PDA

View Full Version : Các luật, nghị định, thông tưPages : [1] 2

 1. NĐ 110/2008/NĐ-CP & 111/2008/NĐ-CP-10/10/08 Quy định mức lương tối thiểu
 2. Thông tư, văn bản hướng dẫn v/v thực hiện nộp thuế TNCN 2009
 3. Các văn bản pháp qui về chế độ phụ cấp
 4. TT số 17/2009/TT-BTC-22/01/2009 của BTC: H/dẫn trích nộp KPCĐ
 5. CV 215/HD-BHXH-05/02/09 của BHXH-HCM v/v trích giữ lại 2%
 6. CV1134 LĐTBXH-LĐTL-13/04/2009 Hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc sau khi tham gia BHTN
 7. TT 176/2009/TT-BTC - 09/9/2009 h/dẫn v/v giảm thuế TNCN đ/v cá nhân làm việc tại KKT
 8. TT 177/2009/TT-BTC của BTC h/d x/đ TN chịu thuế đ/v CLTG của ~ nợ phải trả=ngoại tệ
 9. Nghị định của chính phủ số 76/2009/nđ-cp ngày 15 tháng 09 năm 2009
 10. Nghị định 97 & 98/2009/NĐ-CP-30/10/2009 qui định về mức lương tối thiểu từ 01/01/2010
 11. NĐ 95/2009 qui định niên hạn sử dụng xe ôtô
 12. Thông tư 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2009
 13. Thông tư số: 35 và 36/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng
 14. CV 4799/LĐTBXH-LĐTL-18/12/2009 về mức lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN
 15. Văn bản mới phát hành tháng 01/2010
 16. TT 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp
 17. Công văn 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009
 18. Văn bản mới phát hành tháng 02/2010
 19. CV 451/TCT-TNCN - 08/02/2010 của TCT h/dẫn V/v: Qtoán thuế TNCN 2009
 20. TT 20/2010/TT-BTC-05/02/2010 của BTC H/dẫn QT Thuế TNDN 2009
 21. Văn bản mới phát hành tháng 03/2010
 22. Thông tư số: 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009
 23. Văn bản mới phát hành tháng 04/2010
 24. Văn bản mới phát hành tháng 05/2010
 25. Văn bản mới phát hành tháng 06/2010
 26. Tổng hợp các văn bản hướng dẫn đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm
 27. Văn bản gia hạn nộp thuế TNDN 2010
 28. Văn bản mới phát hành tháng 07/2010
 29. Văn bản mới phát hành tháng 08/2010
 30. Văn bản mới phát hành tháng 09/2010
 31. Văn bản pháp luật trong quản lý đầu tư & quản lý chất lượng công trình xây dựng
 32. QĐ 2250/QĐ-BTC - 06/09/2010 công bố danh mục văn bản hết lực pháp luật
 33. Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
 34. Văn bản mới phát hành tháng 10/2010
 35. Văn bản mới phát hành tháng 11/2010
 36. Công văn 16988 /BTC - TCT ngày 14/12/2010 V/v tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh ng
 37. 5131/TCT-CS, 5132/TCT-CS - Chung quanh triển khai thực hiện ND 51 về hóa đơn
 38. CV3701/TCT-CS ngày 23/09/2010 của TCT-H/dẫn thu thuế môn bài 2011
 39. TT 106/2008/TT-BTC-17/11/08 của BTC H/dẫn khi chuyển DN 100% vốn NN thành CTy CP
 40. CV 5129/TCT-TVQT ngày 15/12/2010 V/v một số quy định về in, sử dụng hóa đơn
 41. TT244/2009/TT-BTC- 31/12/09 H/dẫn sửa đổi, bs Chế độ KTDN áp dụng cho QĐ15 hay QĐ48?
 42. CV 7070/CT-TTHT-02/11/2010 về CS Thuế TNCN và TNDN khi chi tiền điện thoại
 43. Tổng hợp các văn bản liên quan về hóa đơn (NĐ 51 & TT 153)
 44. Điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân
 45. CV 5221/TCT-CS ngày 23/12/2010 của Tổng cục Thuế h/dẫn xử lý việc chậm nộp tiền thuế
 46. Lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
 47. CV 16403/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính v/v h/dẫn t/hiện chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán
 48. Doanh nghiệp không phải khai thuế GTGT hằng tháng
