PDA

View Full Version : Lập Trình với ExcelPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 1. In dữ liệu theo tháng hoặc năm không được
 2. Copy dữ liệu từ Sheet1 qua Sheet2 với điều kiện lọc, dùng VB
 3. Giúp em nâng cấp hàm phát ngẫu nhiên
 4. Cập nhật dữ liệu từ bảng tính lên Form?
 5. Ngày hiện không đúng trong Form
 6. Chuột phải lựa chọn nhiều danh sách: khách hàng, nhà cung cấp thì thêm code ntn???
 7. Gán macro vào sự kiện Combo Box Change
 8. Gặp rắc rối với command button!
 9. copy sang sheet đã khóa, bằng Macro
 10. copy pastvalue các ô có mã màu nền là RGB(204, 255, 255) trong vùng chọn
 11. Tạo Marco không tự động cập nhật dữ liệu
 12. xin giúp đỡ về link trong vb
 13. Giúp em cài đặt phần mềm từ excel này với
 14. Cập nhật dữ liêu có chọn lọc
 15. Tạo bảng quản lý và chăm sóc khách hàng
 16. Giúp đỡ mình tạo hàm so sánh chuỗi tên tự động thay đổi tên
 17. Nhờ viết code cho form nhập hàng, xuất hàng
 18. Khi nhập dữ liệu tự động điền công thức.
 19. Tập hợp và triển khai cac sheet trong workbook
 20. các bác cho em hỏi về range cái
 21. Cộng thêm 1 đơn vị
 22. Hỏi Cách truy xuất dữ liệu trong form excel
 23. Addtextbox vao một cell khi được chọn và tạo ra sự kiện textchange khi gõ chữ
 24. Nhờ anh em tách giúp danh sách xóm ra nhiều danh sách bằng combo box
 25. Ấn nút button update tự động tính công thức
 26. Cách tạo Ribbon tự tạo (giống menu tự tạo trong Excel 2003)
 27. Cách đánh TIẾNG VIỆT (Có dấu) trong cửa số soạn thảo VBA
 28. Xin hướng dẫn code đổi a, b, c thành 1, 2, 3
 29. Tổng hợp nhiều sheet từ 1 fai thành 1 sheet sang 1 fai mới
 30. Thứ tự thực hiện trong đoạn mã
 31. Xin hướng dẫn cách Số thành chữ "Ko sử dụng hàm" ?!
 32. Báo cáo tháng
 33. Rút gọn code
 34. Khai báo kiểu dữ liệu Date không được
 35. Câu hỏi về : Tô màu trong listbox
 36. Kiểm tra trùng trên text box
 37. Code Tạo số nhảy
 38. Câu lệnh đóng FileDialog
 39. Đưa hàm vào cell
 40. Lập trình nhập liệu
 41. Cố định thông tin trong excel
 42. Hỏi về VBA load hình ảnh trong Userform
 43. Nhờ tạo Code liên kết hai chiều.
 44. Giúp đỡ tạo Form và lập trình xóa, cập nhật
 45. Kiểm tra ngày sinh
 46. Cách tạo nút Browse
 47. Bị mất thanh công cụ tự tạo
 48. Tự điền Dữ Liệu trong textbox, Userform
 49. Hàm Proper (Unicode) tự tạo
 50. Vấn đề Ubound, nếu range chỉ một giá trị sẽ sinh lỗi, cách khắc phục?
 51. Code chuyển hàng bất kỳ lên hàng thứ 3
 52. Đếm số ngày công trong tháng
 53. Sự kiện bàn phím trong VSTO
 54. Chèn thêm cột vào CSDL có điều kiện!
 55. Thủ tục gộp nhiều file pdf trong một folder thành 1 file thế nào?
 56. Hỏi về listbox
 57. Em Cần Tìm Người Giúp Lập Trình Bảng Cập Nhật Số Liệu Kế Toán! Gấp (Có trả chi phí)
 58. Code xử lý dữ liệu
 59. Nhờ giúp đỡ Macro để thay địa chỉ theo quy ước có sẵn !
 60. Cách tạo nút lệnh in những sheet có số liệu
 61. Vấn đề di chuyển các sheet.
 62. Vấn đề File mẫu chỉ được Save As không cho Save trên chính File mẫu
 63. Lỗi công thức khi in.
 64. Nhờ Anh chị xử lý giúp dữ liệu
 65. Nhờ GPE giúp đở về Add-ins và Activex Dll
 66. Intellisense trong Excel liệu có thể thực hiện.l
