PDA

View Full Version : Lập Trình với ExcelPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 1. Vẽ hình trên Form
 2. Nhập dữ liệu VBA excel
 3. xoá dòng thoả điều kiện
 4. In dữ liệu theo tháng hoặc năm không được
 5. Copy dữ liệu từ Sheet1 qua Sheet2 với điều kiện lọc, dùng VB
 6. Giúp em nâng cấp hàm phát ngẫu nhiên
 7. Cập nhật dữ liệu từ bảng tính lên Form?
 8. Ngày hiện không đúng trong Form
 9. Chuột phải lựa chọn nhiều danh sách: khách hàng, nhà cung cấp thì thêm code ntn???
 10. Gán macro vào sự kiện Combo Box Change
 11. Gặp rắc rối với command button!
 12. copy sang sheet đã khóa, bằng Macro
 13. copy pastvalue các ô có mã màu nền là RGB(204, 255, 255) trong vùng chọn
 14. Tạo Marco không tự động cập nhật dữ liệu
 15. xin giúp đỡ về link trong vb
 16. Giúp em cài đặt phần mềm từ excel này với
 17. Cập nhật dữ liêu có chọn lọc
 18. Tạo bảng quản lý và chăm sóc khách hàng
 19. Giúp đỡ mình tạo hàm so sánh chuỗi tên tự động thay đổi tên
 20. Nhờ viết code cho form nhập hàng, xuất hàng
 21. Khi nhập dữ liệu tự động điền công thức.
 22. Tập hợp và triển khai cac sheet trong workbook
 23. các bác cho em hỏi về range cái
 24. Cộng thêm 1 đơn vị
 25. Hỏi Cách truy xuất dữ liệu trong form excel
 26. Addtextbox vao một cell khi được chọn và tạo ra sự kiện textchange khi gõ chữ
 27. Nhờ anh em tách giúp danh sách xóm ra nhiều danh sách bằng combo box
 28. Ấn nút button update tự động tính công thức
 29. Cách tạo Ribbon tự tạo (giống menu tự tạo trong Excel 2003)
 30. Cách đánh TIẾNG VIỆT (Có dấu) trong cửa số soạn thảo VBA
 31. Xin hướng dẫn code đổi a, b, c thành 1, 2, 3
 32. Tổng hợp nhiều sheet từ 1 fai thành 1 sheet sang 1 fai mới
 33. Thứ tự thực hiện trong đoạn mã
 34. Xin hướng dẫn cách Số thành chữ "Ko sử dụng hàm" ?!
 35. Báo cáo tháng
 36. Rút gọn code
 37. Khai báo kiểu dữ liệu Date không được
 38. Câu hỏi về : Tô màu trong listbox
 39. Kiểm tra trùng trên text box
 40. Code Tạo số nhảy
 41. Câu lệnh đóng FileDialog
 42. Đưa hàm vào cell
 43. Lập trình nhập liệu
 44. Cố định thông tin trong excel
 45. Hỏi về VBA load hình ảnh trong Userform
 46. Nhờ tạo Code liên kết hai chiều.
 47. Giúp đỡ tạo Form và lập trình xóa, cập nhật
 48. Kiểm tra ngày sinh
 49. Cách tạo nút Browse
 50. Bị mất thanh công cụ tự tạo
 51. Tự điền Dữ Liệu trong textbox, Userform
 52. Hàm Proper (Unicode) tự tạo
 53. Vấn đề Ubound, nếu range chỉ một giá trị sẽ sinh lỗi, cách khắc phục?
 54. Code chuyển hàng bất kỳ lên hàng thứ 3
 55. Đếm số ngày công trong tháng
 56. Sự kiện bàn phím trong VSTO
 57. Chèn thêm cột vào CSDL có điều kiện!
 58. Thủ tục gộp nhiều file pdf trong một folder thành 1 file thế nào?
 59. Hỏi về listbox
 60. Em Cần Tìm Người Giúp Lập Trình Bảng Cập Nhật Số Liệu Kế Toán! Gấp (Có trả chi phí)
 61. Code xử lý dữ liệu
 62. Nhờ giúp đỡ Macro để thay địa chỉ theo quy ước có sẵn !
 63. Cách tạo nút lệnh in những sheet có số liệu
 64. Vấn đề di chuyển các sheet.
 65. Vấn đề File mẫu chỉ được Save As không cho Save trên chính File mẫu
 66. Lỗi công thức khi in.
 67. Nhờ Anh chị xử lý giúp dữ liệu
 68. Nhờ GPE giúp đở về Add-ins và Activex Dll
