Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

Tổng hợp văn bản hướng dẫn về chính sách thuế

Thảo luận trong 'Các luật, nghị định, thông tư' bắt đầu bởi Người Đưa Tin, 1 Tháng sáu 2011.

 1. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Công văn cuả Tổng cục Thuế số 1714/TCT-DNL ngày 19/5/2011 V/v xác định các khoản thu nhập

  Công văn của Tổng cục Thuế số 1726/TCT-CS ngày 20 tháng 5 năm 2011 v/v hoàn thuế GTGT của chương trình sử dụng nguồn vốn ODA


  Công văn của Tổng cục Thuế số 1749/TCT- CS ngày 23 tháng 5 năm 2011 V/v chính sách thuế nhà thầu. - File dạng word đã được nén lại

  Công văn của Tổng cục Thuế số 1760/TCT-CS ngày 24/5/2011 về việc ký trên hoá đơn tiền điện

  Công văn của Tổng cục Thuế số 1761/TCT-CS ngày 24 tháng 5 năm 2011 v/v thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ - File dạng word đã được nén lại

  Công văn của Tổng cục Thuế số 1785/TCT- DNL ngày 25 tháng 5 năm 2011 V/v xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa. - File dạng word đã được nén lại

  Công văn của Tổng cục Thuế số 1805/TCT-CS ngày 26/5/2011 về việc lập hoá đơn GTGT

  Công văn của Tổng cục Thuế số 1817/TCT-CS ngày 26/5/2011 về việc sử dụng hoá đơn khi thay đổi tên

  Công văn của Tổng cục Thuế Số: 1823/TCT-DNL ngày 27 tháng 5 năm 2011 V/v chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. - File dạng word đã được nén lại
   
 2. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Công văn số 1773/TCT-TNCN ngày 24/05/2011 của Tổng Cục Thuế v/v Ủy quyền quyết toán thuế TNCN


  [​IMG]

  Thân,
   

  Các file đính kèm:

 3. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  • Công văn của Tổng cục Thuế số 1844/TCT-CS ngày 31 tháng 5 năm 2011 V/v ưu đãi thuế TNDN   [*]Công văn của Tổng cục Thuế số 1847/TCT-CS ngày 31 tháng 5 năm 2011 V/v sử dụng chứng từ thu học phí và chính sách thuế
  Gởi đính kèm theo công văn số 1847/TCT-CS ngày 31 tháng 5 năm 2011, hai (02) công văn sau để tiện tham khảo.

  • - Ngày 18/2/2011 Bộ Tài chính có công văn số 2169/BTC-TCT hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với làm thêm giờ của nhà giáo.

  • - Ngày 02/03/2009, Bộ Tài chính có công văn số 2254/BTC-TCT hướng dẫn đối với hoạt động đào tạo không chính quy tại các trường và cơ sở đào tạo công lập.

  Toàn bộ các văn bản này dạng word đã được nén lại theo link đính kèm dưới đây
   

  Các file đính kèm:

 4. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Công văn số 1842/TCT-TNCN ngày 31 tháng 5 năm 2011 V/v Vướng mắc về thuế TNCN đối với trường hợp uỷ quyền giao dịch bất động sản.


  Công văn số 1845/TCT-CS ngày 31 tháng 5 năm 2011 V/v Chính sách thu tiền thuê đất

  Công văn số 1873/TCT-TNCN ngày 02 tháng 6 năm 2011 v/v Vướng mắc về thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS


  Công văn số 1924/TCT-DNL ngày 07 tháng 6 năm 2011 v/v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  Công văn số 1936/TCT-KK ngày 08/06/2011 v/v chính sách thuế

  Công văn số 1947 /TCT -CS ngày 08 tháng 6 năm 2011 V/v: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài.


  Công văn số 1957/TCT-KK ngày 09/6/2011 v/v thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế
   

  Các file đính kèm:

 5. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Công văn số 1958/TCT-KK ngày 09/06/2011 v/v chính sách thuế

  Công văn số 1959/TCT-KK ngày 09/06/2011 v/v kê khai điều chỉnh thuế GTGT

   

  Các file đính kèm:

 6. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng


  Công văn của Tổng cục Thuế số 1692/TCT-CS ngày 18/5/2011 về việc xử phạt vi phạm hành chính về mất hoá đơn

  Công văn này, Bộ tài chính nhắc lại về khoản 1, Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.”


  (Tiền phạt trước đây chỉ là 200.000 đồng)

  Tại Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

  “Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn
  1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
  2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.”

