Đăng ký học Excel chuyên đề công thức dò tìm và tham chiếu (tối 29 và 31/8) - TPHCM

Đăng ký học VBA và ADO - 3 chủ nhật 10, 17 và 24/9 - TPHCM

không vào được cửa sổ Microsoft Visual basic ?

Thảo luận trong 'Những trình ứng dụng và vấn đề tin học văn phòng k' bắt đầu bởi TrungChinhs, 27 Tháng tư 2009.

 1. TrungChinhs

  TrungChinhs Thành viên tích cực

  Khi mở bảng tính không vào được cửa sổ Microsoft Visual basic: lệnh view code bị mờ, nhấn Alt + f11 cũng không được. Xin hỏi nguyên nhân, cách khắc phục. Thanks!
   
 2. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Anh cho hỏi: Toàn bộ Excel đều bị hay chỉ 1 vài file?
  Nếu có 1 vài file nào đó bị thì chắc chắn nó đang bị Protect Workbook rồi ---> Anh vào menu Tools\Protection\Unprotect Workbook thử xem (có thể có pass)
   
 3. TrungChinhs

  TrungChinhs Thành viên tích cực

  To Ndu: Toàn bộ Excel đều bị như thế. tôi đã kiểm tra Protect sheet nhưng chưa kiểm traProtect Workbook vìmáy ở cơ quan mai mới kiểm tra được.
   
 4. PhanTuHuong

  PhanTuHuong Excel & AutoCad & VBA

  Do cài bộ Office của cơ quan bạn thiếu phần VBA, bạn bổ sung thêm là được.
   
 5. TrungChinhs

  TrungChinhs Thành viên tích cực

  Cảm ơn anh PhanTuHuong. Máy này cài office 2007 khi mở File ở office 2003 thì không vào được code nhưng ở office 2007 thì vẫn vào được bình thường.
   
 6. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Không dám chắc lắm, nhưng anh thử tải file của em về, bấm nút Enable View code rồi kiểm tra lại nhé (xem thử chử View code trong sheet tab đã hiện ra chưa)
  Hy vọng anh thành công!
   

  Các file đính kèm:

  Lần chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2009
 7. kuba

  kuba Thành viên mới

  Tôi cũng bị trường hợp như vậy, đã tải file này về và bấm nút Enable View code nhưng vẫn không hiện tab Visual basic editor. Xin hướng dẫn tôi cách khắc phục. Chân thành cảm ơn!
   
 8. kuba

  kuba Thành viên mới

  Cài thêm access trong đĩa office 2003 vào thì khắc phục được lỗi này. Mừng quá! thks các bạn!
   
 9. Nắng Xuân 123456

  Nắng Xuân 123456 Thành viên mới

  chào mọi người, em có file excel bị lỗi font do style rác nhiều ạ, em có xem qua các bài viết mọi người hướng dẫn code:
  Private Const rarApp = "winrar.exe"
  Sub PrepareAndRun(ByVal Excel_File As String)
  Dim Params As String, filename As String, StartDir As String, ext As String
  Dim text As String, text2 As String, text3 As String
  Dim Arr, aBuiltInYes(), aBuiltInNo()
  Dim lBuiltInYes As Long, lBuiltInNo As Long, i As Long, start As Long, end_ As Long

  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  ext = .GetExtensionName(Excel_File)
  If ext <> "xlsm" And ext <> "xlsx" Then Exit Sub
  filename = .GetFile(Excel_File).Name
  StartDir = .GetFile(Excel_File).ParentFolder.Path
  Params = "x -apxl " & """" & Excel_File & """" & " xl\styles.xml"
  If RunAndStop(rarApp, Params, StartDir) Then
  With .OpenTextFile(StartDir & "\styles.xml")
  text = .ReadAll
  .Close
  End With
  .DeleteFile StartDir & "\styles.xml", True
  start = InStr(1, text, "<cellStyle name=")
  end_ = InStr(1, text, "</cellStyles>")
  text2 = Mid(text, start, end_ - start)
  text3 = Replace(text2, "/><", "/>" & vbLf & "<")
  Arr = Split(text3, vbLf)
  For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
  If InStr(1, Arr(i), "builtinId") Then
  lBuiltInYes = lBuiltInYes + 1
  ReDim Preserve aBuiltInYes(1 To lBuiltInYes)
  aBuiltInYes(lBuiltInYes) = Arr(i)
  Else
  lBuiltInNo = lBuiltInNo + 1
  ReDim Preserve aBuiltInNo(1 To lBuiltInNo)
  aBuiltInNo(lBuiltInNo) = Arr(i)
  End If
  Next
  If lBuiltInNo Then
  text = Replace(text, text2, Join(aBuiltInYes, ""))
  .CreateTextFile(StartDir & "\styles.xml").Write text
  Params = "a -apxl " & """" & Excel_File & """" & " styles.xml"
  If RunAndStop(rarApp, Params, StartDir) Then
  .DeleteFile StartDir & "\styles.xml", True
  MsgBox "Da xoa xong " & lBuiltInNo & " styles rác"
  End If
  Else
  MsgBox "Không có styles rác nào"
  End If
  End If
  End With
  End Sub

  mà em đã copy vào
  Microsoft Visual basic rồi, nhưng ko biết xử lý ntn nữa ạ, mong mọi người giúp em sớm ạ, (em rất dốt món này nên mn chỉ bảo nhiều)
   
 10. ketxu

  ketxu iCAD - Ketxu

Chia sẻ trang này