Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

Đề cương ôn thi môn word và excel.

Thảo luận trong 'Ứng dụng cho lĩnh vực khác' bắt đầu bởi dohuuthuc, 8 Tháng một 2009.

 1. dohuuthuc

  dohuuthuc Thành viên thường trực

  Hai hôm nay thầy có cho đề cương để ôn tập về word và excel , nhưng em mày mò mãi không sao trả lời được , bí quá nên nhờ các anh chị cho em lời giải các câu hỏi sau đây :


  MS EXCEL​
  1. Khi nhập công thức vào 1 ô của 1 Wordsheet trong MS Excel, vì sao chúng ta phải dùng địa chỉ ô (tên ô) để đại diện cho giá trị ô?

  2. Khi sao chép công thức từ ô này sang ô khác thì công thức sẽ thay đổi theo nguyên tắc nào?

  3. Trong MS Excel, hàm cò thể được hiểu là gì?

  4. Trong MS Excel, hàm chuỗi là hàm có đặc điểm gì?

  5. Trong MS Excel, biểu thức Logic (biểu thức điều kiện) là những biểu thức có đặc điểm gì?

  6. Trong MS Excel, hàm luận lý là những hàm có đặc điểm gì?

  7. Trong MS Excel, sự khác nhau giữa hàm sumif 2 tham số và sumif 3 tham số là gì?

  8. Trong MS Excel, để hiểu và sự dụng hàm mid, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?

  9. Trong MS Excel, để hiểu và sự dụng hàm left, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?

  10. Trong MS Excel, để hiểu và sự dụng hàm right, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?

  11. Trong MS Excel, để hiểu và sự dụng hàm if, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?

  12. Trong MS Excel, để hiểu và sự dụng hàm sumif, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?

  13. Trong MS Excel, để hiểu và sự dụng hàm hlookup, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?

  14. Trong MS Excel, để hiểu và sự dụng hàm vlookup, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?

  15. Các phiên bản khác nhau của MS Excel khác nhau ở những điểm chính nào?
  MS WORD​
  ( nếu ai có chút kiến thức về MS Word thì có thể giúp em nốt phần này luôn nha)

  1. Các phiên bản khác nhau của MS Word khác nhau ở những điểm chính nào?

  2. Khi định dạng đoạn trong MS Word, định dạng canh lề giữa cho một đoạn cò phải là canh giữa hai lề trang giấy không? Tại sao?

  3. Khi soạn thảo văn bản dùng MS Word, cho biết ý nghĩa của định dạng Tab? Khi nào chúng ta dùng Tab?


  4. Khi soạn thảo văn bản dùng MS Word, phân biệt giữa canh lề cho một đoạn và định dạng Tab.

  5. Khi soạn thảo văn bản dùng MS Word, cho biết ý nghĩa của công cụ sao chép kiểu định dạng?
  6. Nút lệnh “ Default” trong cửa sổ lệnh Format/Font… có chức năng gì?

  7. Cho biết chức năng chèn ký tự / ký hiệu đặc biệt, tại sao lại gọi là các ký tự/ ký hiệu đặc biệt?

  8. Khái niệm bảng (Table) trong MS Word?

  9. Đối tượng ảnh trong MS Word là gì? Nêu một vài thao tác cơ bản với công việc xử lí các đối tượng ảnh?

  10. Định dạng về font là những định dạng có đặc điểm gì?

  11. Trong MS Word, chức năng tìm kiếm và thay thế được hiểu là gì?

  12. Một khối có thể được hiểu là gì?

  13. Khi định dạng trang giấy cần quan tâm đến các vấn đề nào?
  14. Trong MS Word, thông thường có bao nhiêu cách để chọn một lệnh? Ưu khuyết điểm của các cách chọn lệnh?  P/s :
  to@ hoangedward: khi đã có lời giải nhớ học bài cho thuộc , không phải để chép “phao “ đâu nhé ,vì mấy thầy sẽ ra ở dạng tương tự ( lộ đề )

  * Bác BNTT bỏ qua cho vì tiếc bài có nội dung tốt .
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2009
 2. cadafi

  cadafi New Style! New Life! Staff Member Super Moderator

  Thế mới nói "Vô chiêu thắng hữu chiêu" (theo bí kiếp của Lệnh Hồ đại hiệp). Ngay như câu hỏi đầu tiên:
  Ta có thể gõ công thức vào một ô mà chẳng cần dùng địa chỉ ô để đại diện cho giá trị ô:
  Ví dụ:
  =SUM(1,2,3,4,5,6)
  =SUMPRODUCT({1,2,3,4},{1,2,3,4})
  =Indirect(char(65)&1)

  Như vậy tại sao phải ép thí sinh trả lời những câu này ta!

