Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

Hỏi về Hàm If Then Else có điều kiện là Hàm Left trong VBA

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi anhtotbung35, 12 Tháng sáu 2010.

 1. anhtotbung35

  anhtotbung35 Thành viên hoạt động

  Tại ô C7 (tương ứng với dòng 7, cột 3) của Sheet A có giá trị thay đổi:

  Ô C7 giá trị sẽ thay đổi hoặc C7 = 131 hoặc C7 = 331
  Mình viết code trong VBA cho Kết quả hiện ở ô J9 như sau:

  If Left(R7C3,1) = 1 Then
  Range("A!J9") = 1
  Else
  Range("A!J9") = 3
  End If

  Cho mình hỏi, mình lần lượt thay đổi ô C7 là 131 hoặc 331 nhưng kết quả tại ô J9 đều cho 1 giá trị là 3. Vậy mình viết code này sai chỗ nào và sửa như thế nào?
   
 2. Hai Lúa Miền Tây

  Hai Lúa Miền Tây Thành viên gạo cội Staff Member Super Moderator

  Thử test code sau nhé
  Ví dụ nằm trên sheet A
  Mã:
  Sub Test()
  With Sheets("a")
  If Left(.Range("C7"), 1) = 1 Then
     .Range("J9") = 1
    Else
     .Range("J9") = 3
  End If
  End With
  
  End Sub
   
 3. anhtotbung35

  anhtotbung35 Thành viên hoạt động

  Mình đã Test trên File rồi. Kết quả cho đúng như ý, nhưng mình nhờ bạn hướng dẫn thêm đoạn này nhé.
  PHP:
  With Sheets("THCN")
  If 
  Left(.Range("C7"), 1) = 1 Then
  .Range("J11") = -10                        ' ô J11 là một công thức cho ra giá trị có âm hoặc dương
    If Range("J11").Value > 0 Then
      Range("D11").Value = Range("J11").Value
    Else
      Range("E11").Value = -Range("J11").Value
    End If
  Else
  ...
  End With
  Đoạn code này mình đã rút ngắn bớt. Mục đích của mình là: tại ô J11 là một công thức Sumproduct tính các số liệu, số này có thể âm hoặc dương. Nếu ô J11 là số dương thì gán số đó vào ô D11, nếu là số âm thì gán vào ô E11 (lúc này ô E11 thể hiện là số dương của ô J11), sau đó xóa giá trị tại ô J11. Nếu code có thể rút ngắn đuợc xin bạn chỉ giáo.
   
  Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: 12 Tháng sáu 2010
 4. Hai Lúa Miền Tây

  Hai Lúa Miền Tây Thành viên gạo cội Staff Member Super Moderator

  Thử code sau:

  Mã:
  Sub Test()
  With Sheets("THCN")
    If Left(.Range("C7"), 1) = 1 Then .Range("J11") = -10
      Select Case .Range("J11").Value
       Case Is >= 0
         .Range("D11") = .Range("J11")
       Case Else
         .Range("E11") = (.Range("J11")) * -1
      End Select
      .Range("J11").ClearContents
  End With
  
  End Sub
  
   
 5. sealand

  sealand Thành viên gạo cội

  Mình thấy có cái gì đó không được, ô J11 là công thức vậy khi gán giá trị thì bỏ công thức sao?
  Nếu đúng vậy Code chỉ có thế này chứ

  Mã:
  1 With Sheets("THCN")
  2 If Left(.Range("C7"), 1) = 1 Then
  3 .Range("J11") = -10 'ô J11 la? mô?t công thu+?c cho ra gia? tri? co? âm hoa(?c du+o+ng
  4 .Range("D11").Value = .Range("J11").Value
  5 Else
  6 '...
  7 End If
  8 End With
  Toàn bộ Code nằm sau câu lệnh 2 và trước câu lệnh 5 thì đương nhiên chỉ có J11=-10 chứ còn làm gì có trường hợp khác

  Lưu ý bạn sau lệnh With bạn phải có dấu chấm dẫn chiếu nếu không dễ lỗi lắm vì không xác định được o đó là của Sheet nào. (Nếu là code của Sheet thì khỏi cần With khi tham chiếu đến vùng của Sheet đó). Lỗi này có trong khá nhiều bài viết của bạn.
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2010
 6. Nguyễn Duy Tuân

  Nguyễn Duy Tuân Nghị Hách

  Code của bạn nhìn qua tưởng là đúng nhưng sai một điểm nghiêm trọng đó là kiểu giá trị.
  Kết quả của hàm LEFT, RIGHT, TRIM,....là một văn bản. Trong biểu thức tính toán, giá trị văn bản (hằng số) phải đặt trong nháy kép ("").

