Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Đăng ký học Excel và phân tích số liệu cùng GPE tháng 12 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Cộng dồn Mã hàng hàng hóa theo ngày (chuyển từ cột ngang sang cột dọc)

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi AnhThu-1976, 21 Tháng tư 2017.

 1. AnhThu-1976

  AnhThu-1976 Thành viên thường trực

  Các bạn giúp tôi viết code như sau:
  Tôi có Sheet NhapBan, từ sheet này tôi muốn cộng dồn số lượng theo ngày và theo mã hàng hóa (Mã hàng hóa có thể nhiều hơn, đây chỉ là file demo)
  Tôi muốn kết quả chạy code như ở sheet KQ
  Cảm ơn các bạn!
   

  Các file đính kèm:

 2. PacificPR

  PacificPR Thành viên tích cực

  Bạn thử dùng Sub này xem sao:
  Mã:
  Sub Tonghop()
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  With Sheets("NhapBan")
    sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, 15).Value
    For i = 1 To UBound(sArr)
      For j = 13 To 15
        If sArr(i, j) <> Empty Then
          Tem = sArr(i, 1) & "#" & .Cells(17, j + 6)
          If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
            dArr(K, 2) = .Cells(17, j + 6)
            dArr(K, 3) = sArr(i, j)
          Else
            dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j)
          End If
        End If
      Next j
    Next i
  End With
  With Sheets("KQ")
    With .Range("A5:C65535")
      .ClearContents
      .Borders.LineStyle = xlNone
    End With
    .Range("A5").Resize(K, 3) = dArr
    With .Range("A5").Resize(K, 3)
      .Borders.LineStyle = xlContinuous
      .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
    End With
  End With
  End Sub
  
   
  AnhThu-1976 thích bài này.
 3. befaint

  befaint |||||||||||||

  Chỗ màu xanh sẽ làm cho vùng dữ liệu nhảy tới dòng 65535 --> Tăng dung lượng
   
  AnhThu-1976 thích bài này.
 4. PacificPR

  PacificPR Thành viên tích cực

  Dạ. Vì bạn ấy nói mã hàng còn nhiều nên em đưa xuống dòng 65535 anh ạ.
   
  AnhThu-1976 thích bài này.
 5. Ba Tê

  Ba Tê Cạo Rồi Vẫn Gội

  Nếu nhiều hơn 3 mã hàng thì các con số 15 trong này không chính xác:
  PHP:
  sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, 15).Value
      
  For 1 To UBound(sArr)
          For 
  13 To 15
  Phải cho nó là một biến nào đó khác con số cố định 15, ví dụ:
  PHP:
  = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column 6
   
  AnhThu-1976 thích bài này.
 6. PacificPR

  PacificPR Thành viên tích cực

  Dạ vâng. Em cũng chưa tính đến cái đó thầy ạ
   
 7. HieuCD

  HieuCD Thành viên gạo cội

  còn nhiều mã hàng nên cột cuối sẽ lớn hơn cột U, các khai báo
  Mã:
  dArr(1 To 65535, 1 To 3)
  sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, 15).Value
  sẽ phá sản
  vừa dùng mảng vừa dùng cells rất phức tạp và làm chậm code
  mình nghĩ bạn nên dùng 2 mãng dữ liệu: mảng 1 chứa cột ngày, mãng 2 chứa các cột mã hàng gồm dòng đầu là mã hàng các dòng dưới là số lượng, lúc đó dể viết hơn, dĩ nhiên phải dùng End để xác định cột cuối
   
  AnhThu-1976 thích bài này.
 8. PacificPR

  PacificPR Thành viên tích cực

  Dựa vào góp ý của anh và thầy Ba tê.Em thử sưa như thế này có được không anh:
  Mã:
  Sub Tonghop()
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), tArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long, C As Long
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  With Sheets("NhapBan")
    C = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column - 6
    tArr = .Range("S17", .Range("IV17").End(xlToLeft)).Value
    sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
    For i = 1 To UBound(sArr)
      For j = 1 To UBound(tArr, 2)
        If sArr(i, j + 12) <> Empty Then
          Tem = sArr(i, 1) & "#" & tArr(1, j)
          If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
            dArr(K, 2) = tArr(1, j)
            dArr(K, 3) = sArr(i, j + 12)
          Else
            dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j + 12)
          End If
        End If
      Next j
    Next i
  End With
  With Sheets("KQ")
    With .Range("A5:C65535")
      .ClearContents
      .Borders.LineStyle = xlNone
    End With
    .Range("A5").Resize(K, 3) = dArr
    With .Range("A5").Resize(K, 3)
      .Borders.LineStyle = xlContinuous
      .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
    End With
  End With
  End Sub
  