 69. Intellisense trong Excel liệu có thể thực hiện.l
 70. Hỏi về khai báo điều kiện cho TextBox
 71. Nhờ trợ giúp về treeview
 72. Xin trợ giúp code tìm kiếm trong VBA
 73. SmartTag trong VBA.
 74. Xin hỏi cách thay thế 1 đoạn code lặp đi lặp lại nhiều lần
 75. Tìm mã khách nhanh thông qua việc gõ từ khóa vào textbook???
 76. Tông hơp dư liêụ
 77. Tách sheet
 78. Nhờ ACE giúp vấn đề nhập dữ liệu tự động vào các Sheet khác nhau trong 1 bảng tính
 79. Định dạng (Format) DD/MM/YYYY cho textbox, user form
 80. Hỏi cách viết code tìm kiếm từ form excel
 81. Lọc và copy dữ liệu từ workbook này sang workbook khác
 82. Danh mục cho combobox trên form
 83. Xin giúp hoàn thiện code lọc dữ liệu theo điều kiện
 84. Chọn nút Close trong Excel để quay về Form
 85. Thời hạn sử dụng của file excell
 86. Hiện thị dữ liệu như access!
 87. đọc số ra chữ
 88. Form lọc có điều kiện sang shet
 89. Làm form nhập thêm số trong VBA
 90. Tìm tất cả nghiệm với VBA & Solver
 91. Tạo nút nhấn truy xuất dữ liệu của 1 sheet
 92. Xin code autofilter theo kiểu contains trong VBA
 93. Code xuất hàm tại ActiveCell đang được kích hoạt
 94. Lọc và xuất dữ liệu
 95. Làm ẩn hoặc hiện nút CommandButton trên Form
 96. Virtual Print Code như thế nào để in hàng loạt file Excel ra PDF?
 97. Hàm VBA thao tác với ma trận
 98. [Cần giúp đỡ] Tự động tạo thư mục theo ngày tháng năm
 99. Run time erro 13
 100. Giúp mình Code Tra Mã Định Mức!
 101. Hệ quả không mong đợi mong các bác chỉ giáo
 102. Set Security chế độ Trus access to Visual Basic project
 103. cách tìm và thay thế giữa các sheet trong excel
 104. Viết code đếm dữ liệu với 2 điều kiện TÊN& QUÃNG ĐƯỜNG
 105. Protect sheet nhưng vẫn chạy được code
 106. Bẻ khóa excel
 107. giúp đỡ về tạo form và trích dữ liệu từ form
 108. Hỏi về lập trình trên FORM trong VBA
 109. Tự động tính khối lượng tổng sau khi nhập số liệu chi tiết
 110. Lấy thời lượng 1 bản nhạc
 111. Mã hóa ký tự trong cell
 112. Tạo group dữ liệu để dùng hàm
 113. nhờ anh chị gỡ rối giúp, vấn đề về hàm Application.WorksheetFunction.Match
 114. Thay đổi tên file đang đóng và chuyển thư mục
 115. làm sao để xác định dòng của activecell trong một range
 116. Gửi mail tự động trong excel
 117. File tự động khóa khi quá thời gian cho phép!
 118. Tạo chức năng Search dữ liệu trên các Sheet
 119. Message Box (Yes/No/Cancel) trong VBA
 120. Giúp mình tạo trình Menu để truy xuất tới các Sheet với.
 121. Kế toán kho trong công ty dệt may
 122. Chèn dòng - Thêm ct - tô màu
 123. Có thể nạp list box mà không dùng vòng lặp?
 124. Nạp dữ liệu từ sheet vào form sau khi tìm kiếm.
 125. Tạo workbook mới và copy sheet sang
 126. Xin giúp lấy dữ liệu từ 1 file excel không mở đơn giản nhất
 127. Phát sinh ( Việc dừng vòng lặp theo ý định ), Nhờ các thày hướng dẫn
 128. Vấn đề thiết kế UserForm
 129. Nhập xuất và Tính cuối ngày bán hàng
 130. làm sao để lấy được tên máy in (trong mục print)
 131. Vấn đề Sort & Filter
 132. Nhờ các thày dạy VBA bằng ví dụ đơn giản nhất
 133. Sử dụng hàm Rand()
 134. Tách sheet dữ liệu theo điều kiến!
 135. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet!
