Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Đăng ký học Excel và phân tích số liệu cùng GPE tháng 12 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Các hàm làm tròn số và hàm REPT (lập lại)

Thảo luận trong 'Những bài viết tổng hợp của Giải Pháp Excel' bắt đầu bởi handung107, 8 Tháng sáu 2006.

 1. handung107

  handung107 Administrator Staff Member

  1/ Hàm REPT :

  Hàm REPT (lặp lại), gồm 2 đối số : Đối số thứ nhất là một chuỗi Text, và đối số thứ hai là số lần lập lại.
  =REPT("text",n)
  Td : =REPT("*",20) sẽ cho kết quả là có 20 dấu ********************
  Tương tự, REPT("_",20) sẽ cho bạn một đường gạch liền nét dài 20 lần _
  Ta có thể kết hợp hàm này cùng các Font Wingdings để trang trí cho bảng tính của chúng ta, vẽ các biểu đồ, đồ thị bằng cách cho chuỗi ký tự của chúng ta là những ô vuông nhỏ, kết hợp cùng các hàm khác nữa. Bạn thử dùng xem, cũng khá nhiều điều thú vị đấy
   
 2. handung107

  handung107 Administrator Staff Member

  Các hàm làm tròn số

  2/ Hàm ROUND, ROUNDUP, và ROUNDDOWN :

  3 hàm này sẽ quen thuộc nhiều với các bạn. Hàm ROUND tôi không nói đến nữa, còn 2 hàm ROWNUP và ROUNDDOWN đúng với tên gọi của nó, nhưng khác với hàm ROUND, 2 hàm này chỉ làm tròn lên hoặc xuống mà thôi
  TD : =ROUND(123.4567,-2) cho kết quả là 100 trong khi : =ROUNDUP(123.4567,-2) cho kết quả là 200 còn ROWNDOWN(123.4567,-2) cho kết quả là 100

  =ROUND(123.4567,-1) cho kết quả là 120 trong khi : =ROUNDUP(123.4567,-1) cho kết quả là 130 còn ROWNDOWN(123.4567,-1) cho kết quả là 120

  =ROUND(123.4567,0) cho kết quả là 123 trong khi : =ROUNDUP(123.4567,0) cho kết quả là 124 còn ROWNDOWN(123.4567,0) cho kết quả là 123

  =ROUND(123.4567,1) cho kết quả là 123.5 trong khi : =ROUNDUP(123.4567,1) cho kết quả là 123.5 còn ROWNDOWN(123.4567,1) cho kết quả là 123.4

  =ROUND(123.4567,2) cho kết quả là 123.46 trong khi : =ROUNDUP(123.4567,-2) cho kết quả là 123.46 còn ROWNDOWN(123.4567,2) cho kết quả là 123.45
   
 3. handung107

  handung107 Administrator Staff Member

  Hàm EVEN và ODD :

  3/ Làm tròn số với các hàm EVEN và ODD :

  Bạn có thể sử dụng các hàm EVEN và ODD để thực hiện các phép tính làm tròn. Hàm EVEN làm tròn lên một số chẵn gần nhất, hàm ODD làm tròn lên một số tới số lẻ gần nhất. Do đó, các số âm sẽ được làm tròn xuống.

  Cú pháp của hàm như sau :
  =EVEN(number)
  =ODD(number)

  TD : =EVEN(23.4) cho kết quả là 24 trong khi ODD(23.4) cho kết quả là 25
  =EVEN(2) cho kết quả là 2 trong khi ODD(2) cho kết quả là 3
  =EVEN(-3) cho kết quả là -4 trong khi ODD(-3) cho kết quả là -3
  =EVEN(-4) cho kết quả là -4 trong khi ODD(-4) cho kết quả là -5
   
 4. handung107

  handung107 Administrator Staff Member

  Hàm FLOOR và CEILING

  4/ Làm tròn số với các hàm FLOOR và CEILING :

  Hàm FLOOR và CEILING có thể sử dụng để làm tròn lên hay tròn xuống tới một bội số xác định gần nhất

  Cú pháp của hàm như sau :
  =FLOOR(number,multiple)
  =CEILING(number,multiple)

  Trong cả 2 trường hợp, giá trị của cả 2 đối số đều phải là số và cùng dấu với nhau, nếu chúng khác dấu, Excel sẽ trả về giá trị #NUM

  TD : =FLOOR(23.4,0.5) cho kết quả là 23 vì bội số gần nhất của 0.5 với giá trị 23.4, và nhỏ hơn 23.4 chính là 23
  =FLOOR(5,3) cho kết quả là 3 vì bội số gần nhất của 3 với giá trị 5 và nỏ hơn 5 chính là 3
  =FLOOR(5,-1) cho kết quả là #NUM
  =FLOOR(5,1.5) cho kết quả là 4.5 vì bội số gần nhất của 1.5 với giá trị 5 và nhỏ hơn 5 chính là 4.5

  =CEILING(23.4,0.5) cho kết quả là 23.5 vì bội số gần nhất của 0.5 với giá trị 23.4 và lớn hơn 23.4 chính là 23.5
  =CEILING(5,3) cho kết quả là 6 vì bội số gần nhất của 3 với giá trị 5 và lớn hơn 5 chính là 6
   
 5. handung107

  handung107 Administrator Staff Member

  Hàm INT và TRUNC

  5/ Làm tròn số với các hàm INT và TRUNC

  Hàm INT có chức năng làm tròn số xuống số nguyên gần nhất và có dạng :
  =INT(number)
  TD : =INT(100.01) cho kết quả là 100 nhưng =INT(100.999999) cũng có kết quả là 100 dù số này gần bằng 101

  Hàm TRUNC : hàm này làm tròn số bằng cách cắt các số nằm ở bên phải dấu phẩy, cho dù số đó là âm hay dương. Đối số num_digits xác định số thứ bao nhiêu sau dấu phẩy sẽ bị cắt. Hàm có dạng sau :
  =TRUNC(number,num_digits). Nếu đối số num_digits không xác định sẽ nhận giá trị mặc định bằng 0
  TD : =TRUNC(13.978) cho kết quả là 13
  Hàm TRUNC khác hàm ROUND là cắt bỏ những số đứng sau dấu phẩy mà không làm tròn
   

Chia sẻ trang này