Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Đăng ký học Excel và phân tích số liệu cùng GPE tháng 12 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Các tài liệu ôn thi về Thuế

Thảo luận trong 'Tài Nguyên Mạng' bắt đầu bởi Người Đưa Tin, 20 Tháng mười hai 2010.

 1. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Các tài liệu ôn thi Chứng chỉ Thuế 2010 - Môn Thuế


  01.Khai thue GTGT - 07.2010
  01.Van de chung ve Thue - 07.2010
  02.Luat thue GTGT - 07.2010
  03.Hoa don chung tu - 07.2010
  04.Luat thue TTDB - 07.2010
  05.Luat thue TNDN - 07.2010
  06.Thue nha thau - 07.2010
  08.Thue dat dai - 07.2010
  09.Thue tai nguyen - 07.2010
  11.Nhung van de chung ve QLT - 07.2010
  12.TT 28 va Dai ly thue - 07.2010
  01082010_Khai thue GTGT Hoi TVT
  Bai giang khai thue TNCN.07.2010
  Bai giang thue_TNCN 7.2010. Cap chung chi Thue
  GIAI PHAP KICH CAU
  TANET-CauHoiOnThi-ChungChiThue-2010

  Load tài tiệu:

  Link 1: Nguồn Làm thế nào để thi công chức Thuế thành công?
  Link 2: Onthichungchithue_2010_monthue.rar
  Link 3: tại webketoan - http://4wkt.net/f/jh58in4vrm4uxcf.rar

  Tài liệu ôn thi hành nghề Thuế 2010 - Kế toán

  - Phần 1: Bài giảng về luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành luật
  - Phần 2: Bài giảng kế toán tài sản ngắn hạn
  - Phần 3: Bài giảng chế độ kế toán doanh nghiệp
  - Phần 4: Kế toán nợ phải trả

  Tailieuhoc: KeToan1 - KeToan2 - NoPhaiTra
  Dethi2009: DeThi2009-Chan - DeThi2009-Le
  Baitap: BaiTapGiaThanh1 - BaiTapGiaThanh2 - BaiTapGiaThanh3 - BaiTapKeToan-DNNN

  Các slides

  1. Ke toan tai san ngan han - Ke toan von bang tien
  2. Ke toan tai san ngan han - Ke toan tien gui ngan hang
  3. Ke toan dau tu tai chinh ngan han
  4. Ke toan cac khoan phai thu
  5. Ke toan cac khoan phai thu - Phai thu noi bo va phai thu khac
  6. Ke toan hang ton kho
  7. Chi phi san xuat kinh doanh do dang
  8. Ke toan tai san ngan han khac

  Load tài tiệu:

  Link 1: Nguồn: Tài liệu ôn thi hành nghề Thuế 2010 - Kế toán

  Link 2: Onthihanhnghethue_ketoan2010.rar

  Link 3: Tại webketoan: - http://4wkt.net/f/yyqdhgxdrxmi80f.rar

  Và còn nhiều tài liệu khác (Tài liệu ôn thi công chức 2010 - TIN HỌC), có thể tham khảo tại đây: http://tanet.vn/eos.nsf/$$TrangChu?Openform
   

Chia sẻ trang này