 136. Lỗi Error report containts
 137. Click chuột phải đổi tên sheet trong listbox
 138. Giúp em viết code tính tổng theo điều kiện.
 139. File mẫu về tạo Scrollbar trên Form
 140. Xin giúp đỡ code chuyển đổi ngày tháng từ dương lịch sang âm lịch và ngược lại
 141. Giúp em viết code để ô nào trong cột A>0 thì excel sẽ tự động chèn dòng xuống dưới ô
 142. Lọc giúp em Đơn giá tổng cộng của mỗi công việc sang Sheet mới
 143. nhập 1 lúc 1 danh sách nhiều dòng dữ liệu có chọn lọc trên form
 144. Tính tổng trong nhiều sheet
 145. Mọi người giúp em 1 cái code gán công thức cho 1 cột để đỡ phải kéo công thức với
 146. Dùng cách gì để điền kết quả vào chính ô dữ liệu diễn giải đầu vào
 147. Xuất dữ liệu từ Sheet này qua sheet khác
 148. Cách chuyển chuỗi thành mảng
 149. Tạo pass khi vào từng sheet của Excel
 150. Lỗi khi tạo Dictionary
 151. Tìm dòng cuối cùng khi dữ liệu đang filter.
 152. làm thế nào để listbox không refresh sau khi nhập số liệu !
