Lớp học GPE tháng 9 - TPHCM: Name động và Biểu đồ (tối 11, 13 và 15/9) | PivotTable (tối 12, 14 và 16/9) |
Hàm thống kê, chuỗi và công thức mảng (tối 18, 20 và 22/9)

Đăng ký học VBA và ADO - 3 chủ nhật 10, 17 và 24/9 - TPHCM

Đăng ký học VBA Cơ bản 8 buổi tối thứ 3-5-7 từ 19/9 - 5/10/2017 - TPHCM

CV 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản

Thảo luận trong 'Các luật, nghị định, thông tư' bắt đầu bởi Người Đưa Tin, 26 Tháng tư 2013.

 1. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 (Có cả nội dung tóm lược, giúp cho người đọc có thể theo dỏi thực hiện tốt hơn)

  Tóm lượt văn bản đây:
  Văn bản này hướng dẫn chi tiết về thời gian nghỉ, mức hưởng và cách tính chế độ thai sản theo quy định mới tại Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 . Theo đó, đối với lao động nữ nghỉ sinh từ 1/5/2013:
  + Mẹ sẽ được nghỉ tối thiểu 90 ngày (tính từ ngày sinh), nếu có con dưới 60 ngày tuổi bị chết; được nghỉ 30 ngày (tính từ ngày con chết), nếu có con từ 60 ngày tuổi bị chết.
  + Nếu mẹ chết sau khi sinh thì cha được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi, bất kể cha có tham gia BHXH hay không.
  + Lao động nữ mang thai đôi trở lên, nếu có thai bị chết lưu khi sinh thì cũng chỉ được nghỉ 6 tháng (không tính thêm thời gian nghỉ thai sản đối với thai chết lưu). Nếu tất cả các thai đều chết lưu thì được nghỉ 10 ngày, nếu thai dưới 1 tháng; 20 ngày nếu thai từ 1 đến dưới 3 tháng; 40 ngày nếu thai từ 3 đến dưới 6 tháng; 50 ngày nếu thai từ 6 tháng trở lên.
  + Trong thời gian 60 ngày, tính từ ngày trở lại làm việc sau khi nghỉ thai sản, nếu sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo Điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP .
  + Trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc trước khi sinh thì phải ghi rõ thời điểm nghỉ (kể từ ngày ... tháng ... năm ...) tại cột ghi chú, mẫu D02-TS, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011.
  Đối với lao động nữ nghỉ sinh trước ngày 1/5/2013, nếu đến 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định cũ (4 tháng) thì được tiếp tục nghỉ thêm 2 tháng. Xem ví dụ cụ thể tại điểm 3.2, mục 3 Công văn này.
  Thời gian hưởng chế độ thai sản được tính kể từ ngày thực tế nghỉ việc để sinh con, bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần.
  Trường hợp nghỉ trước khi sinh trên 2 tháng thì thời gian hưởng chế độ thai sản được tính từ thời điểm đủ 2 tháng trước khi sinh; nếu sinh con sau khi chấm dứt HĐLĐ thì tính hưởng kể từ ngày sinh.
  Mức hưởng, tính theo Điều 35 Luật BHXH số 71/2006/QH11. Trường hợp có điều chỉnh mức lương tối thiểu chung trong thời gian hưởng chế độ thai sản thì được tính lại theo mức lương tối thiểu mới cho thời gian điều chỉnh tương ứng.
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này