PDA

View Full Version : Hướng dẫn sử dụng các hàm trong ExcelPages : [1] 2 3 4 5

 1. Các câu hỏi về hàm COUNTIF
 2. Các câu hỏi về hàm SUMIF
 3. Các thắc mắc về Ma trận và công thức tính Ma trận trong Excel
 4. Các câu hỏi về Hàm Index và Match
 5. Cách sử dụng hàm HLOOKUP
 6. Tra Cứu Hàm Excel
 7. Làm tròn số trong Excel
 8. Mục lục: "Công thức và hàm trong Excel 2007"
 9. Tạo dãy số bát quái
 10. Đếm trong EXCEL
 11. Mình hỏi về hàm MATCH.
 12. Nhờ giải thích về hàm ISNA
 13. Nhờ giải thích về hàm OFFSET
 14. Hàm đếm trong Excel
 15. Nhờ giúp đỡ công thức Sumproduct
 16. Công thức tính lãi vay
 17. hỏi về dấu * trong công thức
 18. Hỏi về công thức tìm số bé thứ nhì
 19. Hỏi về hàm thống kê
 20. Không dùng được hàm Count
 21. tinh tông có điều kiện
 22. Đếm các giá trị thỏa mãn sau khi autofil
 23. các anh chỉ dạy hàm nào tham chiếu như thế này không
 24. Muốn tạo 1 cell hiện số thứ tự tự động mà không được.
 25. Tính tiền điện tiêu thụ theo giá luỹ tiến
 26. có cách nào dùng Dmax, Dmin, ...và nhiều hàm khác mà không cần phải lập vùng ĐK?
 27. Cho mình hỏi về các hàm trong cơ sở dữ liệu.
 28. Tính tổng có điều kiện
 29. Hàm tính tổng với nhiều điều kiện kết hợp
 30. Bài tập trắc nghiệm với các hàm if, or và and
 31. Giải thích dùm mình dấu * và dấu {} trong công thức
 32. Hàm không tự động tính
 33. Hàm IRR báo lỗi NUM! Cách khắc phục?
 34. công thức này đúng hay sai? tại sao không cho ra kết quả ban đầu?
 35. hỏi về công thức mảng
 36. Xin hỏi công thức offset lấy ô chứa ký tự cuối cùng trong cột
 37. Hỏi công thức đổi độ phút sang radian
 38. Giúp em hàm if lồng hàm Left với
 39. giúp làm công thức thêm số vào ô tính
 40. công thức đếm
 41. Sử dụng công thức nào hiệu quả nhất!
 42. giúp tôi về hàm rank với....
 43. Cách dùng hàm RANK để thứ hạng được chạy liên tục, không mất số nào?
 44. Tính tổng với 2 điều kiện chặn
 45. Cách dùng hàm cơ sở dữ liệu trong ecxel như thế nào?
 46. Hỏi về công thức tính trung bình ???
 47. Công thức tính tổng các tài khoản phát sinh
 48. Làm sao để tính tổng khi có hơn 1 điều kiện???
 49. Vui lòng chỉ dẫn sử dụng công thức nào để tính cho bài toán này
 50. Hỏi hàm chuyển cột thành dòng, dòng thành cột
 51. Đếm dữ liệu trùng nhau
 52. dấu phảy trong cú pháp
 53. Xin giúp tìm hàm tương tự Sumproduct
 54. Cách đổi tên hàm
 55. Báo lỗi #REF trong excel
 56. Giúp đếm có điều kiện
 57. Công thức chọn một Ô ra nhiều ô khác liên quan
 58. Tính trung bình có điều kiện
 59. So sánh hai cell
 60. Cho hỏi về hàm DATEDIF
 61. Ghép kí tự vào hàm đã có
 62. Hỏi về đánh số thứ tự khi autofilter!
 63. Tìm Hàm Trong excel
 64. Theo dõi xuất nhập tồn bằng Excel
 65. Vui lòng giải thích thêm Hàm POWER()
 66. Chuyển cột thành dòng!
 67. giúp làm công thức tính max, min?
 68. Link hai file vào trong một sheet
 69. Tính tổng nhiều điều kiện trong Excel
 70. Xin giúp đỡ về liên kết cho bảng chấm công, bảng lương
 71. giúp mình tính đơn giá bán hàng
 72. Công thức liên kết tuyệt đối và tương đối?
 73. Em cần tính doanh thu hàng tháng cho từng nhân viên mà chưa tìm được cách nào cả?
 74. Cách ẩn số trong ô băng Format->Custom
 75. Tổng hợp số liệu theo tỉnh và theo mã như thế nào
 76. Giúp đỡ sử dụng hàm thích hợp
 77. Ghi lại Thời gian nhập Liệu
 78. Hàm ISNA và hàm ISERROR có giống nhau?
 79. Nhờ giúp đỡ cộng dữ liệu trong các cell có đánh dấu mầu
 80. Giải thích: Công thức Data Validation?
 81. Hide auto
 82. Giúp e hàm tinh lớn,nhỏ,trung bình với
 83. Hỏi cách giải bài toán 1 phương trình nhiều ẩn??
 84. Đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau.