 67. Hỏi về khai báo điều kiện cho TextBox
 68. Nhờ trợ giúp về treeview
 69. Xin trợ giúp code tìm kiếm trong VBA
 70. SmartTag trong VBA.
 71. Xin hỏi cách thay thế 1 đoạn code lặp đi lặp lại nhiều lần
 72. Tìm mã khách nhanh thông qua việc gõ từ khóa vào textbook???
 73. Tông hơp dư liêụ
 74. Tách sheet
 75. Nhờ ACE giúp vấn đề nhập dữ liệu tự động vào các Sheet khác nhau trong 1 bảng tính
 76. Định dạng (Format) DD/MM/YYYY cho textbox, user form
 77. Hỏi cách viết code tìm kiếm từ form excel
 78. Lọc và copy dữ liệu từ workbook này sang workbook khác
 79. Danh mục cho combobox trên form
 80. Xin giúp hoàn thiện code lọc dữ liệu theo điều kiện
 81. Chọn nút Close trong Excel để quay về Form
 82. Thời hạn sử dụng của file excell
 83. Hiện thị dữ liệu như access!
 84. đọc số ra chữ
 85. Form lọc có điều kiện sang shet
 86. Làm form nhập thêm số trong VBA
 87. Tìm tất cả nghiệm với VBA & Solver
 88. Tạo nút nhấn truy xuất dữ liệu của 1 sheet
 89. Xin code autofilter theo kiểu contains trong VBA
 90. Code xuất hàm tại ActiveCell đang được kích hoạt
 91. Lọc và xuất dữ liệu
 92. Làm ẩn hoặc hiện nút CommandButton trên Form
 93. Virtual Print Code như thế nào để in hàng loạt file Excel ra PDF?
 94. Hàm VBA thao tác với ma trận
 95. [Cần giúp đỡ] Tự động tạo thư mục theo ngày tháng năm
 96. Run time erro 13
 97. Giúp mình Code Tra Mã Định Mức!
 98. Hệ quả không mong đợi mong các bác chỉ giáo
 99. Set Security chế độ Trus access to Visual Basic project
 100. cách tìm và thay thế giữa các sheet trong excel
 101. Viết code đếm dữ liệu với 2 điều kiện TÊN& QUÃNG ĐƯỜNG
 102. Protect sheet nhưng vẫn chạy được code
 103. Bẻ khóa excel
 104. giúp đỡ về tạo form và trích dữ liệu từ form
 105. Hỏi về lập trình trên FORM trong VBA
 106. Tự động tính khối lượng tổng sau khi nhập số liệu chi tiết
 107. Lấy thời lượng 1 bản nhạc
 108. Mã hóa ký tự trong cell
 109. Tạo group dữ liệu để dùng hàm
 110. nhờ anh chị gỡ rối giúp, vấn đề về hàm Application.WorksheetFunction.Match
 111. Thay đổi tên file đang đóng và chuyển thư mục
 112. làm sao để xác định dòng của activecell trong một range
 113. Gửi mail tự động trong excel
 114. File tự động khóa khi quá thời gian cho phép!
 115. Tạo chức năng Search dữ liệu trên các Sheet
 116. Message Box (Yes/No/Cancel) trong VBA
 117. Giúp mình tạo trình Menu để truy xuất tới các Sheet với.
 118. Kế toán kho trong công ty dệt may
 119. Chèn dòng - Thêm ct - tô màu
 120. Có thể nạp list box mà không dùng vòng lặp?
 121. Nạp dữ liệu từ sheet vào form sau khi tìm kiếm.
 122. Tạo workbook mới và copy sheet sang
 123. Xin giúp lấy dữ liệu từ 1 file excel không mở đơn giản nhất
 124. Phát sinh ( Việc dừng vòng lặp theo ý định ), Nhờ các thày hướng dẫn
 125. Vấn đề thiết kế UserForm
 126. Nhập xuất và Tính cuối ngày bán hàng
 127. làm sao để lấy được tên máy in (trong mục print)
 128. Vấn đề Sort & Filter
 129. Nhờ các thày dạy VBA bằng ví dụ đơn giản nhất
 130. Sử dụng hàm Rand()
 131. Tách sheet dữ liệu theo điều kiến!
 132. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet!
