Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

Tổng hợp hàm mảng (Array Formula)

Thảo luận trong 'Những bài viết tổng hợp của Giải Pháp Excel' bắt đầu bởi TranThanhPhong, 2 Tháng mười 2007.

 1. TranThanhPhong

  TranThanhPhong Thời gian !!!

  Tổng hợp hàm mảng

  Hôm nay mới hoàn thành xong tài liệu tham khảo các hàm mảng, xin gửi lên cho cô bác bà con tham khảo.

  Nội dung

  1. Các khái niệm về công thức mảng

  Công thức mảng trả kết quả về một vùng nhiều ô
  Công thức mảng trả kết quả về một ô
  Mảng một chiều
  Mảng hai chiều
  Hằng mảng
  Đặt tên cho hằng mảng

  2. Các thao tác với công thức mảng

  Tạo một mảng từ các giá trị trong một dãy
  Tạo một hằng mảng từ các giá trị trong một dãy
  Chọn một dãy công thức mảng
  Hiệu chỉnh một công thức mảng
  Mở rộng và thu hẹp công thức mảng nhiều ô

  3. Ví dụ và ứng dụng

  Công thức mảng trả kết quả về một ô

  a. Đếm các ký tự trong một dãy
  b. Đếm các ô Text trong một dãy
  c. Đếm các ô lỗi trong một dãy
  d. Tính tổng một dãy có chứa các lỗi
  e. Tính tổng 3 giá trị nhỏ nhất trong một dãy
  f. Tính tổng 3 giá trị lớn nhất trong một dãy
  g. Tính tổng n giá trị lớn nhất trong một dãy
  h. Tính tổng theo điều kiện
  i. Tính bình quân lọai bỏ giá trị 0
  j. Kiểm tra Text cần tìm có trong dãy Text không?
  k. So sánh 2 dãy
  l. Trả về vị trí của giá trị lớn nhất trong mảng
  m. Tìm số dòng chứa giá trị xuất hiện thứ n trong tổng số lần xuất hiện của giá trị trong dãy
  n. Trả về chuỗi dài nhất trong dãy các chuỗi
  o. Xác định dãy chứa các giá trị hợp lệ hay không
  p. Cộng các con số của số nguyên
  q. Cộng các giá trị đã làm tròn
  r. Cộng các giá trị cách nhau n khoảng trong dãy
  s. Loại bỏ các ký tự khác số khỏi chuỗi
  t. Xác định giá trị gần đúng nhất trong dãy với giá trị cho trước
  u. Trả về giá trị cuối cùng trong một cột
  v. Trả về giá trị cuối cùng trong một dòng
  w. Xếp hạng bằng công thức mảng
  x. Tạo bảng chéo động
  y. Đếm nhiều điều kiện
  z. Đếm số phần tử duy nhất trong danh sách

  Công thức mảng trả kết quả về nhiều ô
  a. Tạo mảng số nguyên liên tục
  b. Chỉ trả về các giá trị dương trong dãy
  c. Trả về các ô Nonblank trong dãy
  d. Đảo thứ tự các ô trong dãy
  e. Sắp xếp các giá trị số trong một dãy động
  f. Trả về danh sách các phần tử duy nhất trong một dãy
  g. Tạo dương lịch  Thanh Phong
   

  Các file đính kèm:

  Lần chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2007
  Ca Điền Tâmhakhanhvp thích bài viết này.

Chia sẻ trang này