  
  
   
  AnhThu-1976 thích bài này.
 9. HieuCD

  HieuCD Thành viên gạo cội

  mảng dữ liệu chỉ lấy vùng cần thiết, không nên lấy tới 15 cột mà chỉ sử dụng 4 cột cách khoảng nhau, làm tốn bộ nhớ và phải đếm số cột để lấy dữ liệu ra xử lý
  theo mình sẽ tạo các mảng như sau
  Mã:
  Sub Tonghop()
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), tArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long, C As Long, LastR As Long
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  With Sheets("NhapBan")
  
    [COLOR=#ff0000]LastR[/COLOR] = .Range("G18").End(xlDown).Row 'dòng cuoi
    [COLOR=#ff0000]C[/COLOR] = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column [COLOR=#ff0000]- 18[/COLOR] 'só cot ma hàng
    [COLOR=#ff0000]tArr[/COLOR] = .Range("G17:G" & [COLOR=#ff0000]LastR[/COLOR]).Value 'Array ngày tháng
    [COLOR=#ff0000]sArr[/COLOR] = .Range("S17:S" & [COLOR=#ff0000]LastR).Resize(, C)[/COLOR].Value 'Array ma hàng
    For i = [COLOR=#FF0000]2[/COLOR] To UBound(tArr)
      For j = 1 To [COLOR=#ff0000]UBound(sArr, 2)[/COLOR]
        If sArr(i, j) <> Empty Then
          Tem = tArr(i, 1) & "#" & sArr([COLOR=#ff0000]1[/COLOR], j)
  ...
           dArr(K, 3) = sArr(i, j)
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2017
  AnhThu-1976 thích bài này.
 10. HieuCD

  HieuCD Thành viên gạo cội

  hoặc bạn có thể dùng 1 mảng lưu dữ liệu
  Mã:
  With Sheets("NhapBan")
    C = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column - 6
    sArr = .Range("[COLOR=#ff0000]G17[/COLOR]", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
    For i = [COLOR=#ff0000]2[/COLOR] To UBound(sArr)
      For j = [COLOR=#ff0000]13[/COLOR] To UBound(sArr, 2)
        If sArr(i, j) <> Empty Then
          Tem = sArr(i, 1) & "#" & sArr([COLOR=#ff0000]1[/COLOR], j)
          If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
            dArr(K, 2) = sArr(1, j)
            dArr(K, 3) = sArr(i, j)
          Else
            dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j)
          End If
        End If
      Next j
    Next i
  End With
   
  AnhThu-1976 thích bài này.
 11. Sharava36

  Sharava36 Thành viên sao chép

  Cám ơn anh nhiều. Thật là hay quá
   
 12. PacificPR

  PacificPR Thành viên tích cực

  Cám ơn anh HieuCD rất nhiều. Em đang học VBA qua diễn đàn. Có gì mong anh và các thầy chỉ thêm cho em nha./
   
 13. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Bài này tôi thấy dùng PivotTable là ngon nhất. Dữ liệu càng nhiều thì càng thấy nó lợi hại
   
  AnhThu-1976 thích bài này.
 14. AnhThu-1976

  AnhThu-1976 Thành viên thường trực

  Cảm ơn Các Thầy & anh chị đã giúp đỡ

  Em biết dùng PivotTable sẽ nhanh, nhưng vì kết quả của em sẽ sử dụng tiếp để lập báo cáo khác, vì nếu sử dụng PivotTable thì fải xử lý nữa ( chẳng hạn fải bỏ bớt 1 số râu ria)

  Cho em hỏi thêm, nếu em muốn sheet KQ như sau thì sửa code như thế nào?