  Tải file tại đây - Bản có dấu đỏ - Tập tin văn bản dạng word
   
 7. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Công văn số: 6580/BTC-TCT ngày 20/05/2011 của Bộ Tài Chính V/v Chi phí khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất


  Nội dung:

  Công văn số 2258/TCT-CS ngày 01/07/2011 của Tổng Cục Thuế trả lời cho Công Ty TNHH CB NHS Biển Xanh Phường An Phú, Quận 2 - TP.HCM về thuế suất GTGT đối với sản phẩm cá bò tươi tẩm ướp gia vị

  Công văn số 8564/BTC-TCT ngày 01/07/2011 của Bộ Tài Chính V/v thuế GTGT đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán

  Công văn cùa Tổng cục Thuế số 2263/TCT- CS ngày 01/7/2011 của Tổng Cục Thuế V/v thuế GTGT đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán
   

  Các file đính kèm:

 8. Trần Thị Thanh Mai

  Trần Thị Thanh Mai Giải bài tập Excel

  Công văn số 2405/TCT-VP ngày 12/7/2011 V/v đính chính Công văn số 2263/TCT-CS ngày 01/07/2011 về thuế GTGT đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán
   

  Các file đính kèm:

  • 2405.rar
   Kích thước:
   35.5 KB
   Đọc:
   20
 9. Trần Thị Thanh Mai

  Trần Thị Thanh Mai Giải bài tập Excel

  Công văn số 2321/TCT-CC ngày 07/07/2011 của Tổng Cục Thuế V/v hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chổ
   

  Các file đính kèm:

 10. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  • Công văn cùa Tổng cục Thuế số 2550/TCT-KK ngày 25/7/2011 V/v thay đổi niên độ kế toán

  • Công văn cùa Tổng cục Thuế số 2584/TCT-KK ngày 26/7/ 2011 V/v kê khai thuế nhà thầu

  • Công văn của Tổng cục Thuế số 2537/TCT-DNL ngày 25 tháng 7 năm 2011 v/v giải đáp chính sách thuế

  • Công văn của Tổng cục Thuế số 2503/TCT-DNL ngày 21 tháng 7 năm 2011 v/v kê khai, hoàn thuế GTGT cho chi nhánh

  • Công văn của Tổng cục Thuế số 2470/TCT-HTQT ngày 19 tháng 7 năm 2011 v/v áp dụng Hiệp định thuế để xác định nghĩa vụ thuế đối với cá nhân.

  Tải toàn bộ công văn trên theo file đính kèm dưới đây
   

  Các file đính kèm:

 11. Trần Thị Thanh Mai

  Trần Thị Thanh Mai Giải bài tập Excel

  [​IMG]

  Công văn số 2660/TCT-TNCN ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn Xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh

  1. Theo quy định của Bộ luật Lao động: nam hết tuổi lao động là 60 tuổi, nữ là 55 tuổi. Thì sau tháng tròn 60 tuổi đối với nam; tròn 55 tuổi đối với nữ mà không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 500.000đ được kê khai là người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của người nộp thuế.
  Trường hợp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (chứng minh nhân dân, bản sao giấy khai sinh) không ghi ngày sinh, tháng sinh mà chỉ ghi năm sinh thì tháng sau năm đủ 60 tuổi được kê khai là người phụ thuộc.

  2. Người phụ thuộc là con đã trên 18 tuổi nhưng đang là học sinh trung học phổ thông (không thuộc đối tượng đang theo học tại các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề theo quy định tại Điểm 3.1.4) không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000đ bình quân tháng trong năm được coi là người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha hoặc mẹ.

  3. Con trên 18 tuổi trong thời gian chờ kết quả thi đại học (từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000đ bình quân tháng trong năm được coi là người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha hoặc mẹ.

  4. Con trai, con gái đang theo học đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề kết hôn và sinh con mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000đ bình quân tháng trong năm thì vẫn là người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha hoặc mẹ.
  Trong trường hợp này con dâu (con rể) đang học đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000đ bình quân tháng trong năm không thuộc đối tượng người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha chồng hoặc mẹ chồng (cha vợ hoặc mẹ vợ).

  5. Cháu nội (cháu ngoại) mà cha, mẹ chúng đang theo học đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đang là người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của ông nội hoặc bà nội (ông ngoại hoặc bà ngoại) thì cháu nội (cháu ngoại) cũng là đối tượng người phụ thuộc của ông nội hoặc bà nội (ông ngoại hoặc bà ngoại).

  6. Cha, mẹ ly hôn, bỏ đi làm ăn xa, giao con cho ông bà nội, ông bà ngoại trực tiếp nuôi dưỡng. Trường hợp này cháu nội, cháu ngoại do ông bà nội, ông bà ngoại trực tiếp phải chi phí nuôi dưỡng thì thuộc đối tượng người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của ông bà nội, ông bà ngoại.
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này