Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 10 - TPHCM

Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Copy data từ file Excel này sang file Excel khác

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi tackenui, 19 Tháng bảy 2007.

 1. tackenui

  tackenui Thành viên mới

  Dear all
  Tôi muốn copy data từ file Excel 1 sang file Excel 2 (file Excel 2 định dạng sẵn layout) thì làm cách nào?
  Ai biết vui lòng chi giùm nhé.
  Thanks
   
 2. nvson

  nvson Geotechnics

 3. chibi

  chibi Thành viên danh dự

  Tôi thường dùng
  Mã:
  Range("A1").Copy Destination:= _
  Workbooks("noi_den.xls").Sheets("sheet1").Range("A1")
  
  Copy từ B1 trên WB hiện tại sang A1 của sheet1 của WB noi_den
   
 4. BumBum

  BumBum Thành viên mới

  Trong file Excel 1 bạn chọn khối rồi chọn copy, qua file Excel 2 bạn chọn ô cần dán vào, rồi vào Menu Edit chọn Paste Special rồi chọn Values.
   
 5. kelvin

  kelvin Thành viên thường trực

  Mã:
  Sub copy_to_another_workbook()
    Dim sourceRange As Range
    Dim destrange As Range
    Dim destWB As Workbook
    Dim Lr As Long
  
    Application.ScreenUpdating = False
    If bIsBookOpen("test.xls") Then
      Set destWB = Workbooks("test.xls")
    Else
      Set destWB = Workbooks.Open("c:\test.xls")
    End If
    Lr = LastRow(destWB.Worksheets("Sheet1")) + 1
    Set sourceRange = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1:C10")
    Set destrange = destWB.Worksheets("Sheet1").Range("A" & Lr)
    sourceRange.Copy
    destrange.PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
    Application.CutCopyMode = False
    destWB.Close True
    Application.ScreenUpdating = True
  End Sub
  Bạn Copy hàm này và hàm LastRow vào module
  Mã:
  Function bIsBookOpen(ByRef szBookName As String) As Boolean
  ' Rob Bovey
    On Error Resume Next
    bIsBookOpen = Not (Application.Workbooks(szBookName) Is Nothing)
  End Function
  
  Function LastRow(sh As Worksheet)
    On Error Resume Next
    LastRow = sh.Cells.Find(What:="*", _
                After:=sh.Range("A1"), _
                Lookat:=xlPart, _
                LookIn:=xlFormulas, _
                SearchOrder:=xlByRows, _
                SearchDirection:=xlPrevious, _
                MatchCase:=False).Row
    On Error GoTo 0
  End Function
  
   
  Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: 22 Tháng bảy 2007
 6. dohoa_69ks

  dohoa_69ks Thành viên mới

  Tôi có up một đoạn cho bạn tackenui rồi mà :
  Code cho phan mo file Chon cho duoc ten Sheet ....

  Doan code viet trong Module

  Goi lenh copy_dât trong boxe_text_code

  Sub copy_data()
  On Error Resume Next
  Dim basebook As String
  Dim mybook As Workbook
  Dim fname As String
  Dim Mypath As String

  Application.ScreenUpdating = False
  Mypath = Application.ActiveWorkbook.Path
  basebook = ActiveWorkbook.Name
  ChDrive Mypath
  ChDir Mypath
  fname = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Execel files (*.xls), *.xls", Title:="Chon file nguon", MultiSelect:=False)
  Set mybook = Workbooks.Open(fname)
  mybook.Worksheets(1).Activate……………………………………xác định tên Sheet

  ' Vung chon de dan
  Range("A1:J1").Select……………………………………………..xac dinh vung chuan bi
  Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
  Selection.Copy
  Windows(basebook).Activate
  ' Chon Sheet de dan
  Sheet1.Select
  Range("A1").Select…………………………………………….vùng bđầu chọn
  ActiveSheet.Paste
  Range("A4").Select…………………………………………….vùng con chỏ dừng

  Application.CutCopyMode = False
  mybook.Close False
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub

   
 7. xxxdanghieu

  xxxdanghieu Thành viên mới

  Các bác cho em hỏi. Em có 2 file excel . 1 là bảng điểm, 2 là sodangba. Em muốn tự động nhập điểm trung bình cộng, họ tên... những thông tin trong bảng điểm trùng khớp với sodangba thi nhập vào thì làm thế nào ạ
  Đây là 2 file của em http://www.mediafire.com/?dcs7guef5fpkg5l
  Mong các bác giúp em ! Thank
   
 8. pmhoang

  pmhoang Thành viên thường trực

  [QUOTE = dohoa_69ks; 331.240] Tôi CO lên one đoạn cho bạn tackenui rồi mà:
  Mã cho tập tin phan mo Chon cho duoc mười tấm ....

