Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Đăng ký học Excel và phân tích số liệu cùng GPE tháng 12 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán sau khi duyệt quyết toán

Thảo luận trong 'Bổ sung kiến thức Kế Toán' bắt đầu bởi vanmom, 9 Tháng chín 2008.

 1. vanmom

  vanmom Thành viên mới

  Cty vừa quyết toán xong, em muốn hỏi cách điều chỉnh về thuế TNDN:
  Cty em bị truy thu là 15.350.000đ vậy sẽ hạch toán như thế nào?
   
  Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: 9 Tháng chín 2008
 2. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Xin cho biết lý do truy thu. (Đọc tóm tắt biên bản đã được duyệt quyết toán lên)
  Từ đó có hướng xử lý cho bạn.
  Gợi ý :
  - Giảm chi phí hấu hao do khấu hao không đúng chế độ qui định -> dẫn đến tăng thuế TNDN
  - Xuất toán các chi phí ,hóa đơn không hợp lệ -> dẫn đến truy thu thuế GTGT và thuế TNDN.
  - Các khoản quà biếu,...
  ...
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2009
 3. cadafi

  cadafi New Style! New Life! Staff Member Super Moderator

  Khi nhận được quyết định truy thu, tại kỳ hạch toán hiện hành (căn cứ theo ngày nhận quyết định), Bạn hạch toán một phiếu kế toán:
  Nợ 421/Có 3334 : 15.350.000
  Chứng từ kèm theo là quyết định truy thu.

  Khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước khoản truy thu, bạn hạch toán:
  Nợ 3334/Có 111(112) :15.350.000
  Chứng từ kèm theo là copy quyết định truy thu và phiếu chi và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.
   
 4. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Chưa hẳn đâu ca_dafi ơi, hãy từ từ để bạn ấy đọc biên bản duyệt quyết toán lên đã
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2009
 5. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Hãy xem công văn này trước đã rồi có những công văn của Chi Cục Thuế Tân Bình trả lời và cuối cùng là công văn của Cục Thuế trả lời.

  Lưu ý Chữ màu xanh trong công văn này. Từ đây đã phát sinh những cách điều chỉnh sổ sách kế toán và các báo cáo có liên quan.
  Tư từ đã để mình đang biên soạn lên đây.


  Số : 15-02/QH-CV/2007 TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2007

  Kính gởi : CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

  Trích yếu : V/v Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách
  kế toán sau khi duyệt quyết toán thuế

  Theo biên bản ghi nhận các nội dung kiểm tra tại cơ quan thuế do Chi Cục thuế Quận Tân Bình lập ngày 20 tháng 06 năm 2007.
  Niên độ kiểm tra : Năm 2002 – 2005

  Công Ty TNHH Quốc Hùng kính đề nghị Quý Cơ quan vui lòng hướng dẫn cho chúng tôi nghiệp vụ kế toán nhằm để điều chỉnh sồ sách kế toán của đơn vị sao cho phù hợp với biên bản, cụ thể như sau :
  1.- Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp bổ sung 40.216.214 đồng
  2.- Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp bổ sung 5.233.087 đồng
  3.- Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp 19.750.000 đồng
  Tổng cộng 65.199.301 đồng
  Trong đó phần giá trị còn lại của TSCĐ được ghi tăng trở lại do :
  4.- Giảm khấu hao TSCĐ do trích vượt mức quy định : 7.440.475 đồng
  (Các khoản thuế trên đơn vị đã nộp vào kho bạc Nhà Nước Tân Bình – Bản sao giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước đính kèm)
  Thời điểm điều chỉnh số liệu kế toán : Tháng 6 Năm 2007 hay phải điều chỉnh cho từng niên độ đã qua kiểm tra

  Ngoài các nội dung trên doanh nghiệp chúng tôi có phải lập lại tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của những niên độ trước đây đã qua kiểm tra không ? Đồng thời tờ khai thuế GTGT (Mẫu 01/GTGT) của niên độ 2007 chúng tôi có phải điều chỉnh Không ?

  Kính mong Quý cơ quan vui lòng hướng dẫn chi tiết để chúng tôi kịp thời điều chỉnh sổ sách kế toán cho phù hợp.