 85. Giúp cho hàm xếp loại học sinh với
 86. Xin giúp e hàm counif
 87. cộng các ô có lỗi
 88. Hướng dẫn cách hiển thị màu!
 89. Tìm vị trí của 1 đối tượng trong 1 vùng
 90. Định dạng bảng cần in trong excel
 91. lại đề tài xếp loại
 92. Hàm không có dấu phảy ","
 93. không tính được tổng
 94. Cập nhật dữ liệu công nợ
 95. Cách tạo file về hàm dò tìm trong Excel
 96. Tách và gộp sản phẩm theo loại
 97. Làm sao để định trước nội dung của một cột excel?
 98. Nhờ chỉ giúp cách tạo công thức
 99. Nhờ giải thích cú pháp hàm EMBED
 100. Hỏi về Dmin, Dmax?
 101. Có cách nào chèn nhanh hàm không?
 102. Sử dụng hàm Rand ()
 103. Giải Quyết Bài Toán Nhập Dữ Liệu Vào File Excel
 104. Xin giúp đỡ về hàm Dsum
 105. Hỏi về hàm DAVERAGE
 106. Đổi màu điểm khi điểm đạt
 107. Hỏi về hàm đếm, hàm ngày tháng....
 108. Chia danh sách phòng thi
 109. Hàm liệt kê tên những người cùng điểm thị.
 110. Cách đặt công thức tính thành tiền sau chiết khấu
 111. tô màu các ô không đạt năng chỉ tiêu
 112. em muốn làm barcode
 113. Công thức Tự động điền thông tin vào bảng
 114. Hỏi về hàm PROPER
 115. Em làm sai hàm sumproduct ở chỗ nào?
 116. làm mã vạch
 117. Đưa dữ liệu từ data con lên data tổng hợp
 118. Cell đổi màu tự động khi dữ liệu được nhập ở một cell khác trong Excel 2007.
 119. các bạn giúp mình tính học bổng của bài này
 120. giúp mình hàm dcount
 121. Xin giúp Hàm đếm!
 122. chuyển dữ liệu từ form chính sang phụ lục
 123. Tính điểm có điều kiện
 124. Dùng hàm nào để dò tìm dữ liệu trùng?
 125. Dùng hàm gì để thống kê số số chẵn, số số lẻ, số lần lặp, ...
 126. Giúp tính tổng dùm
 127. hướng dẫn dùm cách lấy số trong này
 128. Sắp xếp 3 loại tốt, khá, trung bình trong bảng tổng hợp
 129. Tô màu cho các ô có chứa dữ liệu
 130. Lọc dữ liệu trùng
 131. Tìm ô đã được tô màu
 132. Tìm số lớn nhất có điều kiện
 133. công cụ conditional fomarting
 134. Em muốn chèn thêm kí tự vào cột .xin giúp em
 135. Hàm tìm kiếm tính tổng
 136. Hàm tính ngày ký hợp đồng
 137. cách sử dụng các hàm trong excel 2007
 138. Hàm TYPE, MATCH, OFSET?
 139. Có cách nào xem công thức
 140. Lấy giá trị lớn nhất có điều kiện
 141. Tạo listbook
 142. Nhờ lập hàm giúp mình
 143. Các công thức bị lỗi khi dùng Unikey
 144. Hỏi về cách tính dự vào hàng và cột
 145. đặt tên cho vùng làm việc
 146. sắp xếp dữ liệu
 147. Lây dữ liệu từ một danh sách
 148. Nghĩa của dấu <>
 149. Tính tháng trong excell
 150. Lọc dữ liệu không theo qui tắc nào
 151. Thống kê vận chuyển
 152. Gán giá trị cho 1 chuỗi
 153. Bạn nào có bài tập về hàm SumProduct, xin gởi lên cho mọi người tham khảo nhé!
 154. Giúp mình về các hàm ke toán với
 155. Cách tính phép năm
 156. Bảng Chấm Công
 157. Hỏi công thức tính bình quân có điều kiện
 158. Sử dụng PivotTable lần 2 trên cùng 1 Bảng cơ sở dữ liệu
 159. tính tổng các số âm và các số âm trong ma trận
 160. làm 1 sheet tổng hợp
 161. Lọc dữ liệu sang sheet khác.???
 162. Xin giúp đỡ về lọc những số xuất hiện
 163. Hỏi về cách tô màu con trỏ
 164. Count & so sánh từ 2 cell
 165. Em muốn hỏi cách tự động tạo dòng cột
 166. Phiền các anh chị chỉ giùm em lỗi sai khi sử dụng bảng table
 167. Cộng nhiều điều kiện
 168. Lập công thức cho 1 sp nhưng nhiều giá
 169. Cách tạo 1 mảng với các yếu tố đã biết.
 170. Lọc số trùng nhau
 171. Tính số công, tiền lương
 172. Các ký tự đặc biệt trong công thức
