Đăng ký học Excel, VBA cùng GPE tháng 4/2018 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Code Tách, nối chuỗi và tính tổng

Thảo luận trong 'Khu vực đăng bài chung' bắt đầu bởi lengoc1490, 12 Tháng một 2018.

 1. lengoc1490

  lengoc1490 Thành viên mới

  Em chào các thầy và anh/ chị!
  Em có một bài toán mà nghĩ mãi không ra cách làm mong các thầy, anh/ chị giúp đỡ, viết em 1 code VBA để giải quyết bài toán.
  Bảng nguồn gồm cột Mã, Chiều rộng, Số lượng. Em muốn lọc giá trị duy nhất theo chiều rộng. Đồng thời cộng tổng số lượng, và nối chuỗi mã hiệu cho ra kết quả như bảng đích.
  Cảm ơn các thầy và anh/ chị nhiều!
  Em xin gửi file đính kèm.
   

  Các file đính kèm:

  • Vidu.xlsx
   Kích thước:
   10.8 KB
   Đọc:
   7
 2. befaint

  befaint |||||||||||||

  Gửi cái thật lên đây coi... Làm bài trên xong rồi lại hỏi thêm (à nhưng mà còn...)
   
  lengoc1490 thích bài này.
 3. excel_lv1.5

  excel_lv1.5 Thành viên thường trực

  Bạn chạy code này xem:
  PHP:
  Sub pivot()
  Dim i As Longdic As Objectitemarr
  arr 
  Range("a4:c" & [a100000].End(xlUp).Row)
  Set dic CreateObject("scripting.dictionary")
  For 
  1 To UBound(arr)
      If 
  Not dic.exists(arr(i2)) Then
          dic
  .Add arr(i2), Array(arr(i1), arr(i3))
      Else
          
  item dic.item(arr(i2))
          If 
  Not item(0Like "*" Right(arr(i1), 2) & "*" Then item(0) = item(0) & "," Right(arr(i1), 2)
          
  item(1) = item(1) + arr(i3)
          
  dic.item(arr(i2)) = item
      End 
  If
  Next i
  For 0 To dic.Count 1
       
  [h4].Offset(i) = dic.keys()(i): [g4].Offset(i) = dic.items()(i)(0): [i4].Offset(i) = dic.items()(i)(1)
  Next i
  End Sub
   
  lengoc1490 thích bài này.
 4. lengoc1490

  lengoc1490 Thành viên mới

  Cảm ơn bác rất nhiều. Code của bác chạy rất tốt.
  Em đang tập tành về mảng, có bài này làm chưa được. Bác xem giúp e với.
  Trong file, sheets dữ liệu nguồn là sheets("b"). sheet chứa điều kiện cần lọc là sheets("data").
  E muốn sheets("c") lấy dữ liệu từ sheets("b") khi có dữ liệu nằm trong sheets("data"). Ngược lại thì cho kết quả khác điều kiện vào sheets("a").
  Bài toán lấy dữ liệu trùng dữ liệu trong data thì e làm được, còn bài toán dữ liệu không nằm trong data thì e làm không ra kết quả.
  Cảm ơn bác rất nhiều!
   

  Các file đính kèm:

 5. excel_lv1.5

  excel_lv1.5 Thành viên thường trực

  Bạn chạy code này:
  PHP:
  Sub Filter()
  Application.ScreenUpdating False
  Dim i 
  As Longna As Longnc As Longrng As Rangecell As Rangearrarraarrc
  arr 
  Sheets("b").Range("a3:b" Sheets("b").[a100000].End(xlUp).Row)
  Set rng Sheets("data").Range("b3:c" Sheets("data").[b100000].End(xlUp).Row)
  ReDim arrc(1 To UBound(arr), 1 To 2), arra(1 To UBound(arr), 1 To 2)
  For 
  1 To UBound(arr)
      
  Set cell rng.Find(arr(i1), LookIn:=xlValueslookat:=xlWhole)
      If 
  Not cell Is Nothing Then
          nc 
  nc 1arrc(nc1) = arr(i1): arrc(nc2) = arr(i2)
      Else
          
  na na 1arra(na1) = arr(i1): arra(na2) = arr(i2)
      
  End If
  Next i
  sheetisexists 
  "a"
  Sheets("a").[a2].Resize(na2) = arra
  sheetisexists 
  "c"
  Sheets("c").[a2].Resize(nc2) = arrc
  Application
  .ScreenUpdating True
  End Sub
  Function sheetisexists(namesheet As String)
  Dim wb As Workbookws As Worksheet
  Set wb 
  ThisWorkbook
  For Each ws In wb.Worksheets
      
  If ws.Name namesheet Then Exit Function
  Next
  Sheets
  .Add before:=Sheets(1)
  Sheets(1).Name namesheet
  End 
  Function
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2018
  lengoc1490 thích bài này.

Chia sẻ trang này