 12. copy pastvalue các ô có mã màu nền là RGB(204, 255, 255) trong vùng chọn
 13. Tạo Marco không tự động cập nhật dữ liệu
 14. xin giúp đỡ về link trong vb
 15. Giúp em cài đặt phần mềm từ excel này với
 16. Cập nhật dữ liêu có chọn lọc
 17. Tạo bảng quản lý và chăm sóc khách hàng
 18. Giúp đỡ mình tạo hàm so sánh chuỗi tên tự động thay đổi tên
 19. Nhờ viết code cho form nhập hàng, xuất hàng
 20. Khi nhập dữ liệu tự động điền công thức.
 21. Tập hợp và triển khai cac sheet trong workbook
 22. các bác cho em hỏi về range cái
 23. Cộng thêm 1 đơn vị
 24. Hỏi Cách truy xuất dữ liệu trong form excel
 25. Addtextbox vao một cell khi được chọn và tạo ra sự kiện textchange khi gõ chữ
 26. Nhờ anh em tách giúp danh sách xóm ra nhiều danh sách bằng combo box
 27. Ấn nút button update tự động tính công thức
 28. Cách tạo Ribbon tự tạo (giống menu tự tạo trong Excel 2003)
 29. Cách đánh TIẾNG VIỆT (Có dấu) trong cửa số soạn thảo VBA
 30. Xin hướng dẫn code đổi a, b, c thành 1, 2, 3
 31. Tổng hợp nhiều sheet từ 1 fai thành 1 sheet sang 1 fai mới
 32. Thứ tự thực hiện trong đoạn mã
 33. Xin hướng dẫn cách Số thành chữ "Ko sử dụng hàm" ?!
 34. Báo cáo tháng
 35. Rút gọn code
 36. Khai báo kiểu dữ liệu Date không được
 37. Câu hỏi về : Tô màu trong listbox
 38. Kiểm tra trùng trên text box
 39. Code Tạo số nhảy
 40. Câu lệnh đóng FileDialog
 41. Đưa hàm vào cell
 42. Lập trình nhập liệu
 43. Cố định thông tin trong excel
 44. Hỏi về VBA load hình ảnh trong Userform
 45. Nhờ tạo Code liên kết hai chiều.
 46. Giúp đỡ tạo Form và lập trình xóa, cập nhật
 47. Kiểm tra ngày sinh
 48. Cách tạo nút Browse
 49. Bị mất thanh công cụ tự tạo
 50. Tự điền Dữ Liệu trong textbox, Userform
 51. Hàm Proper (Unicode) tự tạo
 52. Vấn đề Ubound, nếu range chỉ một giá trị sẽ sinh lỗi, cách khắc phục?
 53. Code chuyển hàng bất kỳ lên hàng thứ 3
 54. Đếm số ngày công trong tháng
 55. Sự kiện bàn phím trong VSTO
 56. Chèn thêm cột vào CSDL có điều kiện!
 57. Thủ tục gộp nhiều file pdf trong một folder thành 1 file thế nào?
 58. Hỏi về listbox
 59. Em Cần Tìm Người Giúp Lập Trình Bảng Cập Nhật Số Liệu Kế Toán! Gấp (Có trả chi phí)
 60. Code xử lý dữ liệu
 61. Nhờ giúp đỡ Macro để thay địa chỉ theo quy ước có sẵn !
 62. Cách tạo nút lệnh in những sheet có số liệu
 63. Vấn đề di chuyển các sheet.
 64. Vấn đề File mẫu chỉ được Save As không cho Save trên chính File mẫu
 65. Lỗi công thức khi in.
 66. Nhờ Anh chị xử lý giúp dữ liệu
 67. Nhờ GPE giúp đở về Add-ins và Activex Dll
 68. Intellisense trong Excel liệu có thể thực hiện.l
 69. Hỏi về khai báo điều kiện cho TextBox
 70. Nhờ trợ giúp về treeview
 71. Xin trợ giúp code tìm kiếm trong VBA
 72. SmartTag trong VBA.
 73. Xin hỏi cách thay thế 1 đoạn code lặp đi lặp lại nhiều lần
 74. Tìm mã khách nhanh thông qua việc gõ từ khóa vào textbook???
