PDA

View Full Version : Hướng dẫn sử dụng các hàm trong ExcelPages : [1] 2 3 4 5

 1. Các câu hỏi về hàm dò tìm dữ liệu (Lookup, Vlookup, Hlookup...)
 2. Các câu hỏi về hàm COUNTIF
 3. Các câu hỏi về hàm SUMIF
 4. Các thắc mắc về Ma trận và công thức tính Ma trận trong Excel
 5. Các câu hỏi về Hàm Index và Match
 6. Cách sử dụng hàm HLOOKUP
 7. Tra Cứu Hàm Excel
 8. Làm tròn số trong Excel
 9. Mục lục: "Công thức và hàm trong Excel 2007"
 10. Tạo dãy số bát quái
 11. Đếm trong EXCEL
 12. Mình hỏi về hàm MATCH.
 13. Nhờ giải thích về hàm ISNA
 14. Nhờ giải thích về hàm OFFSET
 15. Hàm đếm trong Excel
 16. Nhờ giúp đỡ công thức Sumproduct
 17. Công thức tính lãi vay
 18. hỏi về dấu * trong công thức
 19. Hỏi về công thức tìm số bé thứ nhì
 20. Hỏi về hàm thống kê
 21. Không dùng được hàm Count
 22. tinh tông có điều kiện
 23. Đếm các giá trị thỏa mãn sau khi autofil
 24. các anh chỉ dạy hàm nào tham chiếu như thế này không
 25. Muốn tạo 1 cell hiện số thứ tự tự động mà không được.
 26. Tính tiền điện tiêu thụ theo giá luỹ tiến
 27. có cách nào dùng Dmax, Dmin, ...và nhiều hàm khác mà không cần phải lập vùng ĐK?
 28. Cho mình hỏi về các hàm trong cơ sở dữ liệu.
 29. Tính tổng có điều kiện
 30. Hàm tính tổng với nhiều điều kiện kết hợp
 31. Bài tập trắc nghiệm với các hàm if, or và and
 32. Giải thích dùm mình dấu * và dấu {} trong công thức
 33. Hàm không tự động tính
 34. Hàm IRR báo lỗi NUM! Cách khắc phục?
 35. công thức này đúng hay sai? tại sao không cho ra kết quả ban đầu?
 36. hỏi về công thức mảng
 37. Xin hỏi công thức offset lấy ô chứa ký tự cuối cùng trong cột
 38. Hỏi công thức đổi độ phút sang radian
 39. Giúp em hàm if lồng hàm Left với
 40. giúp làm công thức thêm số vào ô tính
 41. công thức đếm
 42. Sử dụng công thức nào hiệu quả nhất!
 43. giúp tôi về hàm rank với....
 44. Cách dùng hàm RANK để thứ hạng được chạy liên tục, không mất số nào?
 45. Tính tổng với 2 điều kiện chặn
 46. Cách dùng hàm cơ sở dữ liệu trong ecxel như thế nào?
 47. Hỏi về công thức tính trung bình ???
 48. Công thức tính tổng các tài khoản phát sinh
 49. Làm sao để tính tổng khi có hơn 1 điều kiện???
 50. Vui lòng chỉ dẫn sử dụng công thức nào để tính cho bài toán này
 51. Hỏi hàm chuyển cột thành dòng, dòng thành cột
 52. Đếm dữ liệu trùng nhau
 53. dấu phảy trong cú pháp
 54. Xin giúp tìm hàm tương tự Sumproduct
 55. Cách đổi tên hàm
 56. Báo lỗi #REF trong excel
 57. Giúp đếm có điều kiện
 58. Công thức chọn một Ô ra nhiều ô khác liên quan
 59. Tính trung bình có điều kiện
 60. So sánh hai cell
 61. Cho hỏi về hàm DATEDIF
 62. Ghép kí tự vào hàm đã có
 63. Hỏi về đánh số thứ tự khi autofilter!
 64. Tìm Hàm Trong excel
 65. Theo dõi xuất nhập tồn bằng Excel
 66. Vui lòng giải thích thêm Hàm POWER()
 67. Chuyển cột thành dòng!
 68. giúp làm công thức tính max, min?
 69. Link hai file vào trong một sheet
 70. Tính tổng nhiều điều kiện trong Excel
 71. Xin giúp đỡ về liên kết cho bảng chấm công, bảng lương
 72. giúp mình tính đơn giá bán hàng
 73. Công thức liên kết tuyệt đối và tương đối?
 74. Em cần tính doanh thu hàng tháng cho từng nhân viên mà chưa tìm được cách nào cả?
 75. Cách ẩn số trong ô băng Format->Custom
 76. Tổng hợp số liệu theo tỉnh và theo mã như thế nào
 77. Giúp đỡ sử dụng hàm thích hợp
 78. Ghi lại Thời gian nhập Liệu
 79. Hàm ISNA và hàm ISERROR có giống nhau?
 80. Nhờ giúp đỡ cộng dữ liệu trong các cell có đánh dấu mầu
 81. Giải thích: Công thức Data Validation?
 82. Hide auto
 83. Giúp e hàm tinh lớn,nhỏ,trung bình với
 84. Hỏi cách giải bài toán 1 phương trình nhiều ẩn??
 85. Đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau.