  Riêng em, điều kiện chẳng cho phép được đi học vi tính bài bản. Bây giờ thì làm theo cảm giác thôi! Để trả lời các câu hỏi này, chắc phải đi học khóa bằng A vi tính quá!
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2009
 3. hoangvuluan

  hoangvuluan Thành viên tích cực

  Phù, chỉ mới tóm tắt, ai có ý khác thì xin bổ sung thêm:

  MS EXCEL

  1. Khi nhập công thức vào 1 ô của 1 Worksheet trong MS Excel, vì sao chúng ta phải dùng địa chỉ ô (tên ô) để đại diện cho giá trị ô?
  Vì khi dữ liệu tại ô có thay đổi thì công thức sẽ tự tính lại.
  2. Khi sao chép công thức từ ô này sang ô khác thì công thức sẽ thay đổi theo nguyên tắc nào?
  Tùy theo kiểu tham chiếu trong ô là tương đối, tuyệt đối hay hỗn hợp mà công thức sẽ thay đổi tương ứng. Khi tham chiếu là tuyệt đối thì khi sao chép sẽ không làm thay đổi công thức.
  3. Trong MS Excel, hàm cò thể được hiểu là gì?
  Hàm được hiểu là một biểu thức tính toán và trả về giá trị là kết quả của việc lượng giá biểu thức.
  4. Trong MS Excel, hàm chuỗi là hàm có đặc điểm gì?
  Hàm chuỗi là hàm có đặc điểm: hoặc các đối số của hàm có kiểu chuỗi (ví dụ hàm Len); hoặc là kết quả của hàm trả về giá trị kiểu chuỗi (ví dụ hàm Text, Left...)
  5. Trong MS Excel, biểu thức Logic (biểu thức điều kiện) là những biểu thức có đặc điểm gì?
  Biểu thức Lôgic có đặc điểm là: kết quả của việc lượng giá sẽ cho một trong 2 giá trị True (đúng) hoặc False (sai); biểu thức thường được tạo thành từ các toán tử so sánh (<. >, <=, >=, =, <>) và các hàm lôgic (And, Or, Not).
  6. Trong MS Excel, hàm luận lý là những hàm có đặc điểm gì?
  Ham luận lý là hàm trả về giá trị logic (True, False).
  7. Trong MS Excel, sự khác nhau giữa hàm sumif 2 tham số và sumif 3 tham số là gì?
  Hàm SumIf hai tham số sẽ tính tổng những giá trị ở đối số thứ nhất tương ứng khi điều kiện ở tham số thứ hai là True. Ngược lại, hàm SumIf 3 đối số sẽ tính tổng ở tham số thứ ba.
  8. Trong MS Excel, để hiểu và sử dụng hàm Mid, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?
  Để hiểu về 1 hàm, về tổng quát có những điểm sau:
  1. Cú pháp: MID(text, start_num, num_chars)
  2. Loại hàm: Hàm Mid là hàm chuỗi. Kết quả của hàm: trả lại chuỗi con của chuỗi text, được xác định từ vị trí start_num và có num_chars ký tự.
  3. Các đối số: - text là chuỗi mà từ đó hàm mid sẽ xác định để trích ra một chuỗi con. - start_num là vị trí bắt đầu để trích ra chuỗi con tính từ trái qua phải của chuỗi text - num_chars: là số ký tự cần trích.
  4. Ví dụ minh họa: Mid(“Giai Phap Excel”, 3, 6) = “ai Pha”
  5. Một số lưu ý: nếu text bằng rỗng, hoặc start_num lớn hơn độ dài chuỗi text thì hàm trả về chuỗi rỗng. Nếu text là không xác định (là kết quả không xác định trả về từ một hàm khác) thì Mid cũng trả về một lỗi #Value. Nếu num_char lớn hơn độ dài text trừ start_num thì Mid sẽ trả về chuỗi con tính từ vị trí start_num cho đến cuối của text.
  (Các hàm dưới thì tra cứu trong GPE)
  9. Trong MS Excel, để hiểu và sử dụng hàm Left, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?
  10. Trong MS Excel, để hiểu và sử dụng hàm Right, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?
  11. Trong MS Excel, để hiểu và sử dụng hàm If, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?
  12. Trong MS Excel, để hiểu và sử dụng hàm Sumif, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?
  13. Trong MS Excel, để hiểu và sử dụng hàm Hlookup, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?
  14. Trong MS Excel, để hiểu và sử dụng hàm Vlookup, ta cần phải tìm hiểu những gì của hàm này?