 49. CV 339/TCT-CS - 25/01/2011 của TCT v/v h/d một số vướng mắc khi thực hiện TT 153
 50. CV 449/TCHQ-TXNK của TCHQ v/v thuế NK nguyên liệu, máy móc thuộc HĐ g/c bị hỏa hoạn
 51. CV 380/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chính sách thuế đối với dự án đầu tư
 52. CV 1177/BTC-CST của BTC v/v xử lý vướng mắc thực hiện NĐ 87/2010/NĐ-CP
 53. NĐ 10/2011/NĐ-CP của CP v/v s/đổi, b/sung một số điều của NĐ 141/2006/NĐ-CP-22/11/06
 54. QĐ 90/QĐ-LĐTBXH ngày 25/01/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 55. CV số 486 /TCT - TNCN V/v: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010.
 56. CV 518/TCT-CS ngày 14/2/2011 v/v quyết toán thuế TNDN năm 2010
 57. TT 18 /2011/TT-BTC- ngày 10/02/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC
 58. CV số:1933/BTC-TCT ngày 14/02/2011 về quyết toán thuế TNDN năm 2010
 59. CV 348/TCHQ-TXNK-21/01/2011- Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa NK và mức giá kèm theo
 60. TT28 /2011/TT-BTC-28/02/2011 h/dẫn thi hành 1 số điều của Luật Quản Lý Thuế
 61. Tổng hợp công văn hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn tự in
 62. TT số 34/2011- h/dẫn bổ sung chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá
 63. Tổng hợp văn bản hướng dẫn mục lục ngân sách Nhà nước
 64. TT 07/2011/TT-NHNN của NHNNVN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng
 65. CV4016/BTC-TCT v/v xử phạt vi phạm HC về h/đơn&sử dụng chữ viết&dấu phân cách chữ số
 66. Trợ cấp khó khăn cho 5 đối tượng có thu nhập thấp
 67. CV 4271/BTC-TCT ngày 01/4/2011 về việc thời hạn thông báo phát hành hóa đơn
 68. Mức lương tối thiểu chung, Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH & trợ cấp hàng tháng
 69. Cúp điện phải nghỉ làm, trả lương ra sao?
 70. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa
 71. Thông báo box: "Văn bản pháp luật"
 72. Nghị định 28/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2011
 73. TT 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/04/2011 hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp
 74. Thu nhập 5-8,3 triệu đồng/tháng có thể được miễn thuế TNCN
 75. Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011
 76. Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/04/2011
 77. Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
 78. CV 1616/BHXH-BT ngày 25/04/2011 của BHXH VN v/v chấn chỉnh công tác truy thu BHXH
 79. Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 xử phạt trong lĩnh vực kế toán
 80. Tổng hợp văn bản về thuế TNCN (Tra cứu bằng Excel)
 81. QĐ 1295/QĐ-BTC-30/05/2011 của BTC công bố tổ chức TV định giá bị đình chỉ có thời hạn
 82. QĐ 1296/QĐ-BTC-30/05/2011 của BTC v/v công bố tổ chức TV định giá bị loại ra
 83. CV 1706/LĐTBXH-LĐTL-31/05/2011 của Bộ Lao động TB&XH về nội quy lao động
 84. Công văn số 29-CV/TCTC-23/05/2011 V/v mạo danh Tổng Cục thuế và Tạp Chí Tài chính
 85. Tổng hợp văn bản hướng dẫn về chính sách thuế
 86. QĐ 29/2011/QĐ-TTg - 01/06/2011 (4 lĩnh vực hưởng lãi suất ưu đãi khi vay lại vốn ODA)
 87. Tổng hợp văn bản của Ngân hàng Nhà nước ban hành
 88. Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán
 89. QĐ 853/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất vay đ/v học sinh, sinh viên
 90. Thông báo 897/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2011 do Kho bạc Nhà nư
 91. Quyết định 842/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt “Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cô