 75. Tông hơp dư liêụ
 76. Tách sheet
 77. Nhờ ACE giúp vấn đề nhập dữ liệu tự động vào các Sheet khác nhau trong 1 bảng tính
 78. Định dạng (Format) DD/MM/YYYY cho textbox, user form
 79. Hỏi cách viết code tìm kiếm từ form excel
 80. Lọc và copy dữ liệu từ workbook này sang workbook khác
 81. Danh mục cho combobox trên form
 82. Xin giúp hoàn thiện code lọc dữ liệu theo điều kiện
 83. Chọn nút Close trong Excel để quay về Form
 84. Thời hạn sử dụng của file excell
 85. Hiện thị dữ liệu như access!
 86. đọc số ra chữ
 87. Form lọc có điều kiện sang shet
 88. Làm form nhập thêm số trong VBA
 89. Tìm tất cả nghiệm với VBA & Solver
 90. Tạo nút nhấn truy xuất dữ liệu của 1 sheet
 91. Xin code autofilter theo kiểu contains trong VBA
 92. Code xuất hàm tại ActiveCell đang được kích hoạt
 93. Lọc và xuất dữ liệu
 94. Làm ẩn hoặc hiện nút CommandButton trên Form
 95. Virtual Print Code như thế nào để in hàng loạt file Excel ra PDF?
 96. Hàm VBA thao tác với ma trận
 97. [Cần giúp đỡ] Tự động tạo thư mục theo ngày tháng năm
 98. Run time erro 13
 99. Giúp mình Code Tra Mã Định Mức!
 100. Hệ quả không mong đợi mong các bác chỉ giáo
 101. Set Security chế độ Trus access to Visual Basic project
 102. cách tìm và thay thế giữa các sheet trong excel
 103. Viết code đếm dữ liệu với 2 điều kiện TÊN& QUÃNG ĐƯỜNG
 104. Protect sheet nhưng vẫn chạy được code
 105. Bẻ khóa excel
 106. giúp đỡ về tạo form và trích dữ liệu từ form
 107. Hỏi về lập trình trên FORM trong VBA
 108. Tự động tính khối lượng tổng sau khi nhập số liệu chi tiết
 109. Lấy thời lượng 1 bản nhạc
 110. Mã hóa ký tự trong cell
 111. Tạo group dữ liệu để dùng hàm
 112. nhờ anh chị gỡ rối giúp, vấn đề về hàm Application.WorksheetFunction.Match
 113. Thay đổi tên file đang đóng và chuyển thư mục
 114. làm sao để xác định dòng của activecell trong một range
 115. Gửi mail tự động trong excel
 116. File tự động khóa khi quá thời gian cho phép!
 117. Tạo chức năng Search dữ liệu trên các Sheet
 118. Message Box (Yes/No/Cancel) trong VBA
 119. Giúp mình tạo trình Menu để truy xuất tới các Sheet với.
 120. Kế toán kho trong công ty dệt may
 121. Chèn dòng - Thêm ct - tô màu
 122. Có thể nạp list box mà không dùng vòng lặp?
 123. Nạp dữ liệu từ sheet vào form sau khi tìm kiếm.
 124. Tạo workbook mới và copy sheet sang
 125. Xin giúp lấy dữ liệu từ 1 file excel không mở đơn giản nhất
 126. Phát sinh ( Việc dừng vòng lặp theo ý định ), Nhờ các thày hướng dẫn
 127. Vấn đề thiết kế UserForm
 128. Nhập xuất và Tính cuối ngày bán hàng
 129. làm sao để lấy được tên máy in (trong mục print)
 130. Vấn đề Sort & Filter
 131. Nhờ các thày dạy VBA bằng ví dụ đơn giản nhất
 132. Sử dụng hàm Rand()
 133. Tách sheet dữ liệu theo điều kiến!
 134. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet!