 86. Giúp cho hàm xếp loại học sinh với
 87. Xin giúp e hàm counif
 88. cộng các ô có lỗi
 89. Hướng dẫn cách hiển thị màu!
 90. Tìm vị trí của 1 đối tượng trong 1 vùng
 91. Định dạng bảng cần in trong excel
 92. lại đề tài xếp loại
 93. Hàm không có dấu phảy ","
 94. không tính được tổng
 95. Cập nhật dữ liệu công nợ
 96. Cách tạo file về hàm dò tìm trong Excel
 97. Tách và gộp sản phẩm theo loại
 98. Làm sao để định trước nội dung của một cột excel?
 99. Nhờ chỉ giúp cách tạo công thức
 100. Nhờ giải thích cú pháp hàm EMBED
 101. Hỏi về Dmin, Dmax?
 102. Có cách nào chèn nhanh hàm không?
 103. Sử dụng hàm Rand ()
 104. Giải Quyết Bài Toán Nhập Dữ Liệu Vào File Excel
 105. Xin giúp đỡ về hàm Dsum
 106. Hỏi về hàm DAVERAGE
 107. Đổi màu điểm khi điểm đạt
 108. Hỏi về hàm đếm, hàm ngày tháng....
 109. Chia danh sách phòng thi
 110. Hàm liệt kê tên những người cùng điểm thị.
 111. Cách đặt công thức tính thành tiền sau chiết khấu
 112. tô màu các ô không đạt năng chỉ tiêu
 113. em muốn làm barcode
 114. Công thức Tự động điền thông tin vào bảng
 115. Hỏi về hàm PROPER
 116. Em làm sai hàm sumproduct ở chỗ nào?
 117. làm mã vạch
 118. Đưa dữ liệu từ data con lên data tổng hợp
 119. Cell đổi màu tự động khi dữ liệu được nhập ở một cell khác trong Excel 2007.
 120. các bạn giúp mình tính học bổng của bài này
 121. giúp mình hàm dcount
 122. Xin giúp Hàm đếm!
 123. chuyển dữ liệu từ form chính sang phụ lục
 124. Tính điểm có điều kiện
 125. Dùng hàm nào để dò tìm dữ liệu trùng?
 126. Dùng hàm gì để thống kê số số chẵn, số số lẻ, số lần lặp, ...
 127. Giúp tính tổng dùm
 128. hướng dẫn dùm cách lấy số trong này
 129. Sắp xếp 3 loại tốt, khá, trung bình trong bảng tổng hợp
 130. Tô màu cho các ô có chứa dữ liệu
 131. Lọc dữ liệu trùng
 132. Tìm ô đã được tô màu
 133. Tìm số lớn nhất có điều kiện
 134. công cụ conditional fomarting
 135. Em muốn chèn thêm kí tự vào cột .xin giúp em
 136. Hàm tìm kiếm tính tổng
 137. Hàm tính ngày ký hợp đồng
 138. cách sử dụng các hàm trong excel 2007
 139. Hàm TYPE, MATCH, OFSET?
 140. Có cách nào xem công thức
 141. Lấy giá trị lớn nhất có điều kiện
 142. Tạo listbook
 143. Nhờ lập hàm giúp mình
 144. Các công thức bị lỗi khi dùng Unikey
 145. Hỏi về cách tính dự vào hàng và cột
 146. đặt tên cho vùng làm việc
 147. sắp xếp dữ liệu
 148. Lây dữ liệu từ một danh sách
 149. Nghĩa của dấu <>
 150. Tính tháng trong excell
 151. Lọc dữ liệu không theo qui tắc nào
 152. Thống kê vận chuyển
 153. Gán giá trị cho 1 chuỗi
 154. Bạn nào có bài tập về hàm SumProduct, xin gởi lên cho mọi người tham khảo nhé!
 155. Giúp mình về các hàm ke toán với
 156. Cách tính phép năm
 157. Bảng Chấm Công
 158. Hỏi công thức tính bình quân có điều kiện
 159. Sử dụng PivotTable lần 2 trên cùng 1 Bảng cơ sở dữ liệu
 160. tính tổng các số âm và các số âm trong ma trận
 161. làm 1 sheet tổng hợp
 162. Lọc dữ liệu sang sheet khác.???
 163. Xin giúp đỡ về lọc những số xuất hiện
 164. Hỏi về cách tô màu con trỏ
 165. Count & so sánh từ 2 cell
 166. Em muốn hỏi cách tự động tạo dòng cột
 167. Phiền các anh chị chỉ giùm em lỗi sai khi sử dụng bảng table
 168. Cộng nhiều điều kiện
 169. Lập công thức cho 1 sp nhưng nhiều giá
 170. Cách tạo 1 mảng với các yếu tố đã biết.
 171. Lọc số trùng nhau
 172. Tính số công, tiền lương
 173. Các ký tự đặc biệt trong công thức