 92. NĐ 43/2011/NĐ-CP-13/06/2011 v/v c/cấp t/tin và DV công trực tuyến trên trang (TTĐT)
 93. Thông tư 78/2011/TT-BTC: Thêm một số trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.
 94. TT60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA chế độ h/đơn,c/từ đ/với h/hoá NK lưu thông trên thị trường
 95. NĐ 47/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính
 96. NĐ 44/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007
 97. Nghị định 45/2011/NĐ-CP - 17/06/2011 Về lệ phí trước bạ
 98. NĐ46/2011 Sửa đổi, b/sung 1 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN
 99. Quy định chi tiết & h.dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thuế s/dụng đất phi nông nghiệp
 100. NĐ 54/2011/NĐ-CP-04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
 101. Quy định phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công viên chức công tác tại các cơ sở y tế
 102. NĐ 57/2011/NĐ-CP-07/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ
 103. Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011
 104. Tổng hợp các văn bản của ngành Hải Quan ban hành
 105. Thông tư số 104/2011/TT-BTC-12/07/2011 (Bù trừ lỗ PS do đầu tư ra nước ngoài)
 106. Luật tố tụng hành chính 2010
 107. TT 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011
 108. 86/2010/NĐ-CP-13/08/2010 Quy định về các hành vi vi phạm hành chính,hình thức xử phạt
 109. Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/07/2011 v/v ban hành Quy trình hoàn thuế
 110. Tổng hợp các văn bản liên quan Nghị quyết số 08/2011/QH13
 111. Từ 1/10, lương tối thiểu vùng tăng lên 1,4 triệu đến 2 triệu đồng/tháng
 112. Công văn số 2900/TCT-CS ngày 18/8/2011 V/v áp giá tính thuế theo bảng giá tính lệ phí
 113. Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011
 114. Nghị định 73/2011/NĐ-CP-24/08/2011 xử phạt VPHC về sử dụng năng lượng
 115. TT 125/2011/TT-BTC - 05/09/2011 của BTC v/v h/dẫn kế toán áp dụng đối với Cty Quản lỹ
 116. TT 128/2011/TT-BTC - 12/09/2011 Thuế GTGT, Thuế TNDN đ.v cơ sở y tế công lập
 117. Nghị định 85/2011/NĐ-CP - 20/09/2011 V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2006/NĐ-CP
 118. TT 23/2011/TT-BLĐTBXH h/dẫn t/hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 70/2011
 119. Công văn số 7156/CT-AC ngày 26/08/2011 V/v gửi báo cáo BC26/AC
 120. TB Khẩn 8607/CT-THNVDT tỷ lệ tính LPTB đ/với ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng
 121. TT liên tịch 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC - Hướng dẫn tính lương và phụ cấp ưu đãi
 122. QĐ 54/2011/QĐ-TTg Gia hạn nộp thuế cho DN sử dụng nhiều lao động năm 2011
 123. TT 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa theo QĐ48/2006
 124. NĐ 100/2011/NĐ-CP - 28/10/2011 quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện
 125. Nghị định 70/2011/NĐ-CP - August 22, 2011 (Tiếng Anh)
 126. Thông tư 153 bằng tiếng Anh
 127. NĐ 101/2011/NĐ-CP-04/11/2011 tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