  Mã Doan viet in module

  Goi lenh copy_dât in boxe_text_code

  Sub copy_data ()
  On Error Resume Next
  Dim basebook As String
  Dim MyBook Như Workbook
  Dim fname As String
  Dim Mypath As String

  Application.ScreenUpdating = False
  Mypath = Application.ActiveWorkbook.Path
  basebook = ActiveWorkbook.Name
  ChDrive Mypath
  ChDir Mypath
  fname = Application.GetOpenFilename (filefilter: = "file Execel ( * .xls), * .xls ", Tiêu đề: =" Chon tập nguon ", nhiều mục: = False)
  Set MyBook = Workbooks.Open (fname)
  mybook.Worksheets (1) .Activate ........................... ............... xác định tên Tờ

  'Vũng chon de dan
  Range ("A1: J1"). Select ................................................... ..xac dinh vung chuan bi
  Range ( Lựa chọn, Selection.End (xlDown)). Chọn
  Selection.Copy
  Windows (basebook) .Activate
  'Chơn Bảng de dan
  Sheet1.Select
  Range ("A1"). Select .......................................... ......... .vùng bđầu chọn
  ActiveSheet.Paste
  Range ("A4"). Select ................................................... .vùng con ch o dừng

  Application.CutCopyMode = False
  mybook.Close False
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub

  [/ QUOTE]
  1. Mình đã sửa lại từ mã của bạn, nhưng 1 vài điểm thắc mắc là tại sao các câu lệnh mình thêm vào sau đây nó không chạy được, F8 kiểm tra ko thấy chạy. Mình có gửi kèm theo file, mong các bạn giúp đờ
  2. Đây là code cho trường hợp lay dữ liệu từ file.xls, còn file.xlsx thì phải làm thế nào? có code nào chạy được cho cả 2 loại file trên không?

  [GPECODE = vb]
  Copy_data Sub ()
  On Error Resume Next
  Dim basebook As String
  MyBook Dim As Workbook
  Dim fname As String
  Dim Mypath As String

  Sheet1.Columns. ("A: J") Clear '-xoa vậy lieu o chuong trinh
  Sheet2.Select
  Cột. ("A: J") Clear '-xoa vậy lieu o chuong trinh

  Mypath = Application.ActiveWorkbook.Path
  basebook = ActiveWorkbook.Name
  'ChDrive Mypath
  'ChDir Mypath
  fname = Mypath & "\ 01_dulieu.xls"
  Đặt MyBook = Workbooks.Open (fname)

  mybook.Worksheets (2) .Activate '-ten tờ stt = 1
  -tai sao cau nay ko chay mybook.Sheet1.Select '???
  mybook.Sheets (2) -tai sao cau nay ko chay .Select '???
  mybook.Worksheets (3) .Activate '-ten tờ stt = 1

  '-Vung Chon de dan
  Range ("A1: J" & [A1] .End (xlDown) .Row) .Select
  Selection.Copy
  Windows (basebook) .Activate
  'Chơn Bảng de dan
  Worksheets (1) .Select
  Range ("A1"). Select
  ActiveSheet.Paste

  Worksheets (2) .Range ("A1"). Select '-tai sao cau nay ko chay ???
  ActiveSheet.Paste

  Application.CutCopyMode = False
  mybook.Close False
  End Sub
  [/ GPECODE]
   

  Các file đính kèm:

  Lần chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2015
 9. pmhoang

  pmhoang Thành viên thường trực

  Có bạn nào giúp mình không? mong các bạn xem qua tí.
   
 10. hpkhuong

  hpkhuong Mới tôt nghiệp Mẫu giáo

  Bạn sửa dòng code

  Mã:
   fname = Mypath & "\01_dulieu[COLOR=#ff0000][B].xls[/B][/COLOR]" 
  Thành

  Mã:
   fname = Mypath & "\01_dulieu[B][COLOR=#ff0000].xlsx[/COLOR][/B]" 
   
 11. pmhoang

  pmhoang Thành viên thường trực

  Cảm ơn bạn, cái đuôi file mình cũng đã tự mò ra.
  Còn về cân lệnh, mình không hiểu tại sao câu này nó hoạt động được
  Câu 1: mybook.Worksheets (2) .Activate
  mà cũng một câu ý nghĩa tương tự lại không hoạt động được
  Câu 2: mybook.Sheet1.Select hay mybook.Sheet1.Select
  Vì mình cần câu 2 nó tổng quá, người sử dụng muốn du chuyển nó đi vị trí khác code vẫn hoạt động đúng, còn câu một là số thứ tự của sheet, nếu người dùng vô tình di chuyển sheet, thì code sẽ bị sai.
  Trong vba thông thường thì Sheet1.select nó hoạt động bình thường, nghĩa là chọn sheet1, vào vba bạn sẽ thấy Sheet1(Ten A), nhưng không phải là số thứ tự là 1 nha các bạn
  Ở hình này, sheet1, người dùng vô tình di chuyển nó qua số thứ tự là 2.
   

  Các file đính kèm:

  Lần chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2015
 12. brachiosaurus

  brachiosaurus Thành viên mới

  Chào các bác!

  Em có 2 file excel, em muốn copy 1 sheet từ file 1 sang file 2. Em có làm theo cách Ctrl + C rồi paste vô chỗ cần chèn nhưng toàn bộ hàm thì vẫn bị link vô sheet cũ. Copy sheet cũng vậy. Bác nào có cao kiến giúp e với.

  Thank cả nhà!
   

Chia sẻ trang này