Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

TT 18 /2011/TT-BTC- ngày 10/02/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC

Thảo luận trong 'Các luật, nghị định, thông tư' bắt đầu bởi Người Đưa Tin, 19 Tháng hai 2011.

 1. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  [​IMG]


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
  BỘ TÀI CHÍNH
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
  ---------------------
  ----------------------------
  Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2011​
  Số: 18 /2011/TT-BTC

  THÔNG TƯ
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
  số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
  ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi
  hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp


  • Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008;

   [*]Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

   [*]Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

   [*]Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

   [*]Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2225/VPCP-KTTH ngày 9/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ,

   [*]Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:


  [​IMG]

  Tải file tại đây

  Vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản khi áp dụng.

  Chân thành cám ơn Thầy Vũ Đức Hiển, chuyên viên Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp chia sẻ văn bản này cho cộng động
   

  Các file đính kèm:

  • TT 18.rar
   Kích thước:
   28.5 KB
   Đọc:
   1,590

Chia sẻ trang này