  Column1
  [TR]
  [TD="class: xl73, width: 64"]Ngày[/TD]
  [TD="class: xl73, width: 64"]HĐ[/TD]
  [TD="class: xl73, width: 64"]TK[/TD]
  [TD="class: xl73, width: 64"]Mã Hàng[/TD]
  [TD="class: xl73, width: 64"]Tên hàng[/TD]
  [TD="class: xl73, width: 64"]Số Lượng[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl74, align: right"]01/01/17[/TD]
  [TD="class: xl74"][/TD]
  [TD="class: xl74"][/TD]
  [TD="class: xl75"]H001[/TD]
  [TD="class: xl75"][/TD]
  [TD="class: xl76, align: right"]25[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]01/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl68"]H002[/TD]
  [TD="class: xl68"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]15[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]01/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl68"]H003[/TD]
  [TD="class: xl68"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]60[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]01/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl70"]H004[/TD]
  [TD="class: xl70"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]100[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]02/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl70"]H001[/TD]
  [TD="class: xl70"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]03/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl70"]H001[/TD]
  [TD="class: xl70"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]5[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]03/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl68"]H002[/TD]
  [TD="class: xl68"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]40[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]05/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl68"]H002[/TD]
  [TD="class: xl68"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]40[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]05/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl68"]H003[/TD]
  [TD="class: xl68"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]50[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]06/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl70"]H001[/TD]
  [TD="class: xl70"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]06/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl68"]H002[/TD]
  [TD="class: xl68"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]20[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]06/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl68"]H003[/TD]
  [TD="class: xl68"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]20[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]10/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl70"]H001[/TD]
  [TD="class: xl70"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]20[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl67, align: right"]10/01/17[/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl67"][/TD]
  [TD="class: xl70"]H002[/TD]
  [TD="class: xl70"][/TD]
  [TD="class: xl69, align: right"]40[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl71, align: right"]10/01/17[/TD]
  [TD="class: xl71"][/TD]
  [TD="class: xl71"][/TD]
  [TD="class: xl77"]H003[/TD]
  [TD="class: xl72"][/TD]
  [TD="class: xl72, align: right"]50[/TD]
  [/TR]

  Nghĩa là Cột Mã hàng cách xa cột ngày 2 cột
  Cột Số lượng cách cột Mã hàng 1 cột
  Nếu như vậy thí code sau fải sửa làm sao?
  Mã:
  Sub TongHop_1()Dim Dic As Object, Tem As String
  Dim C
    Dim sArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long
    Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    '**************
  With Sheets("NhapBan")
    C = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column - 6
    sArr = .Range("G17", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
    For i = 2 To UBound(sArr)
      For j = 13 To UBound(sArr, 2)
        If sArr(i, j) <> Empty Then
          Tem = sArr(i, 1) & "#" & sArr(1, j)
          If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
            dArr(K, 2) = sArr(1, j)
            dArr(K, 3) = sArr(i, j)
          Else
            dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j)
          End If
        End If
      Next j
    Next i
  End With
  '***********
  With Sheets("KQ")
      With .Range("A5:C65535")
        .ClearContents
        .Borders.LineStyle = xlNone
      End With
  Em có sửa (chỗ màu đỏ), nhưng nó báo lỗi
  Mã:
            Dic.Add Tem, K
            dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
            [COLOR=#ff0000][B] dArr(K, 2) = ""
            dArr(K, 3) = ""[/B][/COLOR]
            dArr(K, 4) = sArr(1, j)
            [COLOR=#ff0000][B]dArr(K, 5) = ""[/B][/COLOR]
            dArr(K, 6) = sArr(i, j)
            
  Vậy Các Thầy & các bạn giúp giùm!
  Em cảm ơn.
   
 15. PacificPR

  PacificPR Thành viên tích cực

  Bác khai báo lại cái dArr thành dArr(1 To 65535, 1 To 6) .Vì Cái dArr hiện tại có 3 cột
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2017
  AnhThu-1976 thích bài này.
 16. AnhThu-1976

  AnhThu-1976 Thành viên thường trực

  Cảm ơn bạn nhiều !!!!!!!!!!!!
   
 17. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Không hiểu bạn nói bỏ bớt râu ria là gì cả
  ???
  Bạn cần kết quả thế nào, tôi ra kết quả y chang thế thôi, có vấn đề gì chứ?

  Capture.JPG
   

  Các file đính kèm:

  AnhThu-1976 thích bài này.
 18. AnhThu-1976

  AnhThu-1976 Thành viên thường trực

  Em có thử làm, nhưng hay bị dính chữ "Total" ở các dòng nên fải xóa nó đi
  Mặc khác, theo cách làm của thầy, thì ta fải tiếp tục xử lý copy ngày xuống dưới (Ví dụ Copy ngày 01/01/17 ở mã hàng H001, để paste ở mã hàng H002, H003...
   
 19. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Mấy món đó người ta thao tác trong vòng.. 1 nốt nhạc chứ khó khăn gì đâu. Tất cả chỉ là click phải, click trái rồi chọn.. chọn... mà thôi chứ ai lại "thủ công" như cách của bạn?
  (hình như bạn không biết dùng PivotTable thì phải?)

  Capture.JPG
   

  Các file đính kèm:

  AnhThu-1976 thích bài này.
 20. AnhThu-1976

  AnhThu-1976 Thành viên thường trực

  Em đang chập chững mà
   

Chia sẻ trang này