  Chân thành cám ơn,
  GIÁM ĐỐC - LÊ QUỐC HÙNG

  Nơi nhận :
  - Như trên,
  - Lưu

  Đính kèm :

  - Bản sao biên bản ghi nhận các nội
  dung kiểm tra tại cơ quan thuế do Chi
  Cục thuế Quận Tân Bình lập ngày 20
  tháng 06 năm 2007
  - Bản sao các giấy nộp tiền vào Ngân
  Sách Nhà Nước
   
 6. cadafi

  cadafi New Style! New Life! Staff Member Super Moderator

  Cho dù là vì lý do gì đi nữa:
  Thì bút toán ghi Nợ 421/Có 333X vẫn phải làm để điều chỉnh thuế nộp bổ sung/Truy thu tương ứng:

  Điều chỉnh thuế TNDN nộp bổ sung, truy thu sau quyết toán:
  Nợ 421/Có 3334

  Điều chỉnh thuế GTGT nộp bổ sung, truy thu sau quyết toán:
  Nợ 421/Có 33311

  Điều chỉnh thuế TNCN nộp bổ sung, truy thu sau quyết toán:
  Nợ 421/Có 33381
   
 7. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Công văn của Chi Cục Thuế Tân Bình

  Xin vui lòng tham khảo Công văn của Chi Cục Thuế Tân Bình trả lời

  Số 340/CCT-TTHT
  Tân Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2008​
  V/v Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán
  Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)
  Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM​

  Ngày 26/12/2007, Chi Cục Thuế Q. Tân Bình nhận được Văn thư số 15-02/QH-CV/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán sau khi duyệt quyết toán (Theo Phiếu chuyển số 12613/PC-CT-TTHT ngày 06/12/2007 của Cục Thuế TP.HCM)

  Về vấn đề này, Chi Cục Thuế Q. Tân Bình có ý kiến như sau :

  1.- Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
  Tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau :

  "5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
  ....
  5.4 Mẫu hồ sơ khai bổ sung :
  - Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;
  - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
  - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này".

  Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ hai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
  Lưu ý đối với công ty, hồ sơ khai thuế bổ sung phải được lập riêng cho từng tờ khai thuế của từng kỳ tính thuế (thuế GTGT theo tháng, thuế TNDN theo năm...) như hướng dẫn tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

  2.- Điều chỉnh sổ sách kế toán :
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thuế được Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định.
  Trường hợp công ty có phát sinh một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến việc khai bổ sung, điều chỉnh số thuế phải nộp, công ty tham khảo một số văn bản sau để thực hiện :
  - Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp (điểm 7 mục I phần thứ tư về chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán); hoặc Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (điểm 7 mục I phần thứ năm về chế độ sổ kế toán)
  - Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp, được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính và được hướng dẫn theo Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.
  Chi Cục Thuế trả lời để công ty được biết.
  Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi Cục Thuế Q.Tân Bình - Đội Tuyên truyền hỗ trợ (DT; 08.8109989) để được hướng dẫn.

  Chi Cục Trưởng (đã ký ) Nguyễn Ngà.

  Từ từ đã vẫn còn công văn của Cục Thuế trả lời sau khi Công Ty không đồng ý cách hướng dẫn của Chi Cục Thuế Q. Tân Bình.
   
 8. cadafi

  cadafi New Style! New Life! Staff Member Super Moderator

  Xin gửi kèm thông tư hướng dẫn số 20/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chuẩn mực số 17. Trong đó:

  Và:
   

  Các file đính kèm:

 9. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Công văn của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

  Xin vui lòng tham khảo Công văn của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
  Số : 13521 /CT-TTHT
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007​
  V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế
  Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)
  Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM​

  Trả lời văn bản số 15-02/QH-CV/2007 ngày 30/11/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hạch toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán; Cục thuế TP có ý kiến trả lời như sau :

  - Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính

  1.- Hạch toán số thuế phải truy thu thêm :

  Trường hợp năm 2007, Công Ty được Chi Cục thuế Quận Tân Bình kiểm tra quyết toán thuế các niên độ từ năm 2002 đến năm 2005, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, Công Ty hạch toán :
  - Thuế GTGT truy thu thêm :

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp​
  Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.​
  - Thuế TNDN truy thu thêm :

  Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp​
  Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.​

  - Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :
  + Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này
  Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp​
  Nợ TK 334- Phải trả người lao động​

  + Trường hợp do công ty phải trả
  Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp​
  Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.​

  2.- Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:
  Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :

  Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.​

  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ​

  Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

  Cục Thuế TP trả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công Ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.

  KT/CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG (Đã ký)
  NGUYỄN ĐÌNH TẤN
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2008
 10. ThuNghi

  ThuNghi Hãy cho rồi sẽ nhận!

  Vậy làm sao trừ 3331 Bác nhỉ, lấy C133N3331 được không, cái này phải cụ thể. Nếu cấn trừ thuế đầu vào (nếu còn) thì Bác ghi vào đâu trên TK Thuế.
  Còn nữa, trong khoản phải nộp thêm TNDN có thể bao hàm khoản trích trước vào CP chịu thuế quá định mức, ví dụ như mua BH 2 năm mà trích vào 1 năm, => phải ghi ngược lại. Nhiêu khê nhỉ. Em thì làm theo cách của Kiệt, khỏe hơn.
  Còn nữa, theo đúng chuẩn mực thì khoản phải truy thu phải đưa vào 821 sau đó lòng vòng mới đưa vào 4211. Cái này hình như trên Webketoan có nói khá nhiều.
  Cám ơn Bác nhiều lắm, CV của C vẫn cụ thể hơn CC. (Đố ai làm nỗi)
   
 11. ptm0412

  ptm0412 Excel Ordinary Member Staff Member Super Moderator

  Khi nộp thì trừ: Có 111 / Nợ 3331
   
 12. ThuNghi

  ThuNghi Hãy cho rồi sẽ nhận!