 128. TT Liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC-11/11/2011 chi phí khám bệnh,...tai nạn giao thông
 129. TT 33/2011/TT-BLĐTBXH - 18/11/2011 chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 130. NĐ 106/2011/NĐ-CP quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 131. Thông tư số 170/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg
 132. Công văn 4171/LĐTBXH-LĐTL ngày 25/11/2011
 133. Thông tư 166/2011/TT-BTC - 17/11/2011
 134. TT 169/2011/TT-BTC xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế toán
 135. NĐ 109/2011/NĐ-CP Sửa đổi quy định xử phạt VPHC về quyền tác giả, quyền liên quan
 136. TT 154/2011/TT-BTC- 11/11/2011 giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho DN và cá nhân
 137. TT 179/2011/TT-BTC - 08/12/2011 Hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ
 138. NĐ 119/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cạnh tranh
 139. NĐ 120/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục HC quy định chi tiết Luật Thương mại
 140. QĐ 1518/QĐ-BHXH ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH
 141. NĐ 121/2011 - 27/12/2011 sửa đổi bổ sung 1 số điều NĐ 123/2008 h/dẫn Luật thuế GTGT
 142. NĐ 122/2011 - 27/12/2011 sửa đổi bổ sung 1 số điều NĐ 124/2008 h/dẫn Luật thuế TNDN
 143. CV 9299/VPCP ngày 29/12/2011 (DN nhỏ tiếp tục được mua hoá đơn đỏ)
 144. CV 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011
 145. Gia hạn nộp thuế TNDN Quý 1,2/2011 thêm 3 tháng cho DNNVV
 146. Công văn 347/TCT-CS ngày 04/2/2012 v/v quyết toán thuế TNDN năm 2011
 147. Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế TTDB
 148. Công văn 608/VPCP-KTTH ngày 04/02/2012 của Văn Phòng Chính Phủ về khoản lãi cho vay
 149. TTLT 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc
 150. Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT
 151. Lập,gửi "lại" tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I, II-2011 để được gia hạn
 152. Chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (TT 33/2012/TT-BTC)
 153. Các văn bản nghị định liên quan đến công tác lập dự toán công trình xây dựng
 154. Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung từ 1/5/2012
 155. TT 10/2012/TT-BLĐTBXH - 26/04/2012 h/dẫn mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng
 156. NQ 13/NQ-CP của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
 157. CV 6326/BTC-TCT tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6
 158. CV 1629/TCT-KK-16/5/2012 khai thuế GTGT được gia hạn theo NQ số 13/NQ-CP
 159. TT 83/2012/TT-BTC - 23/5/2012 hướng dẫn thực hiện miễn giảm, gia hạn thuế theo NQ 13
 160. TT 105/2012/TT-BTC v/v sửa đổi, bổ sung TT 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011
 161. CV 8465/BTC-CST Triển khai thực hiện NQ của Quốc hội về việc ban hành 1 số CS thuế
 162. Công văn 4323/CT-TTHT về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 163. Công văn số 2357/TCT-KK ngày 3/7/2012 v/v giới thiệu nội dung mới về đăng ký thuế.