  15. Các phiên bản khác nhau của MS Excel khác nhau ở những điểm chính nào?
  - Về tốc độ, về giao diện, về số các tiện ích được cung cấp, về khả năng xử lý các loại dữ liệu, về định dạng file....

   
 4. hoangvuluan

  hoangvuluan Thành viên tích cực

  (Tiếp tục - vì text quá lớn)
  MS WORD

  1. Các phiên bản khác nhau của MS Word khác nhau ở những điểm chính nào?
  (Tương tự như ở Excel) - Khác nhau về tốc độ, về giao diện, về số các tiện ích được cung cấp, về khả năng xử lý các loại dữ liệu, về định dạng file....
  2. Khi định dạng đoạn trong MS Word, định dạng canh lề giữa cho một đoạn có phải là canh giữa hai lề trang giấy không? Tại sao?
  Không. Vì định dạng sắp Align của đoạn được xác định theo 2 lề của đoạn, không phải theo lề của khung trang. Ngoài ra, dòng đầu tiên của đoạn còn bị phụ thuộc vào việc đặt First Line Indent.
  3. Khi soạn thảo văn bản dùng MS Word, cho biết ý nghĩa của định dạng Tab? Khi nào chúng ta dùng Tab?
  Tab là một thuộc tính của đoạn, nghĩa là có thể được ghi lại bởi kiểu (Style). Đặt tab là tạo ra một điểm dừng tại một vị trí xác định theo phương ngang khi ta dùng phím TAB để chèn ký tự tab. Khoảng cách mặc định giữa các ký tự tab là 0,5inch = 1,27cm và tính từ lề trái của trang (không phải là lề trái của đoạn). Khi đặt tab, ta nhìn thấy những dấu hiệu đặc biệt trên thanh thước ngang.
  Ta dùng Tab khi muốn canh chỉnh văn bản theo dạng cột.
  4. Khi soạn thảo văn bản dùng MS Word, phân biệt giữa canh lề cho một đoạn và định dạng Tab.
  Canh lề cho một đoạn sẽ tự động có ảnh hưởng đến toàn bộ đoạn. Trong khi đó định dạng Tab chỉ tác động đến dòng có chèn ký tự Tab.
  5. Khi soạn thảo văn bản dùng MS Word, cho biết ý nghĩa của công cụ sao chép kiểu định dạng?
  Sao chép kiểu định dạng cho phép sao chép các thuộc tính từ đoạn văn đang chọn và áp dụng cho đoạn văn được chọn sau đó. Nếu việc chọn mở rộng đến cuối đoạn (bao gồm cả dấu kết thúc đoạn) thì kiểu của đoạn sẽ được sao chép, nếu không thì chỉ những thuộc tính của text mới được sao chép.
  6. Nút lệnh “ Default” trong cửa sổ lệnh Format/Font… có chức năng gì?
  Nút “Default” có chức năng cho phép áp dụng những thuộc tính về Font đang chọn làm thuộc tính mặc định về font đối với các văn bản sẽ tạo mới sau này dựa trên mẫu Normal.Dot.
  7. Cho biết chức năng chèn ký tự / ký hiệu đặc biệt, tại sao lại gọi là các ký tự/ ký hiệu đặc biệt?
  Một số ký tự/ký hiệu đặc biệt khó có thể hoặc là không thể nhập trực tiếp từ bàn phím sẽ được chèn vào văn bản thông qua chức năng này. Thông thường chúng mang những ý nghĩa đặc biệt do đó mà được gọi là ký hiêu đặc biệt.
  8. Khái niệm bảng (Table) trong MS Word?
