Đăng ký học Excel, VBA và phân tích số liệu cùng GPE tháng 1/2018 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi maytinhvp01, 31 Tháng bảy 2013.

 1. mhieuit

  mhieuit Thành viên hoạt động

  Mã:
  lastRow = .Range("B65000").End(xlUp).Row
  Mình đổi như bên trên, nhưng cột B của mình có công thức, nên dòng cuối sẽ lấy ô công thức cuối cùng, trong khi dữ liệu mình cần in nằm ở phía trên
   
 2. befaint

  befaint |||||||||||||

  Vậy sẽ có các cách:
  - Dùng mảng duyệt các phần tử ở cột B (từ dưới lên), nếu có giá trị thì lấy từ dòng đó.
  - Dùng ô phụ nào đó trong bảng tính để xác định dòng cuối cần in, dùng countif(), match(),max()...
  Theo cách 2 cho đơn giản:
  Công thức tại [Z1]:
  Mã:
  Z1=MAX($B$6:$B$9000)+5
  Sub:
  PHP:
  Sub gioihanvungin()
  Dim lastRow As Long
  With Sheets
  (1)
      
  lastRow = .Range("Z1").Value
      
  .PageSetup.PrintArea "B1:F" lastRow
  End With
  End Sub
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2017
  mhieuit thích bài này.
 3. mhieuit

  mhieuit Thành viên hoạt động

  mình hiểu rồi, code như bên dưới:
  Chúc bạn ngủ ngon. cám ơn bạn rất nhiều
  Mã:
  Sub gioihanvungin()
  Dim lastRow As Long
  With Sheets(1)
    lastRow = .Range("A5") 'Dùng cột phụ hàm countif()
    .PageSetup.PrintArea = "B1:F" & lastRow
  End With
  End Sub
   
  befaint thích bài này.
 4. phuyen89

  phuyen89 Thành viên tích cực

  Thuộc tính PrinArea trả về String nên bạn viết vậy không đúng cú pháp đâu.
  Mã:
  Property PrintArea As String
   
 5. mhieuit

  mhieuit Thành viên hoạt động

  Chào befaint,
  Từ cdoe bên dưới mình muốn sort cột D va F theo chiều tăng dần thì sẽ code như thế nào, bạn giúp mình nhé. Cám ơn bạn nhiều.
  Sub:
  PHP:
  Sub gioihanvungin()
  Dim lastRow As Long
  With Sheets
  (1)
      
  lastRow = .Range("Z1").Value
      
  .PageSetup.PrintArea "B1:F" lastRow
  End With
  End Sub
   
 6. befaint

  befaint |||||||||||||

  Ủa, sort thì liên quan gì tới tạo vùng in? :eek::eek:
  Bạn record macro xem...
   
  mhieuit thích bài này.
 7. mhieuit

  mhieuit Thành viên hoạt động

  ý mình là sau khi giới hạn vùng in xong mình sort dữ liệu rồi mới in
   
 8. phuyen89

  phuyen89 Thành viên tích cực

  Nếu bạn thích, bạn có thể dùng tinh năng Sort của Excel, để ghi lại Macro.
   
  mhieuit thích bài này.
 9. mhieuit

  mhieuit Thành viên hoạt động

  Mình dùng record macro nhưng khi bỏ ................vào thì phát sinh lỗi nên mình không sử sụng
  PHP:
  For 2 To 20
          
  If Sheets("Pickticket").Range("A" i).Value <> Empty Then
              Sheets
  ("Pickticket").Range("B" i).copy
              Sheets
  ("DN").Range("E6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
              Application
  .CutCopyMode False
              Dim lastRow 
  As Long
      With Sheets
  ("DN")
          
  lastRow = .Range("A10").Value
          
  .PageSetup.PrintArea "C1:S" lastRow
  .............................
      
  End With
      With Sheets
  ("DN").PageSetup
          
  .PrintTitleRows "$10:$10"
      
  End With
          Sheets
  ("DN").copy after:=Sheets("DN")
          
  End If
      
  Next i
   
 10. befaint

  befaint |||||||||||||

  Cứ ghi macro cái thao tác sort đi đã. Làm gì mà đã ghép mấy bài vô rồi.
  Không dùng cái dòng nhiều chấm (......) đó, xóa nó đi vì nó đâu là code trong VBA (thêm dấu nháy đơn vào đầu dòng).

  '-----
  Tình hình hơi căng, chắc phải học lý thuyết trước thôi hoặc tìm người kèm.
   
  HieuCD, mhieuitPacificPR thích bài viết này.
 11. mhieuit

  mhieuit Thành viên hoạt động

  Xóa nội dung vì không phù hợp topic
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2017
 12. befaint

  befaint |||||||||||||

  Giờ có 2 phương án:
  1- Nếu tiếp tục ở box này (Giải đáp thắc mắc...) thì chỉ gửi cái khúc sort lên trước (kèm thêm file cho mọi người dễ xem hơn thì càng tốt).
  2- Lập một topic mới, nêu toàn bộ yêu cầu.
   
  mhieuit thích bài này.
 13. mhieuit

  mhieuit Thành viên hoạt động

  mình xin lỗi, mình quên đây là topic giải đáp thắc mắc.
  Các Mod xóa giúp mình những bài không liên quan topic này nhé. cám ơn nhiều
   
 14. befaint

  befaint |||||||||||||

  Không có lỗi lầm gì. Không cần xóa gì. Ây dza.
   
