Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

Hỏi về cách chia cột trong excel

Thảo luận trong 'Định dạng, trình bày, in ấn bảng tính' bắt đầu bởi tuan206791, 3 Tháng mười một 2010.

 1. tuan206791

  tuan206791 Thành viên chính thức

  Mình có một danh sách bài hát ( file đính kèm) giờ muốn chia theo như hình đã tô màu bên cạnh thì làm theo cách nào để nhanh chóng nhất, ai biết thì chỉ giùm
   
 2. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên danh dự

  Bạn có đòi kẻ khung không đó?

  Mã:
  Option Explicit
  Sub SaoChép()
   Dim Rng As Range, sRng As Range, cRng As Range
   Dim MyAdd As String:        Dim Rws As Long, VTr As Byte
   Const NotNhac As String = "NHAC HOT THANG "
   
   Columns("B:E").Delete
   Set Rng = Range([A1], [A65500].End(xlUp))
   Set sRng = Rng.Find(NotNhac, , xlFormulas, xlPart)
   If Not sRng Is Nothing Then
    MyAdd = sRng.Address
    Do
     [D65500].End(xlUp).Offset(2, -2).Value = sRng.Value
     Set cRng = sRng.Offset(3)
     Rws = cRng.CurrentRegion.Rows.Count
  [COLOR="blue"]'   Set cRng = cRng.Resize(Rws \ 2)'[/COLOR]
     With [B65500].End(xlUp)
       cRng.Resize(Rws \ 2).Copy Destination:=.Offset(2)
       cRng.Offset(Rws \ 2).Resize(Rws \ 2 + 1).Copy Destination:=.Offset(2, 2)
     End With
     Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
    Loop While Not sRng Is Nothing And sRng.Address <> MyAdd
   End If
   Application.DisplayAlerts = False
   For Each Rng In Range([B3], [B65500].End(xlUp).Offset(2))
    If InStr(Rng.Value, NotNhac) Then
     Rng.HorizontalAlignment = xlCenter
     Rng.Resize(, 4).Merge
    Else
     VTr = InStr(Rng.Value, " ")
     If VTr Then
       Rng.Offset(, 1).Value = Mid(Rng.Value, VTr + 1, 99)
       Rng.Value = Left(Rng.Value, VTr - 1)
     End If
     With Rng.Offset(, 2)
       VTr = InStr(.Value, " ")
       If VTr Then
        .Offset(, 1).Value = Mid(.Value, VTr + 1, 99)
        .Value = Left(.Value, VTr - 1)
       End If
     End With
    End If
   Next Rng
   Application.DisplayAlerts = True
  End Sub
  
   

  Các file đính kèm:

  • GPEf.rar
   Kích thước:
   22.1 KB
   Đọc:
   69
  Lần chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2010
 3. tuan206791

  tuan206791 Thành viên chính thức

  bạn chỉ giùm mình cách kẻ khung luôn và có thể thực hiện với tất cả các mục khác chứ không riên gì mục "nhạc hot" vì trong list nhạc của mình có những danh sách ca sỹ khác nữa mà mình muốn chia theo như vậy luôn. Rất cám ơn bạn vì đã giúp đỡ mình

  Mình xem bài bạn gửi cho mình , mình rất thích bạn giỏi thật. Mình muốn gửi file lên diễn đàn hỏi bạn một chút nữa mà không thấy mục tải file lên, Nếu có thể bạn cho mình xin mail và giúp đỡ mình thêm một chút nữa thì tốt. Cám ơn bạn nhiều

  Mình có file list nhạc muốn kẻ ô trình bày theo mẫu gửi kèm bên duới 1 cách nhanh nhất nhưng không biết cách, hôm trước đã có người làm giúp mình nhưng chưa đuợc hòan thành, mình nhờ ai biết thì giúp mình với. Mình cám ơn nhiều
   
  Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: 5 Tháng mười một 2010
 4. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên danh dự

  Mời bạn xem file


  Lần này thì quá cả iêu cầu đó nha!


  Mất cả buổi mới xong cái định dạng!
   

  Các file đính kèm:

  • GPEf.rar
   Kích thước:
   30.5 KB
   Đọc:
   68
 5. tuan206791

  tuan206791 Thành viên chính thức

  Cám ơn bạn nhiều, mình xem bạn làm quả thật là tuyệt vời. Nhưng không hiểu sao khi mình chạy với một đọan list khác thì không được và thấy báo lỗi số 9. Bạn giúp mình với nhé
   
 6. ChanhTQ@

  ChanhTQ@ Thành viên già cỗi.

  Mỗi 1 trang tính trong file của bạn có những đặc thù khác nhau & ngưởi viết macro dựa vô nó để xử lý khối dữ liệu;

  Như file đầu của bạn có các tiêu đề hoàn toàn na ná nhau & các từ đầu câu luôn giống nhau
  Còn trang tính trong file sau thì dự vô các lằn gạch đôi của bạn dước tác giả ca khúc,. . .