 164. Hàng xuất khẩu quên phát hành Hóa đơn vẫn được xét hoàn thuế (cv số 2359/TCT-KK)
 165. CV 2435/TCT-TNCN - 09/7/2012 V/v Căng thẳng hoàn thuế của báo Tuổi Trẻ
 166. Tài sản tồn đọng tại thời điểm giải thể sẽ bị thu hồi thuế GTGT theo CV 2353/TCT-CS
 167. Thu nhập cho thuê nhà có được chia đôi? (2367/TCT-TNCN ngày 4/7/2012)
 168. Tiền lương trên HĐLĐ với người nước ngoài có được ghi bằng ngoại tệ ?
 169. TT 11/2012/TT-BTTTT - 17/7/2012 quy định Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm NK
 170. Hóa đơn ghi sai thuế suất, chỉ được phép điều chỉnh trước khi bị kiểm tra thuế
 171. Nghị định 60/2012/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết số 29/2012/QH13
 172. CV 2573/TCT-TNCN - MST cá nhân cấp 2012 được phép sử dụng cho hồ sơ hoàn thuế 2011
 173. CV 1999/TCT-CS - Lãi tiền gởi, chênh lệch tỷ giá có được hưởng ưu đãi thuế TNDN ?
 174. Thông tư 123 hướng dẫn thuế TNDN từ năm 2012
 175. CV số 2752/TCT-CS ngày 01/8/2012 v/v hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành
 176. Tổn thất xảy ra trước ngày 1/3/2012, thuế GTGT không được khấu trừ
 177. Văn bản BHXH (Mức đóng, thủ tục HC thuộc lĩnh vực lao động và BHXH,...)
 178. TT 121/2012/TT-BTC của BTC v/v quy định về quản trị Cty áp dụng cho các Cty đại chúng
 179. Lương tối thiểu 2013 dự kiến tăng thêm 500.000 - 700.000 đ/tháng
 180. Chế độ kế toán dành riêng cho Doanh nghiệp bảo hiểm
 181. Thông tư 129/2012/TT-BTC: Thi và cấp chứng chỉ Kiểm Toán Viên, chứng chỉ Hành kề Nghề
 182. CV 2967/TCT-CS - 17/8/2012 của TCT giới thiệu điểm mới TT 123/2012/TT-BTC về TNDN
 183. Hướng dẫn kê khai miễn, giảm thuế TNDN, TNCN, GTGT năm 2012
 184. Tăng thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh lên 10 năm
 185. Không tham gia BHTN, trợ cấp thôi việc vừa không được hạch toán vừa bị tính thuế TNCN
 186. Chi phí mua Phiếu ăn không cần Hóa đơn
 187. Chọn năm tài chính, phải bắt đầu từ các ngày đầu quý
 188. NĐ 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 NĐ 67/2011/NĐ-CP của Luật thuế BVMT
 189. QĐ 1297/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ ....
 190. CV số 6818/CT-TTHT ngày 7/9/2012 của Cục Thuế TP. HCM V/v khấu hao TSCĐ
 191. Công văn số 3367/TCT-TNCN ngày 24/9/2012 v/v chính sách thuế TNCN
 192. Danh mục khoáng sản làm VLXD cấm xuất khẩu (TT 04/2012/TT-BXD - 20/9/2012)
 193. CV 6194/CT-TTHT ngày 17/9/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về nội dung cuộc họp giao ban
 194. Công văn số 7272/CT-TTHT ngày 25/9/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về chi trợ cấp thôi việc
 195. CV 7041/CT-TTHT - 14/9/2012 Cục Thuế TP. HCM Về việc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
 196. Các văn bản liên quan tiền thuê đất
 197. TT 80/2012/TT-BTC - 22/5/2012 Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
 198. QĐ 2404/QĐ-BTC- 27/9/2012 Hoàn thuế GTGT
 199. Công văn số 2930/TCT-TNCN - 16/8/2012 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế thuế TNCN
 200. 23/2012/TT-BLĐTBXH-18/10/2012, sửa đổi một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm bắt buộc