  mhieuit thích bài này.
 15. minhvdn

  minhvdn Thành viên mới

  Các cao nhân cho em hỏi, giờ em có 1 vấn đề ntn
  - em có 1 bảng (K9:X35), và đang cần điền dữ liệu bằng cách tham chiếu giá trị từ 1 dãy khác. Bảng K9:X35 sẽ được điền lần lượt từ trên xuống dưới (9 đến 35), rồi từ cột trái sang cột phải (K đến X), và giá trị sẽ nằm từ cột AN đến cột PA của dãy kia. Em đang định dùng 3 vòng lặp for cho i(dòng), j(cột) và k(cột tham chiếu), đang có code như sau
  "
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  For k = 40 To 417
  For j = 11 To 24
  For i = 9 To 35
  Sheets("Laisuat").Cells(i, j).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Ngay, Dulieu, k, False)
  Next i
  Next j
  Next k"
  *bảng K9:X35 ở sheet Laisuat, dãy tham chiếu là Dulieu.
  Nếu thế này thì khi chạy macro tất cả các ô cần điền giá trị sẽ trả về giá trị ở cột cuối cùng của bảng tham chiếu (cột PA), giống nhau hết.
  Có anh chị nào giúp em tìm ra code đúng với, xin cảm ơn nhiều ạ.
   
 16. phuyen89

  phuyen89 Thành viên tích cực

  Bạn không đưa File, mình đọc thật khó hình dung.
   
  PacificPR thích bài này.
 17. minhvdn

  minhvdn Thành viên mới

  Nó giống vậy ạ, em chỉ dummy data thôi
   

  Các file đính kèm:

  • Copy.xlsm
   Kích thước:
   18.6 KB
   Đọc:
   1
 18. Nguyen Dong Hai

  Nguyen Dong Hai Thành viên mới

  Xin nhờ mọi người giúp giùm,

  Mình có 1 sub như trên diễn đàn hướng dẫn:

  Function PicFit(ByVal PictureFileName As String, Optional ByVal TargetCell As Range) As String
  On Error Resume Next
  If TargetCell Is Nothing Then Set TargetCell = Application.ThisCell
  TargetCell.Worksheet.Shapes(TargetCell.Address).Delete
  If CreateObject("Scripting.FileSystemObject").fileExists(PictureFileName) Then
  TargetCell.Select
  With TargetCell.Worksheet.Pictures.Insert(PictureFileName)
  .Name = TargetCell.Address
  .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
  .Left = TargetCell.Left
  .Top = TargetCell.Top
  .Width = TargetCell.Width
  .Height = TargetCell.Height
  End With
  End If
  End Function

  Sử dụng để add picture vào 1 worksheet rất ổn, nhưng khi send file cho máy khác thì lại không có link nên ko thấy hình. Có cách nào để add vĩnh viễn, sau khi mở ra nó không tự tìm link nữa hay không?

  Cảm ơn mọi người giúp đỡ.
   
 19. nguyentranduc1978

  nguyentranduc1978 Thành viên mới

  Em có đoạn code gộp nhiều file sang 1 file mới chạy trên office 2007 không được. Folder "OK" chạy ổn nhưng folder "Khong duoc" chạy bị lỗi

  Em muốn chèn nguồn của dữ liệu truy xuất, file Vidu (STT, dòng và sheet của các file 1,2,3 và 4,5,6 vào cột A trước các hàng gộp dữ liệu có được không). Ví dụ cột A dòng 2 thể hiện: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\OK\4.xls\Ngày1\row2


  Sub MergeFilesExcel()
  Dim path As String, ThisWB As String, lngFilecounter As Long
  Dim wbDest As Workbook, shtDest As Worksheet, ws As Worksheet
  Dim Filename As String, Wkb As Workbook
  Dim CopyRng As Range, Dest As Range
  Dim RowofCopySheet As Integer
  RowofCopySheet = 2
  ThisWB = ActiveWorkbook.Name
  'Dien duong dan folder chua cac tap tin excel can gom lai.
  'Nhu ban thay toi tien duong dan thu muc chua cai file excel cua toi.
  path = "D:\Test\Khong duoc"
  Application.EnableEvents = False
  Application.ScreenUpdating = False
  Set shtDest = ActiveWorkbook.Sheets(1)
  Filename = Dir(path & "\*.xls", vbNormal)
  If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
  Do Until Filename = vbNullString
  If Not Filename = ThisWB Then
  Set Wkb = Workbooks.Open(Filename:=path & "\" & Filename)
  Set CopyRng = Wkb.Sheets(1).Range(Cells(RowofCopySheet, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count))
  Set Dest = shtDest.Range("A" & shtDest.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1)
  CopyRng.Copy Dest
  Wkb.Close False
  End If
  Filename = Dir()
  Loop
  Range("A1").Select
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox "Ket Thuc!"
  End Sub
   

  Các file đính kèm:

 20. mhieuit

  mhieuit Thành viên hoạt động

  Chào anh chị GPE,
  em muốn xóa từ sheets(8) trở về sau, nhưng đoạn code bên dưới khi chạy không xóa như yêu cầu,
  anh chị xem giúp em code này chưa đúng ở đoạn nhé. em cám ơn

  PHP:
  Sub xoasheets()
  Dim j As Integer
  Application
  .DisplayAlerts False
      
  For 8 To Sheets.Count
          Sheets
  (j).Delete
      Next j
  Application
  .DisplayAlerts True
  End Sub
   

Chia sẻ trang này