Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

Công thức và hàm tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2009

Thảo luận trong 'Excel và Kế Toán' bắt đầu bởi hoangdanh282vn, 22 Tháng mười hai 2008.

 1. hoangdanh282vn

  hoangdanh282vn Nguyễn Cảnh Hoàng Danh Staff Member

  Mình gửi các bạn công thức và hàm tính thuế thu nhập cá nhân năm 2009, áp dụng cho các khoản Thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh.

  1. Công thức :
  Với E2 là Thu nhập từ tiền công, tiền lương và kinh doanh, sau khi trừ đi tất cả các khoản giảm trừ

  2. Hàm :
  PHP:
  Function PIT2009(ThuNhap As DoubleOptional PhuThuoc As Byte 0Optional GiamTru As Double 0) As Double
      ThuNhap 
  Round(ThuNhap0)
      
  ThuNhap ThuNhap 4000000 PhuThuoc 1600000 GiamTru
      Select 
  Case ThuNhap
          
  Case 1 To 5000000PIT2009 ThuNhap 0.05
          
  Case 5000001 To 10000000PIT2009 ThuNhap 0.1 250000
          
  Case 10000001 To 18000000PIT2009 ThuNhap 0.15 750000
          
  Case 18000001 To 32000000PIT2009 ThuNhap 0.2 1650000
          
  Case 32000001 To 52000000PIT2009 ThuNhap 0.25 3250000
          
  Case 52000001 To 80000000PIT2009 ThuNhap 0.3 5850000
          
  Case Is 80000000PIT2009 ThuNhap 0.35 9850000
      End Select
  End 
  Function
  Với Thunhap là khoản Thu nhập từ tiền công, tiền lương và kinh doanh, chưa trừ bất kỳ khoản giảm trừ nào như giảm trừ cho bản thân, người phụ thuộc, BHXH...

  Phuthuoc là số người phụ thuộc được giảm trừ.

  Giamtru là tổng các khoản giảm trừ (không bao gồm giảm trừ cho người phụ thuộc và cho bản thân 4,000,000 đ.
   

  Các file đính kèm:

  Lần chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2008
 2. OverAC

  OverAC Đỗ Nguyên Bình Staff Member

  Cách mình làm thì:
  1. Không có giảm trừ
  2. Không khai báo biến nhiều, chơi variance luôn cho tiện :)
  3. Có thêm 1 vài hàm tính xuôi tính ngược cho vui.
  [highlight=vb]' Copy right by www.giaiphapexcel.com
  ' Coded by Do Nguyen Binh - OverAC
  ' overac@giaiphapexcel.com
  Function pitfromgross(Gross_Salary, Optional dependance = 0)
  TI = Gross_Salary - 4000000 - dependance * 1600000