  Bảng (table) là một tập hợp các ô (cell) được tổ chức thành hàng (row) và cột (column). Trong các ô có thể chứa văn bản và đồ họa. Sử dụng bảng nhằm mục đích tổ chức các dữ liệu theo dạng các cột kề nhau, hoặc tạo các biểu mẫu...
  9. Đối tượng ảnh trong MS Word là gì? Nêu một vài thao tác cơ bản với công việc xử lí các đối tượng ảnh?
  Đối tượng ảnh trong MSW thuộc nhóm đối tượng phi văn bản (non-text), được tạo thành từ các phần tử ảnh sơ cấp (như điểm, đường, mặt...). Một đối tượng ảnh có thể thuộc hay không thuộc lớp bề mặt (layer) của văn bản.
  Các thao tác cơ bản: Chèn (insert); Xóa (delete); Copy-Cut-Paste
  Sửa/hiệu chỉnh (edit): bao gồm những thay đổi về dạng (format) như: kích thước, màu sắc, vị trí
  10. Định dạng về font là những định dạng có đặc điểm gì?
  Định dạng về font có đặc điểm làm thay đổi hình thức của văn bản, chỉ cho phép tác động lên những đối tượng thuộc loại văn bản (text). Các định dạng bao gồm: kiểu chữ (font name), nét chữ (đậm, nghiêng, bình thường), cỡ chữ (size), màu sắc, các hiệu ứng đặc biệt....
  11. Trong MS Word, chức năng tìm kiếm và thay thế được hiểu là gì?
  Chức năng này cho phép tìm kiếm văn bản theo những đặc trưng xác định và thay thế nó bởi một nhóm văn bản chỉ định khác. Có thể tận dụng chức năng này để tạo các bộ từ viết tắt sau đó thay thế đồng loạt để tăng tốc nhập liệu. Ngoài ra nó còn cho phép dùng các phép chọn đặc biệt để tạo ra các hiệu ứng khác nhau cho văn bản (ví dụ, có thể tìm 2 dấu kết thúc đoạn và thay bằng 1 dấu kết thúc đoạn - nghĩa là xóa các dòng trống).
  12. Một khối có thể được hiểu là gì?
  Khối là nhóm văn bản đang được chọn. Có hai loại khối: khối chữ nhật (chọn bằng cách nhấn phím Alt và nhấn giữ nút trái mouse để chọn) và khối thông thường (xác định bởi điểm đầu và điểm kết thúc).
  13. Khi định dạng trang giấy cần quan tâm đến các vấn đề nào?
  Các vấn đề cần quan tâm bao gồm: loại giấy (A4, Letter...), hướng giấy (ngang, dọc), giấy một mặt hay 2 mặt (để tạo lề đối xứng); khung trang (đỉnh, đáy, trái, phái), các vị trí của tiêu đề đầu, chân (header, footer). Ngoài ra còn lưu ý đến vị trí sắp theo chiều dọc của văn bản (sắp từ đỉnh, từ đáy hay từ tâm...)
  14. Trong MS Word, thông thường có bao nhiêu cách để chọn một lệnh? Ưu khuyết điểm của các cách chọn lệnh?
  Có các cách chọn lệnh như sau:
  TT
  Cách chọn
  Ưu
  Khuyết
  1
  Chọn từ menu
  Dễ chọn, đầy đủ tính năng
  Có thể bị người khác thay đổi vị trí. Thao tác chậm
  2
  Chọn từ biểu tượng ở các thanh công cụ (toolbar)
  Chọn nhanh
  Không đủ tất cả các chức năng (Ver.2003)
  3
  Chọn từ shortcut menu
  Rất nhanh, phù hợp với ngữ cảnh hiện thời
  Không đủ các chức năng
  4
  Dùng phím tắt (hotkey, shortkey)
  Cực nhanh
  Dễ bị người khác thay đổi, gán lại phím, dẫn đến sai sót
   

Chia sẻ trang này