 173. Nhờ xem hộ lỗi khi nhập hàm COUNTIFS trong Excel 2007
 174. Giải pháp lọc địa chỉ email
 175. Xin giúp cách tìm và lọc dữ liệu!
 176. Dùng hàm gì để tính thu, chi theo loại tiền ?
 177. Hỏi về hàm if và and kết hợp
 178. Hàm để Thống kê hàng
 179. Xắp xếp danh sách khách hàng vay vốn theo địa chỉ
 180. Giúp đỡ lọc dữ liệu
 181. làm thế nào để chọn 1 vài số trong 1 dãy số
 182. Mong giúp đỡ (Tự động đưa mã SP lên bảng tổng hợp)
 183. Tìm ô tham chiếu thoả mãn điều kiện nhất định
 184. Nhờ các bạn giúp tổng hợp vật tư theo công trình
 185. Tính lại Nhu cầu
 186. giúp em lập công thức tình tồn cuối ký với
 187. Dùng hàm thế nào để kết nối dl ?
 188. Tính trung bình các giá trị có điều kiện
 189. Công thức Sumproduct sai ở đâu?
 190. Kính nhờ các anh chỉ chỉ dùm lỗi sai trong sử dụng bảng tables
 191. Hỏi về vấn đề làm tròn số
 192. Tính tổng nhiều sheet khi thỏa mãn 'n' điều kiện
 193. Vui lòng chuyển hộ từ text sang number.
 194. Bảng theo deo đơn đặt hàng
 195. Xin hỏi cách tách số từ một chuỗi
 196. thêm đơn vị phía sau số
 197. biểu thống kê phổ cập
 198. Nhờ lọc dùm các số liệu
 199. lấy tỷ giá lien ngân hàng usd/vnd của ngày hiện tại
 200. Em nên dùng SUMPRODUCT hay phải dùng VBA trong trường hợp tính tổng này ạh!
 201. lấy đơn giá mới từ ngay 01/12/09
 202. tính tổng số lượng có điều kiện
 203. Lọc danh sách để nhập liệu
 204. Tạo list.
 205. Hướng dẫn em trích lọc dữ liệu
 206. Font chữ Excell bi đậm
 207. Cần ACE giúp đỡ về hàm gom dữ liệu(Đã thêm file)
 208. SUMIF không ổn(tiếp mục nhờ gom dữ liệu)
 209. cách gán công thức chứa function trong vba
 210. Giúp Tìm kiếm trùng tên đưa giá trị thay thế vào
 211. tạo giao diện (các nút đóng mở sheet)
 212. Công thức tối ưu cho tính tổng có điều kiện?
 213. Hàm dò tìm có nhiều điều kiện
 214. Cú pháp hàm Offset
 215. Tạo bảng chấm công
 216. Hàm Countif và định dạng dấu chấm, phẩy trong Control Panel
 217. xin giúp đỡ hàm tìm kiếm
 218. tim thanh cong cụ excel
 219. Có dấu ngoặc đơn nếu số Âm
 220. Hàm PMT
 221. Soạn thảo trong excel
 222. Dùng ham Sumif để tính
 223. Nhờ anh em chỉ bảo giúp excel bị chạy chậm
 224. Phân biệt hàm Dcount và countif
 225. Tính tổng sản lượng theo điều kiện
 226. Nhờ giúp đỡ về hàm tham chiếu và lọc dữ liệu!
 227. Tính tổng số liệu tất cả các sheet có trong workbook?
 228. Hỏi hàm cắt bớt ký tự
 229. Nhờ anh em chỉ giúp: đối chiếu các dữ liệu, chuyển màu nếu dữ liệu không khớp, link
 230. chuyển đổi số sang chữ
 231. Lấy TK cấp I trong sô TK chi tiết
 232. lấy số công văn tự động
 233. Tìm kiếm và trích dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau
 234. Giúp em đánh dấu dữ liệu trùng trong 2 sweet..
 235. Hàm PROPER bị lỗi gì ! xin cách khắc phục
 236. Bôi màu dữ liệu trùng giữa 2 sheet
 237. Tính Tổ hợp bằng Excel
 238. hỏi về màu mặc định tương ứng mỗi chữ hoặc số tương ứng
 239. Hỏi về cách tính có nhiều điều kiện !
 240. Giúp xử lý Tính tổng lượng vật tư xuất cho từng công trình
 241. định dạng coppy
 242. Gán 1 hay nhiều kí tự cho 1 giá trị
 243. giúp em tạo hàm số dư của phép chia
 244. Cộng 2 dãy số trong cùng 1 ô !
 245. Bỏ trống nếu dãy muốn tính tổng có 1 hoặc hơn 1 ô trống !
 246. giúp em tạo màu nổi ở khung làm việc
 247. Làm sao để khóa các hàm đã viết
 248. Mình cần 1 hàm cắt bớt 1 ký tự trong excel.
 249. Xin giúp đỡ về hàm DSUM
 250. Mong được hướng dẫn SUM có điều kiện