Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Kết xuất nội dung 1 ô ra file text

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi MinhKhai, 14 Tháng mười một 2017 lúc 19:16.

 1. MinhKhai

  MinhKhai Giải pháp Ếc-xào

  Kính chào các anh chị
  Em muốn nhờ các anh chị am hiểu về VBA giúp đỡ. Nội dung em đã mô tả trong file đính kèm
  Cụ thể là: Em muốn dùng VBA kết xuất nội dụng của 1 ô ra file .txt với tên file và đường dẫn lưu file được chỉ định sẵn.
  Lưu ý: Em cần các dòng xuống hàng giống như trong ô và không có dấu "" bọc đoạn văn như khi copy thông thường
  Em đã tham khảo tại https://chandoo.org/wp/2015/10/28/save-range-as-text-using-vba/ nhưng không làm được như mong muốn.
  Rất mong được giúp đỡ.
  Trân trọng cảm ơn
   

  Các file đính kèm:

 2. hpkhuong

  hpkhuong Mới tôt nghiệp Mẫu giáo

  Mã:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim Path As String, Rng As Range, Cll As Range, Tem, J As Long
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  With Sheet1
  Path = .Range("J1").Value & "\" 'ThisWorkbook.Path
  Set Rng = .Range("H4:H101")
  For Each Cll In Rng
  If Cll.Value <> Empty Then
  Tem = Split(Cll.Value, Chr(10))
    Workbooks.Add
    With ActiveWorkbook
      For J = LBound(Tem) To UBound(Tem)
        .Sheets(1).Range("A1").Offset(J).Value = Tem(J)
      Next
      .SaveAs filename:=Path & Format(Now, "yyyymmdd") & "-" & Cll.Offset(, -7).Value & ".txt", FileFormat:=xlUnicodeText
      .Close True
    End With
    Cll.Offset(, 2).Value = "Message Sent " & Format(Now, "dd/mm/yyyy h:mm:ss AM/PM")
    Cll.Offset(, 3).Value = Format(Now, "yyyymmdd") & "-" & Cll.Offset(, -7).Value
  End If
  Next
  End With
  MsgBox "Done!"
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = True
  End Sub
  
   
  MinhKhai thích bài này.
 3. MinhKhai

  MinhKhai Giải pháp Ếc-xào

  Tuyệt vời bác ơi. Cảm ơn bác nhiều
  Bác cho hỏi 1 câu nho nhỏ là: Bác làm là chỉ với 1 bấm chuột là ra hết các file, nhưng file này em update hàng ngày, hàng giờ nên muốn mỗi lần bấm chuột chỉ 1 dòng (1 file) tạo ra thôi.
  Nếu bấm 1 lần nó ra tất cả, thì khi update thêm dữ liệu, rồi bấm nút thì nó sẽ lại tạo ra lô file mới bị trùng nội dung.
  Rất mong bác giúp thêm lần nữa.
  Cảm ơn bác nhiều
   
 4. huuthang_bd

  huuthang_bd Thay thái độ đổi cuộc đời

  Code trong module:
  PHP:
  Sub WriteText(Cll As Range)
      
  Dim sFile As String
      sFile 
  Format(Date"yyyymmdd") & "-" Cll.Offset(, -8).Value
      CreateObject
  ("Scripting.FileSystemObject").CreateTextFile([J1] & "\" & sFile & ".txt").Write Replace(Cll.Offset(, -1), ChrW(10), vbNewLine)
      Cll.Offset(, 1).Value = "
  Message Sent " & Format(Now, "dd/mm/yyyy h:mm:ss AM/PM")
      Cll.Offset(, 2).Value = sFile
  End Sub
  Code cho CommandButton1:
  PHP:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  WriteText ActiveCell
  End Sub
   
  MinhKhaibefaint thích bài viết này.
 5. MinhKhai

  MinhKhai Giải pháp Ếc-xào

  Chính xác là những điều em muốn. Không biết nói gì hơn là cảm ơn bác.
  Trong 1 file của em có nhiều sheet có cấu trúc giống hệt nhau (như file đính kèm ban đầu). Không biết nếu sử dụng chung code trong modul không thì sửa như nào ạ ?
  Một lần nữa em xin cảm ơn
   
 6. huuthang_bd

  huuthang_bd Thay thái độ đổi cuộc đời

  Cấu trúc giống nhau thì không cần sửa gì đâu bạn.
   
 7. MinhKhai

  MinhKhai Giải pháp Ếc-xào

  Rất cảm ơn bác
   

Chia sẻ trang này