 174. Nhờ xem hộ lỗi khi nhập hàm COUNTIFS trong Excel 2007
 175. Giải pháp lọc địa chỉ email
 176. Xin giúp cách tìm và lọc dữ liệu!
 177. Dùng hàm gì để tính thu, chi theo loại tiền ?
 178. Hỏi về hàm if và and kết hợp
 179. Hàm để Thống kê hàng
 180. Xắp xếp danh sách khách hàng vay vốn theo địa chỉ
 181. Giúp đỡ lọc dữ liệu
 182. làm thế nào để chọn 1 vài số trong 1 dãy số
 183. Mong giúp đỡ (Tự động đưa mã SP lên bảng tổng hợp)
 184. Tìm ô tham chiếu thoả mãn điều kiện nhất định
 185. Nhờ các bạn giúp tổng hợp vật tư theo công trình
 186. Tính lại Nhu cầu
 187. giúp em lập công thức tình tồn cuối ký với
 188. Dùng hàm thế nào để kết nối dl ?
 189. Tính trung bình các giá trị có điều kiện
 190. Công thức Sumproduct sai ở đâu?
 191. Kính nhờ các anh chỉ chỉ dùm lỗi sai trong sử dụng bảng tables
 192. Hỏi về vấn đề làm tròn số
 193. Tính tổng nhiều sheet khi thỏa mãn 'n' điều kiện
 194. Vui lòng chuyển hộ từ text sang number.
 195. Bảng theo deo đơn đặt hàng
 196. Xin hỏi cách tách số từ một chuỗi
 197. thêm đơn vị phía sau số
 198. biểu thống kê phổ cập
 199. Nhờ lọc dùm các số liệu
 200. lấy tỷ giá lien ngân hàng usd/vnd của ngày hiện tại
 201. Em nên dùng SUMPRODUCT hay phải dùng VBA trong trường hợp tính tổng này ạh!
 202. lấy đơn giá mới từ ngay 01/12/09
 203. tính tổng số lượng có điều kiện
 204. Lọc danh sách để nhập liệu
 205. Tạo list.
 206. Hướng dẫn em trích lọc dữ liệu
 207. Font chữ Excell bi đậm
 208. Cần ACE giúp đỡ về hàm gom dữ liệu(Đã thêm file)
 209. SUMIF không ổn(tiếp mục nhờ gom dữ liệu)
 210. cách gán công thức chứa function trong vba
 211. Giúp Tìm kiếm trùng tên đưa giá trị thay thế vào
 212. tạo giao diện (các nút đóng mở sheet)
 213. Công thức tối ưu cho tính tổng có điều kiện?
 214. Hàm dò tìm có nhiều điều kiện
 215. Cú pháp hàm Offset
 216. Tạo bảng chấm công
 217. Hàm Countif và định dạng dấu chấm, phẩy trong Control Panel
 218. xin giúp đỡ hàm tìm kiếm
 219. tim thanh cong cụ excel
 220. Có dấu ngoặc đơn nếu số Âm
 221. Hàm PMT
 222. Soạn thảo trong excel
 223. Dùng hàm Sumif để tính
 224. Nhờ anh em chỉ bảo giúp excel bị chạy chậm
 225. Phân biệt hàm Dcount và countif
 226. Tính tổng sản lượng theo điều kiện
 227. Nhờ giúp đỡ về hàm tham chiếu và lọc dữ liệu!
 228. Tính tổng số liệu tất cả các sheet có trong workbook?
 229. Hỏi hàm cắt bớt ký tự
 230. Nhờ anh em chỉ giúp: đối chiếu các dữ liệu, chuyển màu nếu dữ liệu không khớp, link
 231. chuyển đổi số sang chữ
 232. Lấy TK cấp I trong sô TK chi tiết
 233. lấy số công văn tự động
 234. Tìm kiếm và trích dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau
 235. Giúp em đánh dấu dữ liệu trùng trong 2 sweet..
 236. Hàm PROPER bị lỗi gì ! xin cách khắc phục
 237. Bôi màu dữ liệu trùng giữa 2 sheet
 238. Tính Tổ hợp bằng Excel
 239. hỏi về màu mặc định tương ứng mỗi chữ hoặc số tương ứng
 240. Hỏi về cách tính có nhiều điều kiện !
 241. Giúp xử lý Tính tổng lượng vật tư xuất cho từng công trình
 242. định dạng coppy
 243. Gán 1 hay nhiều kí tự cho 1 giá trị
 244. giúp em tạo hàm số dư của phép chia
 245. Cộng 2 dãy số trong cùng 1 ô !
 246. Bỏ trống nếu dãy muốn tính tổng có 1 hoặc hơn 1 ô trống !
 247. giúp em tạo màu nổi ở khung làm việc
 248. Làm sao để khóa các hàm đã viết
 249. Mình cần 1 hàm cắt bớt 1 ký tự trong excel.
 250. Xin giúp đỡ về hàm DSUM