 135. Lỗi Error report containts
 136. Click chuột phải đổi tên sheet trong listbox
 137. Giúp em viết code tính tổng theo điều kiện.
 138. File mẫu về tạo Scrollbar trên Form
 139. Xin giúp đỡ code chuyển đổi ngày tháng từ dương lịch sang âm lịch và ngược lại
 140. Giúp em viết code để ô nào trong cột A>0 thì excel sẽ tự động chèn dòng xuống dưới ô
 141. Lọc giúp em Đơn giá tổng cộng của mỗi công việc sang Sheet mới
 142. nhập 1 lúc 1 danh sách nhiều dòng dữ liệu có chọn lọc trên form
 143. Tính tổng trong nhiều sheet
 144. Mọi người giúp em 1 cái code gán công thức cho 1 cột để đỡ phải kéo công thức với
 145. Dùng cách gì để điền kết quả vào chính ô dữ liệu diễn giải đầu vào
 146. Xuất dữ liệu từ Sheet này qua sheet khác
 147. Cách chuyển chuỗi thành mảng
 148. Tạo pass khi vào từng sheet của Excel
 149. Lỗi khi tạo Dictionary
 150. Tìm dòng cuối cùng khi dữ liệu đang filter.
 151. làm thế nào để listbox không refresh sau khi nhập số liệu !
