Cách tạo menu form Manin trong Access 2007

Thảo luận trong 'Ứng dụng Quản trị cơ sở dữ liệu' bắt đầu bởi rosy84, 15 Tháng một 2010.

 1. rosy84

  rosy84 Active Member

  Bác nào rành về Access 2007 thì chỉ cho em cách tạo menu với 1 form chính và các form con trong Access 2007 với. thanks!
   
 2. uronmapu

  uronmapu New Member

  mình cũng cần nữa ....

  Cảm ơn
   
 3. lenghiadt

  lenghiadt New Member

  Tôi xem trên mạng thấy hướng dẫn như sau và tôi đã làm được (sỏy tui quên mất nguồn)
  Trước tiên, các bạn vào access option:
  + Current Database, mục Navigation - Navigation Options. Trong Display Options chọn Show System Objects.
  + Avanced, mục General, chọn Show add-in user interface errors

  2. Tạo 1 table đặt tên là UsysRibbons có các thông số sau:
  ID - AutoNumber - Primary Key
  RibbonName - Text
  RibbonXML - Memo

  3.Thêm record đầu tiên của table đó:
  ID = 1
  RibbonName = MyMenu (tuỳ ý)
  RibbonXML=


  HTML Code:
  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
  <tab id="Menu" label="Menu" visible="true">
  <group id="DanhMuc" label="Danh Mục">
  <button id="TaiKhoan" label="Danh mục tài khoản" onAction="mDanhMucTaiKhoanC1" enabled="true"/>
  <button id="NganHang" label="Danh mục Ngân hàng" onAction="mDanhMucNganHang" enabled="true"/>
  </group>
  <group id="HangHoa" label="Hàng Hóa">
  <button id="NhapHang" label="Nhập Hàng" onAction="mNhapHang" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>


  Ở đây, các bạn có thể tuỳ chỉnh các group và các button theo ý của bạn, onAction = tên macro.

  4. Các bạn vào lại Access Option - Current Database - Ribbon and Toolbar Option. Trong Ribbon Name chọn tên ribbon của bảng trên (ở đây là MyMenu)

  5. Khởi động lại access và mở lại database để có hiệu lực.

  Chúc bạn thành công.

  Tui bổ sung thêm
  trước khi thực hiện lại b5 bạn phải tạo các macro có tên phù hợp chẳng hạn như mNhapHang (macro này dùng để mở form nhap hang)
   

Chia sẻ trang này