  Em đang nói là nếu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ [43] > số phải nộp thì có được cấn trừ? Và nếu được thì ghi làm sao trên mẫu 01/GTGT.
   
 13. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Không cần điều chỉnh tờ khai đâu.

  Chính cái trả lời không chuẩn như thế mà mình mới lâp cộng văn xin được hướng dẫn.
  Việc lập công văn này là mình cố tình lập để cho kế toán trưởng cũ biết hướng đi nào đúng.

  Dễ nhớ nhất - Tất cả điều chỉnh số liệu truy thu sau khi được duyệt quyết toán đều về Nợ tài khoản 4211 cả và ghi Có TK tương ứng cho cái gì theo biên bản .


  Công văn của Chi Cục trả lời không chính xác

  Do vậy mình đã gởi Công văn lên Cục Thuế để được hướng dẫn và đã được trả lời thỏa, chính xác nhất

  Thân
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2008
 14. ThuNghi

  ThuNghi Hãy cho rồi sẽ nhận!

  Bác chưa hiểu ý em hỏi, nếu em không nộp mà lấy 133 cấn trừ 3331. Cái này trước khi có TT60, nếu truy thu V mà V còn sẽ được cấn trừ. Vừa rồi em cũng có gặp trường hợp như vậy. Cho phép cấn trừ.
   
 15. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Việc anh đề cập mình cũng chưa nêu vấn đề này với cơ quan thuế (Tức là tài khoản 133 số thuế còn được hoàn).

  Nhưng logic riêng mình nghĩ việc truy thu đó phát sinh cho những niên độ qua do vậy mình phải nộp thôi.

  Đưa ra các tình huống như anh ThuNghi chắc cái này phải hỏi lại cơ quan thuế.

  Chân thành cám ơn
   
 16. cadafi

  cadafi New Style! New Life! Staff Member Super Moderator

  Đúng như vậy, trong thông tư 60 cũng có nói rõ vể việc điều chỉnh tờ khai: Chỉ điều chỉnh trước khi quyết toán thuế. Trong trường hợp này đã quyết toán xong thì không điều chỉnh được vậy đâu.
   
 17. Thien

  Thien Thành viên thường trực

  Thân chào các bác!

  Em hỏi về cách trình bày các bút toán của Bác Kế Toán Già Gân một chút nhen.
  1/ Theo lý thuyết (nguyên tắc) thì bất cứ nghiệp vụ phát sinh nào khi định khoản đều được ghi bút toán kép và ghi Nợ TK này đối ứng với Có TK khác.
  Sao em thấy Anh ghi toàn là Có trước & Nợ sau không hà?.
  2/ Anh có bộ sưu tập các công văn hướng dẫn hạch toán của Tồng cục, cục & các chi cục thì cho em xin nhen. vì theo phân cấp thì chỉ có bộ tài chính mới có thẩm quyền ban hành & hướng dẫn hạch toán kế toán mà thui. Còn các bác thuế chỉ được hướng dẫn các chinh sách liên quan đến thuế mà thui.

  Vài dòng gửi các đại ca trong làng kế toán.

  Thân.

  P/S: Nhớ cho em xin bộ sưu tập các công văn hướng dẫn hạch toán của các Bác thuế nhen.
  (chân thành cảm tạ).
   
 18. cadafi

  cadafi New Style! New Life! Staff Member Super Moderator

  Có gì khác nhau giữa ghi có trước và ghi nợ trước đâu bạn.??
  Chừng nào hạch toán xong mà Nợ-Có không cân mới là vấn đề chứ?!
   
 19. hong gam

  hong gam Thành viên thường trực

  Ca_dafi nói đúng đó. Còn việc bác KTGG viết có trước nợ sau vì đây là bút toán điều chỉnh sổ sách. Viết như vậy mình dễ hình dung hơn.
   
 20. Thien

  Thien Thành viên thường trực

  Nếu là dân kế toán thì không thể như thế được. Vì khi các bạn sinh viên hỏi tại sao bạn ghi như vậy thì ký lắm (sách vỡ + qui định theo luật nào cho phép ghi như vậy?).
  Bạn ghi thì phải theo đúng qui luật & qui định, còn nói thì trước sau ghì cũng được. Nếu bạn làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán bạn có ghi như vậy không??.

  Thân.  P/s: Chúng ta đừng tranh luận nữa vì qui định & luật đã nói rõ. Nếu có bạn nào có bộ sưu tập như mình nói thì cho xin nhen.
   

Chia sẻ trang này