Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

Mẫu biểu dự toán theo QĐ Số: 651/QĐ-TCT-22/04/2010 của TCT

Thảo luận trong 'Bổ sung kiến thức Kế Toán' bắt đầu bởi Người Đưa Tin, 1 Tháng bảy 2010.

 1. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Quyết định số 651/QĐ-TCT ngày 22/04/2010 V/v ban hành hệ thống mẫu biểu xây dựng dự toán và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trong ngành thuế

  Nhân chia sẻ ở webketoan tại đây. Tôi xin post lên đây để các bạn cần thì tham khảo thêm

  Load tại webketoan: http://4wkt.net/f/q6qar8jdpmw9xuf.zip

  Trong văn bản có đính kèm 2 files bằng Excel (Cuối trang 9 của Quyết định này)

  File thứ nhất, gồm 3 sheet

  Sheet DG1 - BÁO CÁO ƯỚC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  Sheet DG2 - TỔNG HỢP SỐ THU NSNN ẢNH HƯỞNG DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ, CHÍNH SÁCH
  Sheet DG3 - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THEO CÁC CHỨC NĂNG

  File thứ hai gồm 24 sheet

  Sheet DT1 - TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU
  Sheet DT2 - TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NỘI ĐỊA (Năm)
  Sheet DT3 - TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NỘI ĐỊA (Quý)
  Sheet DT4 - THỐNG KÊ TỶ TRỌNG THU 6 THÁNG ĐẦU NĂM
  Sheet DT5 - THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU NSNN 5 NĂM
  Sheet DT6 - THỐNG KÊ NĂNG LỰC SẢN XUẤT MỚI
  Sheet DT7 - DỰ TOÁN THU THUẾ MÔN BÀI
  Sheet DT8 - DỰ TOÁN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  Sheet DT9 - DỰ TOÁN THU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
  Sheet DT10 - DỰ TOÁN THU THUẾ TÀI NGUYÊN
  Sheet DT11 - DỰ TOÁN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  Sheet DT12 - DỰ KIẾN SXKD VÀ NỘP NSNN CỦA DOANH NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
  Sheet DT13 - DỰ TOÁN THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  Sheet DT14 - DỰ TOÁN THU NỢ THUẾ
  Sheet DT15 - DỰ TOÁN THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
  Sheet DT16 - DỰ TOÁN THU PHÍ XĂNG DẦU
  Sheet DT17 - DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ
  Sheet DT18 - DỰ TOÁN THU THUẾ NHÀ ĐẤT
  Sheet DT19 - DỰ TOÁN THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  Sheet DT20 - DỰ TOÁN THU TIỀN CHO THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC
  Sheet DT21 - DỰ TOÁN HOÀN THUẾ GTGT
  Sheet DT22 - DỰ TOÁN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
  Sheet DT23 - DỰ TOÁN THU TỪ DẦU THÔ, CONDENSATE
  Sheet DT24 - DỰ TOÁN THU TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN
   

Chia sẻ trang này