Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Đăng ký học Excel và phân tích số liệu cùng GPE tháng 12 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Hợp đồng lao động được ký mấy lần ?

Thảo luận trong 'Thành viên giúp nhau' bắt đầu bởi transongngocquan, 20 Tháng mười 2008.

 1. transongngocquan

  transongngocquan Thành viên hoạt động

  Bộ luật lao động:
  Chương IV: Hợp đồng lao động
  Điều 27:
  1.Hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại sau đây:
  a)Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
  b)Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;
  c)Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
  2.Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  Như vậy với nội dung trên Doanh nghiệp được phép ký tối đa là 3 hợp đồng lao động, hay tối đa 4 hợp đồng? Có ai biết về vấn đề này xin chỉ giúp.

  Cám ơn nhiều!
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2008
 2. hong gam

  hong gam Thành viên thường trực

  câu hỏi của bạn chưa được rõ ràng
  Trích:
  Lý do: Bạn muốn biết ai được phép? Người lao động hay người sử dụng lao động.
  Thật ra phần bạn trích ra từ luật lao động ( về hợp đồng lao động) tại điều 27 đã nói rất rõ:
  Trích
  Tức là giữa người lao động và sử dụng lao động sẽ chọn lựa, thỏa thuận với nhau 1 trong các loại hợp đồng này. Các loại hợp đồng này quy định về thời gian hiệu lực của hợp đồng.
   
 3. chiprock126

  chiprock126 Thành viên chính thức

  1.Nếu HDLĐ theo thời vụ thì cứ hết hạn bạn lại làm HDLĐ cho người lao động
  2. Sau 2 lần ký HDLĐ có thời hạn trên 12 tháng thì lần thứ 3 người sử dụng lao động ký HDLĐ vô thời hạn cho người lao động.
  Vậy là tối đa 3 lần ký /01 người lao động bạn nhé !
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2008
 4. cadafi

  cadafi New Style! New Life! Staff Member Super Moderator

  Theo mình, topic này nên sửa lại phần tiêu đề là:
  "Doanh nghiệp được quyền ký bao nhiêu loại HĐLĐ với người lao động" thì chính xác hơn!

  Nếu bạn hỏi "Hợp đồng lao động được ký mấy lần?", thì tôi sẽ trả lời rằng: "Bạn muốn người lao động làm việc cho bạn bao lâu!?"
   
 5. transongngocquan

  transongngocquan Thành viên hoạt động

  1.Nếu HDLĐ theo thời vụ thì cứ hết hạn bạn lại làm HDLĐ cho người lao động
  2. Sau 2 lần ký HDLĐ có thời hạn trên 12 tháng thì lần thứ 3 người sử dụng lao động ký HDLĐ vô thời hạn cho người lao động.
  Vậy là tối đa 3 lần ký /01 người lao động bạn nhé !

  Nếu ký HDLĐ thời vụ có thể ký bao nhiêu cũng được à ?
  Như vậy doanh nghiệp ký HĐLĐ 11 tháng 29 ngày thì được ký bao nhiêu cái cũng được sao?
  Nếu vậy thì có vấn đề mâu thuẩn với nhau?
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2008
 6. summerhq2006

  summerhq2006 Thành viên hoạt động

  Không được ký bao nhiêu cái cũng được đâu bạn ah!
  [FONT=.VnTime]§iÒu 27[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]2- Kh«ng ®­îc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng theo mïa vô hoÆc theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh mµ thêi h¹n d­íi mét n¨m ®Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn tõ mét n¨m trë lªn, trõ tr­êng hîp ph¶i t¹m thêi thay thÕ ng­êi lao ®éng ®i lµm nghÜa vô qu©n sù, nghØ theo chÕ ®é thai s¶n hoÆc nghØ viÖc cã tÝnh chÊt t¹m thêi kh¸c[/FONT]
   
 7. rolvn

  rolvn Thành viên mới

  Nhưng đây là công việc theo mùa vụ thì sao ???:=\+
   
 8. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Tóm tắt ngắn gọn sau đây dễ nhớ. Theo pháp luật lao động qui định

  Có 3 loại HĐLĐ, bao gồm: HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng đến 36tháng, HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng.

  Khi HĐLĐ hết hạn thì phải ký HĐLĐ mới. Trường hợp ký HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó HĐLĐ thứ 3 phải là HĐLĐ không xác định thời hạn. HĐLĐ hết hạn quá 30 ngày mà không ký HĐLĐ mới thì HĐLĐ đã ký trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

  Nói thêm: (Ghi nhớ)

  - HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn thuộc đối tượng phải đóng BHXH và BHYT.
  - Trong doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên thì loại HĐLĐ có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kể từ tháng 01/2009. (doanh nghiệp có dưới 10 lao động thì không thuộc đối tượng đóng BHTN).
   
 9. hoaquynh407

  hoaquynh407 Thành viên thường trực

  Bổ sung ý bác:

  Cas ký HDLD thời vụ nhớ thực hiện theo: (tránh lao động tranh chấp sau này)

  Thông tư số: 17 /2009/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2009 của BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động


   

Chia sẻ trang này