  If TI < 0 Then
  pitfromgross = 0
  ElseIf TI < 5000000 Then
  pitfromgross = TI * 0.05
  ElseIf TI < 10000000 Then
  pitfromgross = (TI - 5000000) * 0.1 + 250000
  ElseIf TI < 18000000 Then
  pitfromgross = (TI - 10000000) * 0.15 + 750000
  ElseIf TI < 32000000 Then
  pitfromgross = (TI - 18000000) * 0.2 + 1950000
  ElseIf TI < 52000000 Then
  pitfromgross = (TI - 32000000) * 0.25 + 4750000
  ElseIf TI < 80000000 Then
  pitfromgross = (TI - 52000000) * 0.3 + 9750000
  Else
  pitfromgross = (TI - 80000000) * 0.35 + 18150000
  End If
  End Function
  Function grosstonet(Gross_Salary, Optional dependance = 0)
  grosstonet = Gross_Salary - pitfromgross(Gross_Salary, dependance)
  End Function
  Function pitfromnet(Net_Salary, Optional dependance = 0)
  base = 4000000 + dependance * 1600000
  If Net_Salary < base Then
  pitfromnet = 0
  ElseIf Net_Salary < base + 4750000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base) * 0.05 / 0.95
  ElseIf Net_Salary < base + 9250000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 4750000) * 0.1 / 0.9 + 250000
  ElseIf Net_Salary < base + 16050000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 9250000) * 0.15 / 0.85 + 750000
  ElseIf Net_Salary < base + 27250000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 16050000) * 0.2 / 0.8 + 1950000
  ElseIf Net_Salary < base + 42250000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 27250000) * 0.25 / 0.75 + 4750000
  ElseIf Net_Salary < base + 61850000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 42250000) * 0.3 / 0.7 + 9750000
  Else
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 61850000) * 0.35 / 0.65 + 18150000
  End If
  End Function
  Function nettogross(Net_Salary, Optional dependance = 0)
  base = 4000000 + dependance * 1600000
  If Net_Salary < base Then
  nettogross = Net_Salary
  ElseIf Net_Salary < base + 4750000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base) / 0.95 + base
  ElseIf Net_Salary < base + 9250000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base - 4750000) / 0.9 + base + 5000000
  ElseIf Net_Salary < base + 16050000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base - 9250000) / 0.85 + base + 10000000
  ElseIf Net_Salary < base + 27250000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base - 16050000) / 0.8 + base + 18000000
  ElseIf Net_Salary < base + 42250000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base - 27250000) / 0.75 + base + 32000000
  ElseIf Net_Salary < base + 61850000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base - 42250000) / 0.7 + base + 52000000
  Else
  nettogross = (Net_Salary - base - 61850000) / 0.65 + base + 80000000
  End If
  End Function
  Function grossfromnet(Net_Salary, Optional dependance = 0)
  grossfromnet = nettogross(Net_Salary, dependance)
  End Function
  Function Netfromgross(Gross_Salary, Optional dependance = 0)
  Netfromgross = grosstonet(Gross_Salary, dependance)
  End Function[/highlight]
   

  Các file đính kèm:

  Lần chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2008
 3. solomon2211

  solomon2211 Thành viên tích cực

  Nhân đây, cũng xin gửi đến các bạn hàm tính thuế TNCN từ thu nhập Net.


  * Thuế TNCN từ Thu nhập Gross
  Public Function PIT(ThuNhap As Double) As Double
  If ThuNhap<= 5000000 Then
  PIT = 0
  ElseIf ThuNhap<= 5000000 Then
  PIT = ThuNhap* 5 / 100
  ElseIf ThuNhap<=10000000 Then
  PIT = ThuNhap* 10 / 100 - 250000
  ElseIf ThuNhap<= 18000000 Then
  PIT = ThuNhap* 15 / 100 – 750000
  ElseIf ThuNhap<= 32000000 Then
  PIT = ThuNhap* 20 / 100 – 1650000
  ElseIf ThuNhap<= 52000000 Then
  PIT = ThuNhap* 25 / 100 – 3250000
  ElseIf ThuNhap<= 80000000 Then
  PIT = ThuNhap* 30 / 100 – 5850000
  Else
  PIT = ThuNhap* 35 / 100 - 9850000
  End If
  End Function


  * Thuế TNCN từ Thu nhập Net
  Public Function PITNET(ThuNhapNet As Double) As Double
  Dim ThuNhapGross As Double
  ThuNhapGross = ThuNhapNet
  Do Until Round(PIT(ThuNhapGross), 0) = ThuNhapGross - ThuNhapNet
  If ThuNhapGross - Round(PIT(ThuNhapGross), 0) < ThuNhapNet Then
  ThuNhapGross = ThuNhapNet + Round(PIT(ThuNhapGross), 0)
  Else
  ThuNhapGross = ThuNhapNet - Round(PIT(ThuNhapGross), 0)
  End If
  Loop
  PITNET = Round(PIT(ThuNhapGross), 0)

  End Function
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2008
 4. Mr Okebab

  Mr Okebab Ngon Ngất Ngây

  Chau chuốt thêm chút xíu :


  PHP:
  Function PIT2009(ThuNhap As DoubleOptional PhuThuoc As Byte 0Optional GiamTru As Double 0) As Double
      Application
  .Volatile (False)
      