  Code của bạn cần sửa lại như sau:
  Mã:
  If Left(R7C3,1) = "1" Then [COLOR="SeaGreen"]'So sánh 2 giá trị văn bản[/COLOR]
   Range("A!J9") = 1
  Else
   Range("A!J9") = 3
  End If
  Hoặc
  Mã:
  If CLng(Left(R7C3,1)) = 1 Then [COLOR="SeaGreen"]'So sánh 2 số kiểu Long[/COLOR]
   Range("A!J9") = 1
  Else
   Range("A!J9") = 3
  End If
   
 7. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Tuy là sai về kiểu giá trị khi so sánh nhưng Excel nó vẫn hiểu đấy Tuân à! Dù vậy, ta vẫn nên hiểu mà mô ta thật chính xác khi viết code (như TuanVNUNI đã sửa ở trên)
   
 8. Nguyễn Duy Tuân

  Nguyễn Duy Tuân Nghị Hách

  Test lại đúng là trong VBA nó tự convert về kiểu phù hợp. Nếu công thức đặt trong bảng tính như dưới đây sẽ là sai kết quả
  =IF(LEFT(C7,1)=1,1,3)

  Công thức sau sẽ là đúng (vì xác định đúng kiểu giá trị)
  =IF(LEFT(C7,1)="1",1,3)
   
 9. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Ví dụ:
  - Tại cell A1 ta gõ số 123
  - Tại cell B1 ta gõ số 1
  Code này cho kết quả = TRUE
  PHP:
  Sub Test()
    
  MsgBox Left([A1], 1) = 1
  End Sub
  Nhưng code này thì cho kết quả = FALSE
  PHP:
  Sub Test()
    
  MsgBox Left([A1], 1) = [B1]
  End Sub
  Tương tự thế với các trường hợp sô sánh giá trị dạng số trong 1 TextBox với giá trị của 1 cell

   
 10. anhtotbung35

  anhtotbung35 Thành viên hoạt động

  Cảm ơn bạn đã Lưu ý dùm mình, mình đưa lên diễn đàn để cho gọn mình gán luôn giá trị ô J11 là -10, chứ code đầy đủ như sau:

  PHP:
  With Sheets("THCN")
      If 
  Left(.Range("C7"), 1) = 1 Then
         
  .Range("THCN!J11:J" 9).FormulaR1C1 _
          
  "=SUMPRODUCT(--(Data!R3C4:R" "C4<R6C3),--(Data!R3C6:R" "C6=R7C3),--(Data!R3C17:R" "C17=RC2),--(Data!R3C8:R" "C8))-SUMPRODUCT(--(Data!R3C4:R" "C4<R6C3),--(Data!R3C7:R" "C7=R7C3),--(Data!R3C18:R" "C18=RC2),--(Data!R3C8:R" "C8))"
          
  Select Case .Range("THCN!J11:J" 9)
            Case 
  Is >= 0
             
  .Range("THCN!D11:D" 9).Value = .Range("THCN!J11:J" 9).Value
            
  Case Else
             .
  Range("THCN!E11:E" 9).Value = (.Range("THCN!J11:J" 9).Value) * -1
          End Select
          
  .Range("THCN!J11:J" 9).ClearContents
      
  Else
          .
  Range("THCN!J11:J" 9).FormulaR1C1 _
          
  "=SUMPRODUCT(--(Data!R3C4:R" "C4<R6C3),--(Data!R3C7:R" "C7=R7C3),--(Data!R3C18:R" "C18=RC2),--(Data!R3C8:R" "C8))-SUMPRODUCT(--(Data!R3C4:R" "C4<R6C3),--(Data!R3C6:R" "C6=R7C3),--(Data!R3C17:R" "C17=RC2),--(Data!R3C8:R" "C8))"
          
  Select Case .Range("THCN!J11:J" 9)
             Case 
  Is >= 0
             
  .Range("THCN!E11:E" 9).Value = .Range("THCN!J11:J" 9).Value
             
  Case Else
             .
  Range("THCN!D11:D" 9).Value = (.Range("THCN!J11:J" 9).Value) * -1
          End Select
          
  .Range("THCN!J11:J" 9).ClearContents
      End 
  If
     
  End With
  Đoạn code này là mình điều chỉnh lại theo đoạn code của anh Domfootwear, như sao sau khi tính tại cột D vẫn là giá trị âm (nếu kết quả đúng thì số âm này phải ở cột E và giá trị âm. Nhờ mấy Anh xem gúp.
   
  Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: 14 Tháng sáu 2010
 11. sealand

  sealand Thành viên gạo cội

  Bạn đưa file lên đi chứ hiện giờ cái Select Case của bạn sai rồi, tại sao 1 vùng Multi_Cells lại>0 hay <0 được (Cái này chỉ được khi Range là 1 ô). Nó là kết quả của hàm tính toán nào đó chứ.
  Mặt khác, dùng select Case không hợp lý vì chỉ có 2 điều kiện thì If đã quá ổn rồi mà lại bớt đi 1 dòng lệnh. Mình thấy cột J của bạn giống như 1 vùng trung gian nên đã dùng Code thì có thể tính trực tiếp và khỏi cần dùng đến nó.
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2010
 12. anhtotbung35

  anhtotbung35 Thành viên hoạt động

  Nhờ bạn xem giúp nhé. Dữ liệu ở Sheet THCN.
   