 153. Giúp tính tổng nhiều điều kiện
 154. Nhờ lọc cột ngày tháng (cột A) tùy theo điều kiện của cột lãi, lỗ (cột B)
 155. Trăn trở về mật khẩu userform khi đăng nhập cần giúp đỡ...
 156. Hỏi cách tạo crystal Report từ 1 file excel ?
 157. Custom UI Editor For Microsoft Office
 158. Nhờ giúp về Form Excel.
 159. VBA hóa form báo cáo tháng 8 cột do 4 người quản lý này ntn?
 160. code form nhập liệu ai giúp với
 161. Code copy và paste dữ liệu cùng 1 vùng
 162. Code kiểm tra dữ liệu trước khi nhập liệu từ Form
 163. Xin hỏi về code: Liệt kê chứng từ thanh toán
 164. Giúp em macro copy và lọc dữ liệu giữa các sheet khác nhau với ạ
 165. Xin giúp đỡ về cách search dữ liệu
 166. Xin các anh chị chỉ giúp cách làm form nhập dữ liệu
 167. Copy dữ liệu từ excel qua outlook
 168. Code xoá pass vùng!
 169. Tìm nhiều dữ liệu trong Word và copy vào Excel
 170. Tặng các bạn chương trình tạo hồ sơ vay vốn
 171. Ghi(record) vào ma trận trong VBA
 172. lọc dữ liệu theo năm yêu cầu rối in
 173. Cần giúp đỡ về vấn đề tìm kiếm và nhập dữ liệu hàng ngày.
 174. Bằng Macro, ta có thể tạo một Folder mới hay không?
 175. Nhờ các bạn chỉ giúp tạo code trích xuất 1 sheet vào một folde trong o C hoặc Đ
 176. Tự động xoá file Exel nếu điều kiện không hợp lệ.
 177. Hàm tìm Min nhiều điều kiện
 178. Tạo một nút ấn để copy các Cells theo điều kiện cho sẵn.
 179. Khẳng định bản quyền cho file excel
 180. Hỏi về lỗi khi chạy Solver
 181. làm sao để thay đổi chế độ bảo vệ của file excel 2007
 182. xin chỉ cách sắp xếp các số trong 1 ô theo thứ tự
 183. Hỏi cách dùng vòng lặp duyệt để In ấn
 184. Load dữ liệu và in phiếu xuất kho
 185. Thu phóng ảnh khi chọn sheet
 186. Nhận sự kiện khi nhấp vào lệnh ở menu (tự tạo) trong excel
 187. Chương trình con ???
 188. Lập trình hàm mảng cùng A-Tools, tạo ra hàm chạy như BS_SQL()
 189. Edit dữ liệu bằng form
 190. Tự động báo điểm qua email, SMS
 191. Lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện
 192. Từ dấu phẩy bị chuyển thành dấu chấm khi lưu file
 193. Lập trình sheet
 194. Code hide và unhide cột có điều kiện
 195. Bẫy lỗi trong VBA
 196. xin code để xóa vùng dữ liệu
 197. Xử lý một thực thể khi scroll ??
 198. Tạo chữ chạy từ trái sang phải trong excel
 199. Ảnh trong excel
 200. Tạo combobox trong userform
 201. Giúp mình chuyển đoạn code từ VBA sang VSTO( Vb.net hoặc C#- C# càng tốt nha)
 202. Theo dõi nhập xuất hàng hoá
 203. Tối ưu hóa đoạn code chuyển dữ liệu .
 204. Làm sao để không cho sự kiện Combobox_Exit hoạt động khi bấm nút thoát?
 205. Tối ưu code cho combobox
 206. In phiếu lương hàng loạt
 207. Nhờ viết dùm code cắt biểu thức
 208. Tạo form trong excel
 209. Trích xuất dữ liệu sang sheet khác theo thông tin nhóm
 210. Trợ giúp code bỏ hàng loạt unprotect sheet
 211. ẩn file exel trong foder
 212. Tạo Form chọn các cột cần dấu/hiện
 213. Tổng hợp số liệu nhiều file excel.
 214. lập bảng tổng hợp theo dõi hàng tháng theo từng nội dung, số liệu
 215. Lọc dữ liệu theo nhóm bằng VBA
 216. Chèn hình vào 1 ô khi 1 ô khác có điều kiện
 217. Mới học lập trình excel cần giúp hoàn chỉnh bài tập
 218. Hỏi về code VBA chuyển file excel sang pdf
 219. Lọc dữ liệu theo các chỉ tiêu
 220. Chọn tên cột trong textbox
 221. lạp bảng trong excel
 222. lưu thay đổi vào sheet2
 223. Làm sao attach file khi goi mail? Anh chi nào có code này không?
 224. Dùng lệnh VBA thay cho lệnh Print
 225. Hướng dẫn em học ado cơ bản nhất.
 226. Xin giúp cách viết hàm Excel bằng C#
 227. Không printpreview được, các anh chị giúp cho
 228. Thêm tuỳ chọn Priview cho sheet khi được chọn in như ví dụ ???
 229. Ẩn 1 ô trong excell nếu ô kia có dữ liệu
 230. Tạo giấy liên lạc.
 231. Truyền password từ VB6 vào Excel
 232. Tìm giá trị trả về ô khi click chuột
 233. Cập nhật dữ liệu sang file không mở
 234. Anh chi nao chỉnh sửa giúp em cái listbox này với.
 235. VBA trong Excel 2003 không chạy được trong Excel 2010
 236. so sánh 2 file excel có cùng cấu trúc
 237. Giúp chỉnh sửa code
 238. Nhờ dạy VBA bằng cách lọc những giá trị cột A nếu dương sẽ điền sang cột B
 239. Sắp xếp cột B theo cột A
 240. Giúp thực hiện nút Search trong 1 worksheet
 241. Làm thế nào để chống copy trong xls 2003
 242. Lập trình kết nối và soạn thảo tệp Excel qua mạng cùng A-Tools
 243. Tạo thuộc tính cho nút OK trong form
 244. Array & Listview tốc độ kinh hoàng ( 4s với 65500 dòng )!!!
 245. So sánh tên nhân viên trong 2 bảng du liệu access
 246. Hướng dẫn thêm nút điều khiển hàm
 247. Hướng dẫn tra cứu giá trị trong texbox có tồn tại trong cột không
 248. Tách 1 file n sheets thanh n files
 249. Tách 1 master excel file thành nhiều file với số dòng cố định
 250. Vấn đề sắp xếp hàng trong mảng