Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Đăng ký học Excel và phân tích số liệu cùng GPE tháng 12 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Sổ sách, chứng từ tiền lương

Thảo luận trong 'Bổ sung kiến thức Quản Trị Nhân Sự - Tiền Lương' bắt đầu bởi Người Đưa Tin, 17 Tháng tám 2011.

 1. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Tại quyết định 15 hoặc 48, ở phần II/ DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, có quy định một số chứng từ loại hướng dẫn và bắt buộc. Tham khảo đây

  I.- Lao động tiền lương

  1. Bảng chấm công
  2. Bảng chấm công làm thêm giờ
  3. Bảng thanh toán tiền lương
  4. Bảng thanh toán tiền thưởng
  5. Giấy đi đường
  6. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
  7. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
  8. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
  9. Hợp đồng giao khoán
  10. Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
  11. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
  12. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

  Đính kèm Mẫu biểu lao động tiền lương do Darkmoon thiết lập gởi tại đây


  II.- Lập Hợp đồng lao động:

  Thủ tục cơ bản thực hiện theo hướng dẫn tại Chương IV – HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG tại Bộ Luật lao động - (Gồm 18 Điều: từ điều 26 tới điều 43, trong đó sửa đổi bổ sung Điều 27, 29, 31, 33, 37, 38, 41, 42 năm 2002)  Người sử dụng lao động phải ký kết HDLD vời người lao động theo điều 27 của Bộ luật lao động hướng dẫn.  Mẫu Hợp đồng lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động và phụ lục đính kèm. Khi có sự thay đổi các nội dung trong điều khoản ký kết trong HDLD, hai bên phải thực hiện bởi phụ lục HDLD.


  III.- Về mặt thủ tục thuế:


  1.- Chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


  Thông tư số 18/2011/TT-BTC-10/02/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  2.- Các mốc thời gian mức trơ cấp tiền ăn giữa ca (chi phi được trừ khi xác định thuế TNCN, TNDN)

  3.- Quyết định tăng lương có được xem là chứng từ hợp lý, hợp lệ không?

  Tham khảo văn bản số 3340/TCT-CS ngày 30/08/2010 của Tổng Cục Thuế trả lời lại cho vấn đề trên như sau

  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này