  ThuNhap Round(ThuNhap0)
      
  ThuNhap ThuNhap 4000000 PhuThuoc 1600000 GiamTru
      Select 
  Case ThuNhap
          
  Case 1 To 5000000PIT2009 ThuNhap 0.05
          
  Case 5000001 To 10000000PIT2009 ThuNhap 0.1 250000
          
  Case 10000001 To 18000000PIT2009 ThuNhap 0.15 750000
          
  Case 18000001 To 32000000PIT2009 ThuNhap 0.2 1650000
          
  Case 32000001 To 52000000PIT2009 ThuNhap 0.25 3250000
          
  Case 52000001 To 80000000PIT2009 ThuNhap 0.3 5850000
          
  Case Is 80000000PIT2009 ThuNhap 0.35 9850000
      End Select
  End 
  Function
  Thân!
   
 5. ST-Lu!

  ST-Lu! Love Wingchun

  Thưa các anh
  Em hỏi chút xíu thôi, tại sao mình phải thêm = 0 vào sau byte và Double ạ
  khi nào mình khai báo optional ở trước biến??

  Cám ơn các anh
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2009
 6. ptm0412

  ptm0412 Excel Ordinary Member Staff Member Super Moderator


  1. Optional: tham số có thể bỏ qua trong công thức có dùng hàm

  2. = 0: Nghĩa là nếu bỏ qua (như điều 1), thì có sẵn giá trị zero để xét theo tham số này khi nó bằng zero.
  Khi viết hàm, người viết có thể quy định khác, thí dụ = 1, thì khi bỏ qua, sẽ xét theo tham số này khi nó bằng 1
   
 7. viva81

  viva81 Thành viên mới

  sao lại có các số như là 75000, 1650000...5850000 ấy nhỉ? tớ chả hiểu gì cả, híc các bác giải thích kỹ giúp với :=\+
   
 8. hoangdanh282vn

  hoangdanh282vn Nguyễn Cảnh Hoàng Danh Staff Member

  Bạn down file VD mình gửi đính kèm, trong sheet "Cach tinh" mình có ghi rõ cách tính.
   
 9. tiger2774

  tiger2774 www.danketoan.com

  Bạn xem phụ lục đính kèm sẽ hiểu được cái con số ấy ở đâu ra nhé
   

  Các file đính kèm:

 10. ChanhTQ@

  ChanhTQ@ Thành viên già cỗi.

  Theo mình nghỉ, tất cả các sản phẩm bên trên để tính TTN đều có thể ước lượt.

  Xin đơn cử:
  Mã:
  Public Function PIT(ThuNhap As Double) As Double
  If ThuNhap<= 5000000 Then
  PIT = 0
  ElseIf ThuNhap<= 5000000 Then
  PIT = ThuNhap* 5 / 100
  ElseIf ThuNhap<=10000000 Then
  PIT = ThuNhap* 10 / 100 - 250000
  ElseIf ThuNhap<= 18000000 Then
  PIT = ThuNhap* 15 / 100 – 750000
  ElseIf ThuNhap<= 32000000 Then
  PIT = ThuNhap* 20 / 100 – 1650000
  ElseIf ThuNhap<= 52000000 Then
  PIT = ThuNhap* 25 / 100 – 3250000
  ElseIf ThuNhap<= 80000000 Then
  PIT = ThuNhap* 30 / 100 – 5850000
  Else
  PIT = ThuNhap* 35 / 100 - 9850000
  End If
  End Function
  Ta có thể viết lại như sau:
  PHP:
  Public Function PIT(ThuNhap As Double) As Double
   
  Const Tr As Double 10^6      '<='
  ThuNhap =ThuNhap Tr           '<='