 133. Lỗi Error report containts
 134. Click chuột phải đổi tên sheet trong listbox
 135. Giúp em viết code tính tổng theo điều kiện.
 136. File mẫu về tạo Scrollbar trên Form
 137. Xin giúp đỡ code chuyển đổi ngày tháng từ dương lịch sang âm lịch và ngược lại
 138. Giúp em viết code để ô nào trong cột A>0 thì excel sẽ tự động chèn dòng xuống dưới ô
 139. Lọc giúp em Đơn giá tổng cộng của mỗi công việc sang Sheet mới
 140. nhập 1 lúc 1 danh sách nhiều dòng dữ liệu có chọn lọc trên form
 141. Tính tổng trong nhiều sheet
 142. Mọi người giúp em 1 cái code gán công thức cho 1 cột để đỡ phải kéo công thức với
 143. Dùng cách gì để điền kết quả vào chính ô dữ liệu diễn giải đầu vào
 144. Xuất dữ liệu từ Sheet này qua sheet khác
 145. Cách chuyển chuỗi thành mảng
 146. Tạo pass khi vào từng sheet của Excel
 147. Lỗi khi tạo Dictionary
 148. Tìm dòng cuối cùng khi dữ liệu đang filter.
 149. làm thế nào để listbox không refresh sau khi nhập số liệu !