 152. Giúp tính tổng nhiều điều kiện
 153. Nhờ lọc cột ngày tháng (cột A) tùy theo điều kiện của cột lãi, lỗ (cột B)
 154. Trăn trở về mật khẩu userform khi đăng nhập cần giúp đỡ...
 155. Hỏi cách tạo crystal Report từ 1 file excel ?
 156. Custom UI Editor For Microsoft Office
 157. Nhờ giúp về Form Excel.
 158. VBA hóa form báo cáo tháng 8 cột do 4 người quản lý này ntn?
 159. code form nhập liệu ai giúp với
 160. Code copy và paste dữ liệu cùng 1 vùng
 161. Code kiểm tra dữ liệu trước khi nhập liệu từ Form
 162. Xin hỏi về code: Liệt kê chứng từ thanh toán
 163. Giúp em macro copy và lọc dữ liệu giữa các sheet khác nhau với ạ
 164. Xin giúp đỡ về cách search dữ liệu
 165. Xin các anh chị chỉ giúp cách làm form nhập dữ liệu
 166. Copy dữ liệu từ excel qua outlook
 167. Code xoá pass vùng!
 168. Tìm nhiều dữ liệu trong Word và copy vào Excel
 169. Tặng các bạn chương trình tạo hồ sơ vay vốn
 170. Ghi(record) vào ma trận trong VBA
 171. lọc dữ liệu theo năm yêu cầu rối in
 172. Cần giúp đỡ về vấn đề tìm kiếm và nhập dữ liệu hàng ngày.
 173. Bằng Macro, ta có thể tạo một Folder mới hay không?
 174. Nhờ các bạn chỉ giúp tạo code trích xuất 1 sheet vào một folde trong o C hoặc Đ
 175. Tự động xoá file Exel nếu điều kiện không hợp lệ.
 176. Hàm tìm Min nhiều điều kiện
 177. Tạo một nút ấn để copy các Cells theo điều kiện cho sẵn.
 178. Khẳng định bản quyền cho file excel
 179. Hỏi về lỗi khi chạy Solver
 180. làm sao để thay đổi chế độ bảo vệ của file excel 2007
 181. xin chỉ cách sắp xếp các số trong 1 ô theo thứ tự
 182. Hỏi cách dùng vòng lặp duyệt để In ấn
 183. Load dữ liệu và in phiếu xuất kho
 184. Thu phóng ảnh khi chọn sheet
 185. Nhận sự kiện khi nhấp vào lệnh ở menu (tự tạo) trong excel
 186. Chương trình con ???
 187. Lập trình hàm mảng cùng A-Tools, tạo ra hàm chạy như BS_SQL()
 188. Edit dữ liệu bằng form
 189. Tự động báo điểm qua email, SMS
 190. Lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện
 191. Từ dấu phẩy bị chuyển thành dấu chấm khi lưu file
 192. Lập trình sheet
 193. Code hide và unhide cột có điều kiện
 194. Bẫy lỗi trong VBA
 195. xin code để xóa vùng dữ liệu
 196. Xử lý một thực thể khi scroll ??
 197. Tạo chữ chạy từ trái sang phải trong excel
 198. Ảnh trong excel
 199. Tạo combobox trong userform
 200. Giúp mình chuyển đoạn code từ VBA sang VSTO( Vb.net hoặc C#- C# càng tốt nha)
 201. Theo dõi nhập xuất hàng hoá
 202. Tối ưu hóa đoạn code chuyển dữ liệu .
 203. Làm sao để không cho sự kiện Combobox_Exit hoạt động khi bấm nút thoát?
 204. Tối ưu code cho combobox
 205. In phiếu lương hàng loạt
 206. Nhờ viết dùm code cắt biểu thức
 207. Tạo form trong excel
 208. Trích xuất dữ liệu sang sheet khác theo thông tin nhóm
 209. Trợ giúp code bỏ hàng loạt unprotect sheet
 210. ẩn file exel trong foder
 211. Tạo Form chọn các cột cần dấu/hiện
 212. Tổng hợp số liệu nhiều file excel.
 213. lập bảng tổng hợp theo dõi hàng tháng theo từng nội dung, số liệu
 214. Lọc dữ liệu theo nhóm bằng VBA
 215. Chèn hình vào 1 ô khi 1 ô khác có điều kiện
 216. Mới học lập trình excel cần giúp hoàn chỉnh bài tập
 217. Hỏi về code VBA chuyển file excel sang pdf
 218. Lọc dữ liệu theo các chỉ tiêu
 219. Chọn tên cột trong textbox
 220. lạp bảng trong excel
 221. lưu thay đổi vào sheet2
 222. Làm sao attach file khi goi mail? Anh chi nào có code này không?
 223. Dùng lệnh VBA thay cho lệnh Print
 224. Hướng dẫn em học ado cơ bản nhất.
 225. Xin giúp cách viết hàm Excel bằng C#
 226. Không printpreview được, các anh chị giúp cho
 227. Thêm tuỳ chọn Priview cho sheet khi được chọn in như ví dụ ???
 228. Ẩn 1 ô trong excell nếu ô kia có dữ liệu
 229. Tạo giấy liên lạc.
 230. Truyền password từ VB6 vào Excel
 231. Tìm giá trị trả về ô khi click chuột
 232. Cập nhật dữ liệu sang file không mở
 233. Anh chi nao chỉnh sửa giúp em cái listbox này với.
 234. VBA trong Excel 2003 không chạy được trong Excel 2010
 235. so sánh 2 file excel có cùng cấu trúc
 236. Giúp chỉnh sửa code
 237. Nhờ dạy VBA bằng cách lọc những giá trị cột A nếu dương sẽ điền sang cột B
 238. Sắp xếp cột B theo cột A
 239. Giúp thực hiện nút Search trong 1 worksheet
 240. Làm thế nào để chống copy trong xls 2003
 241. Lập trình kết nối và soạn thảo tệp Excel qua mạng cùng A-Tools
 242. Tạo thuộc tính cho nút OK trong form
 243. Array & Listview tốc độ kinh hoàng ( 4s với 65500 dòng )!!!
 244. So sánh tên nhân viên trong 2 bảng du liệu access
 245. Hướng dẫn thêm nút điều khiển hàm
 246. Hướng dẫn tra cứu giá trị trong texbox có tồn tại trong cột không
 247. Tách 1 file n sheets thanh n files
 248. Tách 1 master excel file thành nhiều file với số dòng cố định
 249. Vấn đề sắp xếp hàng trong mảng
 250. So sánh hai File có cùng cấu trúc: Số Sheet, số dòng, số cột, tên sheet