  Như vậy 1 macro xử lý cho 2 trường hợp cùng chung 1 trang tính là chưa có;

  Nếu muốn xử lý cả các ca khúc trong tháng & các tác giả, thì bạn cần đưa trang tính đó lên mới được.
   
 7. tuan206791

  tuan206791 Thành viên chính thức

  File list nhạc của mình thì tất cả duới tên ca sỹ đều có làn gạch đôi hết.Mình cũng đã thử chạy trên chính file gốc nhưng vẫn báo lỗi như vậy. Phiền bạn thêm lần nữa giúp mình với nhé. Cám ơn bạn nhiều lắm
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2010
 8. sondaubac

  sondaubac Thành viên hoạt động

  Đoạn Code ở trên là sử dụng Víual basic phải không bạn?
   
 9. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên danh dự

  Bạn đưa file gốc lên đi, canh sao cho nhiều dữ liệu nhất đó!

  To SonDauBac: đó là VBA bạn à, (VB for Application)
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2010
 10. tuan206791

  tuan206791 Thành viên chính thức

  Đây là file gốc bạn giúp mình với nhé
   
 11. HYen17

  HYen17 Thành viên cằn cỗi.

  Macro đó chỉ cần thêm 1 dòng lệnh là OK:

  Mã:
  Option Explicit
   Dim Rng As Range, sRng As Range, cRg As Range
   Dim MyAdd As String:           Dim Rws As Long, VTr As Long
  
  [B]Sub SaoChepDanhMuc()[/B]
   Const NotNhac As String = "==":     Dim Sh As Worksheet
   Const KT As String = " ":        [B] On Error Resume Next[/B]
   Dim Cls As Range, Rg0 As Range, Color_ As Byte
  
   Set Sh = Sheets("KQua"):         Columns("B:E").Delete
   Sheets("S2").Select:           Sh.Columns("A:E").Delete
   Set Rng = Range([A1], [A65500].End(xlUp))
   Set sRng = Rng.Find(NotNhac, , xlFormulas, xlPart)
   If Not sRng Is Nothing Then
    MyAdd = sRng.Address
    Do
     With Sh.[c65500].End(xlUp).Offset(IIf(VTr < 1, 2, 3), -2)
       .Value = sRng.Offset(-1).Value
       .Offset(1).Value = KT & NotNhac
     End With
     Set cRg = sRng.Offset(2):     VTr = VTr + 1
     Rws = cRg.CurrentRegion.Rows.Count
     With Sh.[A65500].End(xlUp)
       cRg.Resize(Rws \ 2).Copy Destination:=.Offset(2)
       cRg.Offset(Rws \ 2).Resize(Rws \ 2 + 1).Copy Destination:=.Offset(2, 2)
     End With
     Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
    Loop While Not sRng Is Nothing And sRng.Address <> MyAdd
   End If
   Application.DisplayAlerts = False:    Sh.Select
   Set Rng = Range([A1], [A65500].End(xlUp))
   Set sRng = Rng.Find(NotNhac)
   If Not sRng Is Nothing Then
    MyAdd = sRng.Address
    Randomize:               Color_ = 34 + Int(6 * Rnd())
    Do
     With sRng.Offset(-1)
       .HorizontalAlignment = xlCenter:
       .Resize(, 4).Merge
       For VTr = 7 To 10
        With .Resize(, 4).Borders(VTr)
         .LineStyle = xlContinuous: .Weight = xlMedium
        End With
       Next VTr
     End With
     sRng.Font.ColorIndex = 2
     Set cRg = sRng.Offset(2).Resize(sRng.Offset(2, 2).CurrentRegion.Rows.Count, 4)
     cRg.Resize(, 4).Interior.ColorIndex = Color_
     Color_ = Color_ + 1:        Rws = cRg.Rows.Count
     Set Rg0 = Union(cRg.Cells(1, 1).Resize(Rws), cRg.Cells(1, 3).Resize(Rws))
     Rg0.NumberFormat = "00000":     If Color_ > 41 Then Color_ = 34
     For Each Cls In Rg0
       VTr = InStr(1, Cls.Value, KT)
       If VTr Then
        Cls.Offset(, 1).Value = Mid(Cls.Value, VTr + 1, 99)
        Cls.Value = Left(Cls.Value, VTr - 1)
       End If
     Next Cls
     Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
    Loop While Not sRng Is Nothing And sRng.Address <> MyAdd
   End If
  Application.DisplayAlerts = True
  [B]End Sub[/B]
  
  Để tiện sử dụng, bạn cần đổi tên trang tính chứa DL (dữ liệu) của bạn thành 'S2' & lấy 1 trang tính không DL đổi thành 'KQua'; Chỉ sau đó mới chạy macro trên;

  Sở dĩ fải thêm dòng lệnh đó vì một số tiêu đề viết sẵn nhưng chưa có bài hát nào ở fần nội dụng bên dưới nó.

  (Những mong không cần đưa file lên: Tốn tài nguyên quá, bạn thông cảm!)
   
 12. tuan206791

  tuan206791 Thành viên chính thức

  Cám ơn bạn mình đã làm đuợc rồi
   

Chia sẻ trang này