  If ThuNhap<= 5 Then '?'
  PIT 0
  ElseIf ThuNhap<= 5 Then '?'
  PIT ThuNhap100
  ElseIf ThuNhap<=10 Then
  PIT 
  ThuNhap10 100 .250
  ElseIf ThuNhap<= 18 Then
  PIT 
  ThuNhap15 100 – .75
  ElseIf ThuNhap<= 32000000 Then
  PIT 
  ThuNhap20 100 – 1.65
  ElseIf ThuNhap<= 52 Then
  PIT 
  ThuNhap25 100 – 3.25
  ElseIf ThuNhap<= 80 Then
  PIT 
  ThuNhap30 100 – 5.85
  Else
  PIT ThuNhap35 100 9.85
  End 
  If
  PIT =PIT Tr    '<='
  End Function
   
 11. Vu Thi Dieu Thu

  Vu Thi Dieu Thu Thành viên mới

  Các bạn cao thủ ơi, vì tớ không rành các hàm nên tớ dùng công thức thế này. Tớ dùng kiểu If and cho công thức tính thuế từ 4 năm rồi thấy vẫn ổn. Tất nhiên vì từ năm 09 thuế thay đổi nên tớ đã cập nhật, nhưng vẫn chỉ luôn là If và And lồng nhau thôi.
  Giả sử D12 là ô chứa giá trị “Thu nhập tính thuế trong tháng” (Là thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ) thì công thức để tính thuế thu nhập phải nộp trong tháng như sau:
  =IF(AND(D12>0,D12<=5000000),0.05*D12,
  IF(AND(D12>5000000,D12<=10000000),0.1*D12-250000,
  IF(AND(D12>10000000,D12<=18000000),0.15*D12-750000,
  IF(AND(D12>18000000,D12<=32000000),0.2*D12-1650000,
  IF(AND(D12>32000000,D12<=52000000),0.25*D12-3250000,
  IF(AND(D12>52000000,D12<=80000000),3*D12-5850000,
  IF(D12>80000000,0.35*D12-9850000,0)))))))


  Công thức tương tự khi quyết toán thuế vì thực ra quyết toán thuế chính là tính bình quân thu nhập chịu thuế theo tháng, sau đó tính ra bình quân thuế thu nhập theo tháng rồi nhân với 12 tháng mà thôi.
  Mình có post bài chi tiết về cái này ở đây.
  http://my.opera.com/thuydieu2710/blog/show.dml/12409942
  Gửi mọi người tham khảo
   
 12. hoangkimna

  hoangkimna Thành viên mới

  Các ông làm VBA làm gì cho mệt, Tui làm trực tiếp trên Excel còn ngắn hơn rất nhiều, sử dụng Vlookup
  Tham khảo nhé
   

  Các file đính kèm:

 13. MonaLisa7775

  MonaLisa7775 Thành viên hoạt động

  Bạn nè, dùng bảng phụ thì công thức ngắn hơn là đúng roài. Nhưng vẫn còn mấy chỗ lê thê như sau:

  1. cái ô chứa 80,00001 đó, bạn cứ quánh 81, 90, 1000 vô đi, không sao hết. Thía là bỏ được hàm Int, đúng hong?

  2. Thậm chí xoá béng dòng đó đi, công thức xe buýt của bạn vẫn đúng. (xe buýt ngắn hơn xe lửa roài). Bạn thêm dòng đó, rồi xoá trống 1 ô, rồi int, khổ quá đi nà! Trong file kèm theo monalisa thử xoá đi cho Kim Na xem đoá.

  3. Công thức vẫn có thể ngắn hơn, bảng phụ ít cột hơn, như Monalisa làm trong file. Cù là cù lần như Monalisa, chỉ làm được công thức xe buýt mini, chưa làm được công thức xe 4 chỗ, nhưng đỡ gây kẹt xe hơn là xe buýt đại cồ:

  xe bus đại cồ: =VLOOKUP(D4;$G$6:$J$13;2;1)+(D4-INT(VLOOKUP(D4;$G$6:$G$13;1;1)))*VLOOKUP(D4;$G$6:$J$13;4;1)

  xe bus mini: =D17*VLOOKUP(D17;$G$17:$I$23;2;1)-VLOOKUP(D17;$G$17:$I$23;3;1)

  Mà bảng phụ có 3 cột thoai, hehe!
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này