 150. Giúp tính tổng nhiều điều kiện
 151. Nhờ lọc cột ngày tháng (cột A) tùy theo điều kiện của cột lãi, lỗ (cột B)
 152. Trăn trở về mật khẩu userform khi đăng nhập cần giúp đỡ...
 153. Hỏi cách tạo crystal Report từ 1 file excel ?
 154. Custom UI Editor For Microsoft Office
 155. Nhờ giúp về Form Excel.
 156. VBA hóa form báo cáo tháng 8 cột do 4 người quản lý này ntn?
 157. code form nhập liệu ai giúp với
 158. Code copy và paste dữ liệu cùng 1 vùng
 159. Code kiểm tra dữ liệu trước khi nhập liệu từ Form
 160. Xin hỏi về code: Liệt kê chứng từ thanh toán
 161. Giúp em macro copy và lọc dữ liệu giữa các sheet khác nhau với ạ
 162. Xin giúp đỡ về cách search dữ liệu
 163. Xin các anh chị chỉ giúp cách làm form nhập dữ liệu
 164. Copy dữ liệu từ excel qua outlook
 165. Code xoá pass vùng!
 166. Tìm nhiều dữ liệu trong Word và copy vào Excel
 167. Tặng các bạn chương trình tạo hồ sơ vay vốn
 168. Ghi(record) vào ma trận trong VBA
 169. lọc dữ liệu theo năm yêu cầu rối in
 170. Cần giúp đỡ về vấn đề tìm kiếm và nhập dữ liệu hàng ngày.
 171. Bằng Macro, ta có thể tạo một Folder mới hay không?
 172. Nhờ các bạn chỉ giúp tạo code trích xuất 1 sheet vào một folde trong o C hoặc Đ
 173. Tự động xoá file Exel nếu điều kiện không hợp lệ.
 174. Hàm tìm Min nhiều điều kiện
 175. Tạo một nút ấn để copy các Cells theo điều kiện cho sẵn.
 176. Khẳng định bản quyền cho file excel
 177. Hỏi về lỗi khi chạy Solver
 178. làm sao để thay đổi chế độ bảo vệ của file excel 2007
 179. xin chỉ cách sắp xếp các số trong 1 ô theo thứ tự
 180. Hỏi cách dùng vòng lặp duyệt để In ấn
 181. Load dữ liệu và in phiếu xuất kho
 182. Thu phóng ảnh khi chọn sheet
 183. Nhận sự kiện khi nhấp vào lệnh ở menu (tự tạo) trong excel
 184. Chương trình con ???
 185. Lập trình hàm mảng cùng A-Tools, tạo ra hàm chạy như BS_SQL()
 186. Edit dữ liệu bằng form
 187. Tự động báo điểm qua email, SMS
 188. Lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện
 189. Từ dấu phẩy bị chuyển thành dấu chấm khi lưu file
 190. Lập trình sheet
 191. Code hide và unhide cột có điều kiện
 192. Bẫy lỗi trong VBA
 193. xin code để xóa vùng dữ liệu
 194. Xử lý một thực thể khi scroll ??
 195. Tạo chữ chạy từ trái sang phải trong excel
 196. Ảnh trong excel
 197. Tạo combobox trong userform
 198. Giúp mình chuyển đoạn code từ VBA sang VSTO( Vb.net hoặc C#- C# càng tốt nha)
 199. Theo dõi nhập xuất hàng hoá
 200. Tối ưu hóa đoạn code chuyển dữ liệu .
 201. Làm sao để không cho sự kiện Combobox_Exit hoạt động khi bấm nút thoát?
 202. Tối ưu code cho combobox
 203. In phiếu lương hàng loạt
 204. Nhờ viết dùm code cắt biểu thức
 205. Tạo form trong excel
 206. Trích xuất dữ liệu sang sheet khác theo thông tin nhóm
 207. Trợ giúp code bỏ hàng loạt unprotect sheet
 208. ẩn file exel trong foder
 209. Tạo Form chọn các cột cần dấu/hiện
 210. Tổng hợp số liệu nhiều file excel.
 211. lập bảng tổng hợp theo dõi hàng tháng theo từng nội dung, số liệu
 212. Lọc dữ liệu theo nhóm bằng VBA
 213. Chèn hình vào 1 ô khi 1 ô khác có điều kiện
 214. Mới học lập trình excel cần giúp hoàn chỉnh bài tập
 215. Hỏi về code VBA chuyển file excel sang pdf
 216. Lọc dữ liệu theo các chỉ tiêu
 217. Chọn tên cột trong textbox
 218. lạp bảng trong excel
 219. lưu thay đổi vào sheet2
 220. Làm sao attach file khi goi mail? Anh chi nào có code này không?
 221. Dùng lệnh VBA thay cho lệnh Print
 222. Hướng dẫn em học ado cơ bản nhất.
 223. Xin giúp cách viết hàm Excel bằng C#
 224. Không printpreview được, các anh chị giúp cho
 225. Thêm tuỳ chọn Priview cho sheet khi được chọn in như ví dụ ???
 226. Ẩn 1 ô trong excell nếu ô kia có dữ liệu
 227. Tạo giấy liên lạc.
 228. Truyền password từ VB6 vào Excel
 229. Tìm giá trị trả về ô khi click chuột
 230. Cập nhật dữ liệu sang file không mở
 231. Anh chi nao chỉnh sửa giúp em cái listbox này với.
 232. VBA trong Excel 2003 không chạy được trong Excel 2010
 233. so sánh 2 file excel có cùng cấu trúc
 234. Giúp chỉnh sửa code
 235. Nhờ dạy VBA bằng cách lọc những giá trị cột A nếu dương sẽ điền sang cột B
 236. Sắp xếp cột B theo cột A
 237. Giúp thực hiện nút Search trong 1 worksheet
 238. Làm thế nào để chống copy trong xls 2003
 239. Lập trình kết nối và soạn thảo tệp Excel qua mạng cùng A-Tools
 240. Tạo thuộc tính cho nút OK trong form
 241. Array & Listview tốc độ kinh hoàng ( 4s với 65500 dòng )!!!
 242. So sánh tên nhân viên trong 2 bảng du liệu access
 243. Hướng dẫn thêm nút điều khiển hàm
 244. Hướng dẫn tra cứu giá trị trong texbox có tồn tại trong cột không
 245. Tách 1 file n sheets thanh n files
 246. Tách 1 master excel file thành nhiều file với số dòng cố định
 247. Vấn đề sắp xếp hàng trong mảng
 248. So sánh hai File có cùng cấu trúc: Số Sheet, số dòng, số cột, tên sheet
 249. Trộn các ô theo điều kiện
 250. Định dạng số (#,###.00) cho textbox trong VBA