Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Các văn bản pháp qui về chế độ phụ cấp

Thảo luận trong 'Các luật, nghị định, thông tư' bắt đầu bởi Người Đưa Tin, 17 Tháng hai 2009.

 1. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Bài viết này theo yêu cầu của thành viên. Một số văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức, cán bộ đoàn thể,...được ban hành cho từng đối tượng ngành nghề khác nhau.

  1. Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật


  2. Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05-01-2005: Hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

  3. Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ


  4. Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ


  5. Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05-01-2005: Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức

  6. Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

  7. Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 05-01-2005: Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

  8. Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 14-3-2005: Chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông

  9. Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10-8-2005: Hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

  10. Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06-10-2005: Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

  11. Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08-12-2005: Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở công lập

  12. Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23-01-2006: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

  13. Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT
  14. Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  15. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Số: 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC ngày 02 tháng10 năm 2006Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường vụ chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường

  16. THÔNG TƯ LIÊN BỘ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TÀI CHÍNH - Y TẾ Số: 19/LB-TT Ngày 04 tháng 06 năm 1994: Hướng dẫn thực hiện chế độ trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại , nguy hiểm trong ngành y tế
  17. Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. - Hiệu lực: Chưa xác định

  18. Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức. - Hiệu lực: Chưa xác định

  19. Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức. - Hiệu lực: Chưa xác định

  20. Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức. - Hiệu lực: Chưa xác định

  21. Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của liên Bộ Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút. - Hiệu lực: Chưa xác định

  Nhờ các bạn truy tìm các thông tư sau đây :

   

  Các file đính kèm:

  Lần chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2010
 2. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Thực trạng t/hiện chế độ phụ trợ cấp đ/v CBCNV ngành xây dựng làm việc ở vùng sâu/xa

  Nguồn : Trang thông tin điện tử, Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội

  http://molisa.gov.vn/details.asp?mbien2=206&mbien4=12756&mbien3={1F80E797-B0F9-4759-8E65-218EFDFB8D4F}

   
  Lần chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2009
 3. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  • Quyết định số: 08/2010/QĐ-UBND ngày 08/03/2010 của UBND Tỉnh Long An Về việc sửa đổi Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh về trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưởng chế độ một lần cho cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn - File name: 08_2010_QĐ_UBND

  • Quyết định số: 15/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập - File name: 15_2010_QĐ_TTg

  • Quyết định số: 13/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND TP. HCM Về điều chỉnh nội dung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và trạm y tế phường - xã, thị trấn - File name: 13_2010_QĐ_UBND

  • Quyết định số: 141/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ Về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn Hàng hải - File name: 141_2009_QĐ-TTg

  • Quyết định số: 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ Về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy - File name: 140_2009_QĐ_TTg

  • Quyết định số: 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND TP. Hà Nội Quy định mức hỗ trợ kinh phí và phụ cấp kiêm nghiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. - File name: 125_2009_QĐ_UBND

  • Thông tư Liên tịch số: 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm - File name: 04_2009_TTLT-BNV-BTC

  • Quyết định số: 91/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND TP. HCM Về việc bổ sung thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức của Bệnh viện Nhân Ái - File name: 91_2009_QĐ_UBND

  • Quyết định số: 87/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND TP.HCM Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý - File name: 87_2009_QĐ_UBND

  • Quyết định số: 61/2009/QĐ-UBND ngày 27/07/2009 của UBND. TP.HCM Về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người cai nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý - File name: 61_2009_QD_UBND

  • Quyết định số: 78/2009/QĐ-TTg ngày 15/05/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thuỷ văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường - File name: 78_2009_QĐ_TTg

  • Nghị định số: 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã - File name: 92_2009_NĐ-CP

  • Quyết định số: 111/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND TP. Hà Nội Ban hành Quy định chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội - File name: 111_2009_QĐ_UBND

  • Quyết định số: 102/2009/QĐ-UBND ngày 23/09/2009 của UBND TP. Hà Nội V/v Sửa đổi điểm 1, điều 1 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội: về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng Bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - File name: QD102UB

  • Thông tư số: 02/2009/TT-BTP ngày 17/09/2009 của Bộ Tư Pháp Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp - File name: Thong tu 02_2009_TT_ BTP

  • Quyết định số: 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê - File name: QD45TTG

  • Quyết định số: 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/05/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ Quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản - File name: QD752009TTG

  • Nghị định số: 38/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính Phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng - File name: ND38CP


  [​IMG]
   
 4. Tran Vu Thanh Giang

  Tran Vu Thanh Giang Thành viên mới

  Pac Ke Toan Gia Gan oi, e xem cac nghi dinh thuc hien che do phu cap luong (205/2004/ND-CP) thi muc phu cap so voi muc luong toi thieu chung, co nhung file huong dan xay dung thang bang luong thi tinh tren muc luong cap bac. Pac giai thich giup e cho nay voi, tks pac rat rat nhieu!!!!!!!!!
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2013

Chia sẻ trang này