  Các file đính kèm:

 13. nguyenmanhnam

  nguyenmanhnam Thành viên tiêu biểu

  Xin thêm một số bài tập đơn giản về If.. then và Next.. For

  Xin các thày cho em một số bài tập đơn giản về If... then, có thể kết hợp thêm về next...for để em có thể thực hành. Hôm trước em có tải một số bài tập Next.. For trên diễn đàn tại địa chỉ http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?39326-Bài-tập-về-vòng-lặp . Tuy vậy, những bài này do mới học nên em cũng chưa làm được nhiều.
   
 14. nhtri0907

  nhtri0907 Thành viên mới

  Các anh chị ơi em muốn viết 1 hàm phân loại hàng hóa nhưng cần nhiều hàm if lồng vào nhau (dùng excel chỉ được 7 vòng và phai dùng nhiều dễ bi nhầm lẫn) nhưng em không biết dùng cấu trúc gì vì dùng if then thì không bị báo lỗi có cách gì các anh chị chỉ giúp em với. VBA em gần như chưa biết gi hì hì:
  Nhu cầu em phân loại như sau:


  Function phanloai(hanghoa As String) As String

  If hanghoa = "TM dk 1" Then
  If hanghoa = "TM dk 1.1" Then
  If hanghoa = "TM dk 1.1.1" Then
  If hanghoa = "TM dk 1.1.1.1" Then phan loai = "1.1.1.1"

  If hanghoa = "TM dk 1.1.2" Then phan loai = "1.1.2"

  If hanghoa = "TM dk 1.2" Then phan loai = "1.2"
  If hanghoa = "TM dk 2" Then phan loai = "2"


  If hanghoa = "TM dk 3" Then
  If hanghoa = "TM dk 3.1" Then
  If hanghoa = "TM dk 3.1.1" Then
  If hanghoa = "TM dk 3.1.1.1" Then phan loai = "3.1.1.1"

  If hanghoa = "TM dk 3.1.2" Then phan loai = "3.1.2"

  If hanghoa = "TM dk 3.2" Then phan loai = "3.2"


  End If
  End Function  Em xin chân thành cám ơn
   
 15. Hai Lúa Miền Tây

  Hai Lúa Miền Tây Thành viên gạo cội Staff Member Super Moderator

  Bạn dùng select case thử nhé.
   
 16. nhtri0907

  nhtri0907 Thành viên mới

  Em xin cám ơn để em thử xem vì em chưa dùng cấu trúc này
   
 17. HieuCD

  HieuCD Thành viên gạo cội

  nếu lệnh if như vậy thì có thể bỏ bớt if
  Mã:
  Function phanloai(hanghoa As String) As String
  
   If hanghoa = "TM dk 1.1.1.1" Then phan loai = "1.1.1.1"
    If hanghoa = "TM dk 1.1.2" Then phan loai = "1.1.2"
    If hanghoa = "TM dk 1.2" Then phan loai = "1.2"
    If hanghoa = "TM dk 2" Then phan loai = "2"
  
   If hanghoa = "TM dk 3.1.1.1" Then phan loai = "3.1.1.1"
    If hanghoa = "TM dk 3.1.2" Then phan loai = "3.1.2"
    
    If hanghoa = "TM dk 3.2" Then phan loai = "3.2"
  
  End Function
  
  bạn có thể dùng Case, hoặc nếu code trên chạy đúng thì bạn dùng hàm
  Mã:
  If ....... Then phan loai =Right(hanghoa, Len(hanghoa) - InStr(2, hanghoa, " "))
  
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2016
 18. nhtri0907

  nhtri0907 Thành viên mới

  em loay hoay mãi nhưng không được do điều kiện của em là hanghoa có chứa chuỗi con biết trước nên sử dụng hàm case không được
   
 19. nhtri0907

  nhtri0907 Thành viên mới

  Mục tiêu của em lập hàm trong BVA thay thế cho công thức cột E nhưng không bít làm (và muốn mỏ rong nhiều nhánh điều kiện nua nhung khong lam duoc). xin đuoc mọi nguòi dạy bảo
   
 20. nhtri0907

  nhtri0907 Thành viên mới

  Mục tiêu của em lập hàm trong BVA thay thế cho công thức cột E nhưng không bít làm (và muốn mỏ rong nhiều nhánh điều kiện nua nhung khong lam duoc). xin đuoc mọi nguòi dạy bảo
   

  Các file đính kèm:

  • Book3.xls
   Kích thước:
   17.5 KB
   Đọc:
   6
  Lần chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2016

Chia sẻ trang này