 201. TT 175/2012/TT-BTC - Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng
 202. TT 180/2012/TT-BTC - 24/10/2012 h/dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm
 203. CV 7329/CT-TTHT ngày 27/9/2012 Hạch toán hàng bị tổn thất,xuất hàng mẫu gửi trưng bày
 204. Không có MST cá nhân, không được lập cam kết thu nhập thấp ?
 205. Quy định mới về hạch toán chênh lệch tỷ giá
 206. Sửa tội danh hình sự đối với hành vi mua bán hóa đơn khống
 207. Cho vay không tính lãi, doanh nghiệp phải tự ấn định khoản "lãi tiền vay"
 208. Công văn số 3899/TCT-CS - 7/11/2012 xử lý quyết toán doanh nghiệp giải thể.
 209. Báo cáo thuế không do Người ĐDPL ký, phải nộp kèm Giấy ủy quyền
 210. Xác định và tính thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay theo thời điểm phát sinh
 211. Mất hóa đơn thu cước điện thoại, xử lý như thế nào? (3985/TCT-DNL ngày 9/11/2012)
 212. Hóa đơn trùng số nhưng khác ký hiệu vẫn được xem là hợp lệ (CV 4055/TCT-CS-14/11/2012
 213. Cách đóng dấu treo và dấu giáp lai (CV 6550/TCHQ-VP - 21/11/2012)
 214. Lịch nghỉ lễ, tết năm 2013 (CV 9570/VPCP-KGVX ngày 23/11/2012 )
 215. Chi phí được trừ (7894/CT-TTHT của Cục thuế TP.HCM ngày 14/10/2012)
 216. Thanh toán qua ngân hàng khấu trừ VAT (CV 8580/CT-TTHT - 7/11/2012)
 217. Bổ sung một số quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp (NĐ 100/2012/NĐ-CP - 21/11/2012)
 218. CV 4064/TCT-CS-15/11/2012 V/v gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC
 219. Nghị định số 101/2012/NĐ-CP- 22/11/2012 Về việc thanh toán không dùng tiền mặt
 220. Xuất linh kiện cho SP đang BH, sdụng Hóa đơn hay Phiếu X. kho? (9046/CT-TTHT-21/11/12
 221. Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013 (103/2012/NĐ-CP-04/12/2012)
 222. 9 bộ luật mới nhất vừa được ban hành
 223. TT 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 mức lương tối thiểu vùng
 224. TT 199 /2012/TT-BTC Hướng dẫn lựa chọn lại phương án hưởng ưu đãi thuế do cam kết WTO
 225. Ebook Thuế Phiên bản 2013
 226. Không có MST, cá nhân vẫn được lập Cam kết 23/CK-TNCN bằng số CNMD
 227. Một số điểm sửa đổi cần lưu ý về luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung.
 228. Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thao gỡ khó khăn
 229. CV 187/TCT- TNCN - 15/01/2013 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2012
 230. Tổng hợp các văn bản Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 231. TT 05/2013/TT-BTC- 9/1/2013 hướng dẫn chế độ TC đ/v TCTD, CN ngân hàng nước ngoài
 232. Công văn số 10096/CT-TTHT ngày 25/12/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế TNCN
 233. TT 06/2013/TT-BTC - 09/01/2013 chế độ tài chính đ/v tổ chức TC vi mô
 234. Quyết định 07/2013/QĐ-TTg và 08/2013/QĐ-TTg chế độ tài chính của NHNNVN
 235. TT 01/2013/TT-BKHĐT - 21/01/2013 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 236. TT 04/2011/TT-BKHĐT - Biểu mẫu báo cáo thống kê
 237. Công văn số 440/TCT-CS - 31/1/2013 của TTC Trả lời một số câu hỏi về chi phí hợp lý
 238. Thông tư số 16/2013/TT-BTC và Nghị Quyết 02/NQ-CP- 7/1/2013
 239. NĐ 17/2013/NĐ-CP-19/02/2013 chế độ tiền lương đối với CB, CC, VC và LLVT
 240. ND 15/2013-06/02/2013 và QĐ 172/QĐ-BXD ngày 06/02/2013 (Xây dựng)
 241. TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ
 242. CV 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản
 243. Công văn số 1263/TCT-KK ngày 18/4/2013 của Tổng cục thuế V/v chính sách thuế môn bài
 244. NĐ 46/2013/NĐ-CP-10/05/2013: Quy định chi tiết về tranh chấp lao động
 245. NĐ 45/2013/NĐ-CP-10/05/2013: Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,...
 246. NĐ 44/2013/NĐ-CP-10/05/2013: Quy định chi tiết về hợp đồng lao động
 247. NĐ 43/2013/NĐ-CP-10/05/2013 : Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn
 248. Nghị định 51/2013/NĐ-CP : về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng
 249. Nghị định 50/2013/NĐ-CP : quản lý lao động, tiền lương,thưởng đối với người lao động
 250. Nghị định 49/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết về tiền lương